Abecedar: L

lutecij

lutecij (novolatinski: lutetium), znak Lu, kemijski element iz III. skupine periodnoga sustava (redni broj 71, relativna atomska masa 174,97). Srebrenasto-bijela kovina iz skupine lantanoida. Prvi put izoliran 1907, ime dobio po latinskom nazivu Pariza (Lutetia), rodnom gradu… Nastavi čitati

lutein

lutein (lat.), crvenkastožuta boja iz karotena, lišća biljaka i iz žumanca.

luteranske crkve

luteranske crkve, kršć. crkve nastale reformatorskom djelatnošću M. Luthera. Izvor vjere su Biblija i luteranski vjeroispovjedni spisi (Augsburška konfesija, Lutherov Mali i Veliki katekizam i dr.). Crkv. ustrojstvo ugl. je biskupsko-sinodalno. Broj vjernika luteranskih crkava doseže o. 75… Nastavi čitati

Lutfi-paša

Lutfi-paša (puno ime Hađi Luţfî-pađa ibn ‘Abdulmu‘în), osman. pisac i veliki vezir (?, 1488 – Dimotika, 1564). Podrijetlom Albanac. Pisao na arap. i tur. jeziku. Najpoznatija su mu djela: Knjiga žalosti i Povijest Osmanskog Carstva.

Luther, Martin

Luther, Martin, njemački vjerski reformator (Eisleben, 10. XI. 1483 – Eisleben, 18. II. 1546). Začetnik reformacije u Njemačkoj i središnje ličnost protestantskoga pokreta uopće. Isprva redovnik augustinac (1505); profesor Svetoga pisma u Wittenbergu, postao i… Nastavi čitati

Luthuli (Lutuli), Albert John Mvumbi

Luthuli (Lutuli), Albert John Mvumbi, južnoafrički političar (Groutville, kraj Bulawaya, Rodezija, oko 1898 – Stanger, od 2006. KwaDukuza, 21. VII. 1967). Misionar i učitelj Američke kongregacijske crkve, jedan od vođa pokreta protiv apartheida, zagovarao nenasilne, gandijevske metode… Nastavi čitati

lutiti

lutiti, sitnozrnate sedimentne stijene koje se sastoje od čestica manjih od 0,06 mm, tj. siltova i/ili glina. Stijene homogene teksture su siltiti ili muljnjaci, a lisnate šejlovi.

lutkarstvo

lutkarstvo, kaz. djelatnost u kojoj umjesto glumaca nastupaju lutke; lutkarska umjetnost koja obuhvaća izradu lutaka s kostimografijom i scenografijom, njihovu animaciju s kaz. dramaturgijom i postavljanjem na scenu. Javlja se od jednostavnih oblika predstava sa samo nekoliko lutaka, na… Nastavi čitati

lutnja

lutnja (talijanski iz arapskoga), lauta, u staroj dubrovačkoj književnosti leut. Žičano trzačko glazbalo perzijsko-arapskoga podrijetla, u XIV. stoljeću preko Španjolske i Sicilije prošireno Europom. Dolazi u više varijanti, kojima je zajednički polukruškasti trbušasti rezonator s gornje strane zatvoren ravnom daščicom,… Nastavi čitati

Luton

Luton, grad u grofoviji Bedfordshire, jugoist. Engleska, 40 km sz od Londona, na r. Lea i gl. engl. autocesti (M1); 193 700 st. Ind. motornih vozila, šešira. Zračna luka. Od XVII. st. poznat po proizvodnji slamnatih šešira.

Lutosławski, Witold

Lutosławski, Witold, poljski skladatelj (Varšava, 25. I. 1913 – Varšava, 9. II. 1994). Studirao u Varšavi. Vodio tečajeve iz kompozicije i predavao o suvremenoj glazbi na više sveučilišta i konzervatorija u Europi i SAD-u. Dobio… Nastavi čitati

lutrija

lutrija (tal.), vrsta igre na sreću ždrijebanjem srećki, kupona, listića, brojeva i sl. koji donose jedan (glavni) ili više zgoditaka. Prastara igra, u rim. doba organizirana i od države radi namirivanja proračuna. U zemljama Zapada države nadziru nac. lutriju, a… Nastavi čitati

Lutyens, (Agnes) Elisabeth

Lutyens, (Agnes) Elisabeth, engleska skladateljica (London, 9. VII. 1906 – London, 14. IV. 1983). Studirala u Parizu i Londonu. Među prvim engleskim skladateljima primjenjivala 12-tonsku tehniku. Autorica je šest opera, dvadesetak orkestralnih i niz djela… Nastavi čitati

Lutyens, Edwin

Lutyens, Edwin, engl. arhitekt (London, 29. III. 1869 – London, 1. I. 1944). U duhu umjerenog eklekticizma projektirao javne objekte (vladine upravne zgrade u New Delhiju), umj. institucije (Umj. galerija u Johannesburgu) te crkve i izložbene paviljone.

Lutynia

Lutynia (njem. Leuthen), naselje z od Wrocława, Poljska. Tijekom Sedmogodišnjega rata ondje je 5. XII. 1757. pruski kralj Fridrik II. Veliki porazio brojčano premoćnije austr. postrojbe.

Luvijci

Luvijci, indoeur. narod nastanjen u ←II. tisućljeću. u jugoist. dijelu Male Azije. Srodan Hetitima i u sastavu hetitske države. Jezični zapisi sačuvani su na posebnom luvijskom hijeroglifskom pismu, te na klinopisnom luvijskom; drži se da zapisi predstavljaju dva dijalekta.

Luvua

Luvua, rijeka u DR Kongu, odvirak jezera Mweru. Duga 350 km. Kod gradića Ankora utječe u → Lualabu.

Luxembourg

Luxembourg, najveća belg. provincija; 4441 km2, 256 000 st. Veći dio (o. 3/4 površine) provincije obuhvaća brdovito područje Ardena (do 600 m) kojim teku veće rijeke: Ourthe, Semois i Lesse, pritoci Meuse (Maas). Šumovito područje, ograničena… Nastavi čitati

Luxembourg

Luxembourg, također Lëtzebuerg, gl. grad Luksemburga, na sutoku Alzettea i Pétrussea; 76 700 st. Upravno, prom. (željeznica, cesta), ekon. i financ. središte svj. značenja. Turizam. Sveučilište (1958). Sjedište Eur. investicijske banke i Eur. suda pravde i nekoliko drugih… Nastavi čitati

Luxembourg, Palais du

Luxembourg, Palais du, palača u Parizu građena 1615–27. prema nacrtima franc. graditelja Salamona de Brossea za Mariju Medici; za Franc. revolucije tamnica, pa sjedište Direktorija; od poč. XIX. st. do II. svj. rata Musée du Luxembourg; od 1958.… Nastavi čitati