Abecedar: U

uzao → čvor

uzaočvor

Uzbeci

Uzbeci, turkijski narod naseljen u Uzbekistanu (16,6 mil) te u susjednim zemljama: Afganistanu (2,2 mil.), Tadžikistanu (1,3 mil.), Kirgistanu (600 000), manjim dijelom i u Kini; ukupno o. 21 mil. pripadnika. Naseljeni na području pov. Sogdijane, Horezma i… Nastavi čitati

uzbečki jezik

uzbečki jezik, jezik iz turkijske skupine (porodice) altajskih jezika. Njime govore Uzbeci u Uzbekistanu i susjednim zemljama, te velika skupina u Afganistanu i manja na istoku Kine. U Sovjetskom Savezu jezik se pisao arapskim pismom do 1927, zatim do… Nastavi čitati

Uzbekistan

Uzbekistan, država u Sr. Aziji, graniči s Kazahstanom na Z i S, Kirgistanom na I, Tadžikistanom na JI, Afganistanom na J i Turkmenistanom na J i JZ; nema izlaza na more. Prirodna obilježja

Teritorij Uzbekistana specifičnog je (izduženog) oblika… Nastavi čitati

uzda

uzda 1. Naglavni dio zaprežne opreme konja. 2. Oglav, uže za napinjanje jedra.

Uzdolje

Uzdolje, selo u Dalmaciji, općina Biskupija, Šibensko-kninska županija; 214 st. Smjestilo se u Kosovu polju. Ostaci starohrv. crkvice sv. Luke. Na sačuvanim fragmentima oltarne pregrade (datirane 895) spominje se ime hrv. kneza Mutimira.

uzdržavanje → alimentacija

uzdržavanje alimentacija

uzduh → zrak

uzduhzrak

uzdušnice

uzdušnice, traheje, dišni organi kukaca, stonoga, paukova, u obliku sićušnih cjevčica poput kapilara opleću organe, a na površini tijela otvaraju se odušcima (stigme) kojima uzimaju kisik, dok iz unutar. organa odvode ugljični dioksid.

uzdušnjaci

uzdušnjaci (Tracheata), potkoljeno člankonožaca koji dišu uzdušnicama (stonoge, kukci).

Uzelac, Marijan

Uzelac, Marijan, hrv. arhitekt i stručni pisac (Zagreb, 26. X. 1937). Diplomirao na Arhit. fak. u Zagrebu. Projektirao dječje vrtiće u Poreču i Zaboku, stamb.-poslovne objekte u Zagrebu i Slavonskom Brodu. Piše o problemima arhitekture i urbanističkom planiranju.

Uzelac, Milivoj

Uzelac, Milivoj, hrvatski slikar i grafičar (Mostar, 23. VII. 1897 – Cotignac, 6. VI. 1977). Nakon studija u Zagrebu i boravka u Pragu, od 1923. stalno živio u Parizu, potom na imanju Pasto Sobre kraj Cotignaca u južnoj … Nastavi čitati

uzemljenje

uzemljenje, spoj kućišta el. uređaja s potencijalom tla putem posebnoga zaštitnog vodiča. To je zaštitna mjera koja sprječava da napon na kućištu prijeđe dopušteni, za čovjeka siguran, napon dodira.

uzetost → kljenut

uzetost kljenut

uzgon

uzgon 1. Sila kojom tekućina ili plin djeluje na uronjeno tijelo. Smjer djelovanja od dna posude prema gore. 2. → potisna sila

Uznam → Usedom

Uznam Usedom

uzročnost

uzročnost, kauzalitet, veza između uzroka i posljedice, kauzalnost. Odnos između događaja u kojem je jedan događaj uzrok drugome. U filozofiji postoje shvaćanja o univerzalnoj uzročnosti, kao sveukupnoj povezanosti pojava, individualnoj uzročnosti, kao pojedinačnoj povezanosti određenih pojava, ili… Nastavi čitati

uzrok

uzrok, čin, pojava ili zbivanje koje dovodi do neke posljedice. → uzročnost

uzukapija

uzukapija (lat.), stjecanje prava vlasništva dugotrajnim posjedovanjem; pravo vlasništva stečeno zastarom tuđega prava. U rim. pravu, stjecanje vlasništva na tuđoj stvari njezinim posjedovanjem kroz određeno zakonsko vrijeme, originalni način stjecanja kviritskog vlasništva. Posjedovanjem kroz određeno vremensko razdoblje, stvar koja je… Nastavi čitati

uzurpacija

uzurpacija (lat.), prisvojenje, prigrabljenje; samovoljno prisvajanje neke stvari, ovlaštenja ili položaja, na koje uzurpator, prema postojećim zakonima i propisima, nema pravo. Može biti nasilna ili nenasilna, ali je u svakom slučaju u suprotnosti s načelom legitimiteta. U politici, samovoljno prisvajanje… Nastavi čitati