Abecedar: W

Wolf-Ferrari, Ermanno

Wolf-Ferrari, Ermanno, talijanski skladatelj i glazbeni pedagog (Venecija, 12. I. 1876 – Venecija, 21. I. 1948). Jedan od najznatnijih predstavnika talijanske komične opere prve polovine XX. stoljeća (Četiri grubijana; Dovitljiva udovica; Radoznale žene; Bogorodičin nakit).

Wolf, Howlin’

Wolf, Howlin’ (pravim imenom Chester Arthur Burnett), američki glazbenik (White Station, 10. VI. 1910 – Hines, Illinois, 10. I. 1976). Jedan od najutjecajnijih blues glazbenika. Karijeru počeo svirajući tradicionalni → Mississippi Delta blues. Od 1960. počinje izvoditi glazbu… Nastavi čitati

Wolf, Hugo

Wolf, Hugo, austrijski skladatelj (Slovenj Gradec, 13. III. 1860 – Beč, 22. II. 1903). Školovao se u Beču. Pisao glazbene kritike stvorivši si mnogo neprijatelja zbog fanatičnog slavljenja Wagnera i napada na Brahmsa. Svoj glazbeni govor izgradio pod utjecajem… Nastavi čitati

Wolf, Maximilian Franz Joseph Cornelius

Wolf, Maximilian Franz Joseph Cornelius, njem. astronom (Heidelberg, 21. VI. 1863 – Heidelberg, 3. X. 1932). Smatra se pionirom astrofotografije. Doktorirao na Heidelberškom sveučilištu gdje je i nastavio s radom. Tijekom radnog vijeka otkrio je i, zahvaljujući astrofotografiji, zabilježio… Nastavi čitati

Wolfe, Thomas

Wolfe, Thomas, amer. književnik (Asheville, North Carolina, 3. X. 1900 – Baltimore, 15. IX. 1938). Pisao autobiografske ili poluautobiograf. romane koji se ističu naglašenim individualizmom, uz izraženu kritiku društv. odnosa. Važ. djela: Pogledaj dom svoj, anđele; O vremenu… Nastavi čitati

Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, grad u sav. zemlji Niedersachsen, na r. Oker, 10 km j od Braunschweiga; 54 800 st. Ind. poljoprivr. strojeva i opreme, instrumenata, prehr. i kem. ind. Grad. jezgra s renesansnim i baroknim građevinama; kuća G. Lessinga (XVIII. st.).… Nastavi čitati

Wolff, Christian

Wolff, Christian, američki skladatelj njemačkoga podrijetla (Nica, 8. III. 1934). Istaknuti predstavnik avangardne glazbe, izvođačima svojih djela ostavlja veliku interpretacijsku slobodu. Djela, od kojih su neka pisana posebnom notacijom, obuhvaćaju skladbe za klavir i preparirani klavir, magnetofonsku vrpcu i… Nastavi čitati

Wolff, Christian

Wolff, Christian, njemački filozof, pravnik i matematičar (Breslau, danas Wrocław, Poljska, 24. I. 1679 – Halle, 9. IV. 1754). Predstavnik njemačkoga prosvjetiteljstva. Filozofija je znanost o svim mogućim stvarima te o tome kako su i zašto moguće. Jedan od… Nastavi čitati

Wolff, Kaspar Friedrich

Wolff, Kaspar Friedrich, njem. anatom (Berlin, 18. I. 1733 – Petrograd, 22. II. 1794). Voj. liječnik, prof. anatomije u Petrogradu. Jedan od osnivača moderne embriologije. Odbacio teoriju preformacije tumačeći razvitak organizma epigenezom, tj. postavkom da se u embrionalnom životu… Nastavi čitati

Wölfflin, Heinrich

Wölfflin, Heinrich, švic. estetičar i povjesničar umjetnosti (Winterthur, 21. VI. 1864 – Zürich, 19. VII. 1946). Učenik J. Burchkardta. Jedan od začetnika interpretacije umj. djela zasnovane na psihol. analizi kreativnoga procesa (Renesansa i barok; Temeljni kriteriji povijesti umjetsnoti).

Wolfram von Eschenbach

Wolfram von Eschenbach, njemački pjesnik (Eschenbach, o. 1170 – Eschenbach, nakon 1220). Autor glasovitog Parsifala, spjeva u 16 knjiga, u kojem se (na temelju Ch. de Troyesa) isprepleću elementi keltske priče o doživljajima neiskusna mladića s elementima sage o kralju Arturu.

Wolfsburg

Wolfsburg, grad u sav. zemlji Niedersachsen, na kanalu Mittelland, 70 km i od Hannovera; 123 400 st. Osn. 1938. zajedno s velikom automob. ind. (Volkswagen).

Wolgemuth, Michael

Wolgemuth, Michael, njem. slikar i grafičar (Nürnberg, 1434 – Nürnberg, 30. XI. 1519). Autor brojnih kasnogot. oltara i slika za crkve u Nürnbergu, Bavarskoj i Saskoj. S pastorkom W. Pleydenwurffom izveo 1493. predloške za više od 650 drvoreza za… Nastavi čitati

Wolin

Wolin, otok pred sjeverozap. obalom Poljske, na ušću r. Odre; 245 km2, o. 20 000 st. NP Wolin (47 km2, osn. 1960). Veća naselja: Wolin, Międzyzdroje. Naselje Wolin staro je više od 1000 g.; u sr. vijeku trg. središte.

Wolker, Jiří

Wolker, Jiří, češ. pjesnik (Prostĕjov, 29. III. 1900 – Prostĕjov, 3. I. 1924). Pjevao o nevoljama sirotinje, o sumornoj stvarnosti kapitalističkog velegrada, o mladosti, proljeću, moru. Po njemu se čitava pjesnička generacija zove “wolkerovska”. Važ. djela: Gost u kući;… Nastavi čitati

Wollaston, William Hyde

Wollaston, William Hyde, brit. kemičar (East Dereham, 6. VIII. 1766 – London, 22. XII. 1828). Razvijao metalurške tehnike obrade platine, molibdena i prijelaznih metala, pri čemu je otkrio i dva nova kem. elementa paladij (1803) i rodij (1804). Bavio… Nastavi čitati

Wollomombi

Wollomombi, vodopad na istoimenoj rijeci, sjeveroist. dio sav. države New South Wales, jugoist. Australija, u gorju New England, 35 km i od grada Armidalea. Najviši vodopad u Australiji i jedan od najviših na svijetu: neprekinut pad od 335 m, ukupna visina 480 m.

Wollongong

Wollongong, grad na obali Tihog oceana (Tasmanovo more), na I sav. države New South Wales, jugoist. Australija; 261 900 st. Lučko i industr. središte; metalurgija (čeličane, aluminijska ind.), kem., petrokem., strojarska, prehr., tekst., ind. građev. materijala. Poljoprivreda (stočarstvo, ribarstvo).… Nastavi čitati

Wolof

Wolof (Oulof), afr. narod iz atlantske podskupine nigersko-kongoanskih naroda, naseljen ugl. u Senegalu, Gambiji, Maliju, Mauretaniji i Gvineji; oko 2 500 000 pripadnika. Ugl. muslimani. Žive u malim zaseocima, bave se poljodjelstvom, velik broj ih živi u gradovima (Dakar)… Nastavi čitati

wolof → volof

wolof volof