Abecedar: U

Ude, Filip

Ude, Filip, hrvatski gimnastičar (Čakovec, 3. VI. 1986). Svestran vježbač, najveće uspjehe ostvario osvajanjem srebrenih medalja u vježbi na konju s hvataljkama (na Europskom prvenstvu, Svjetskom kupu i Olimpijskim igrama – sve 2008. godine, i na Svjetskom prvenstvu 2014).… Nastavi čitati

udica

udica, naprava koja se od najstarijih vremena upotrebljava za ribolov. U početku se rade od kamena, drva i kostiju, a danas najčešće od nehrđajućeg čelika. Najjednostavnija u. ima oblik savijene kukice na koji se postavlja meka.

Udine

Udine (ant. Utina; slov. Videm), grad u sjeveroist. Italiji, gl. grad istoimene provincije, regija Friuli-Venezia-Giulia, 98 km si od Venecije; 94 597 st. Trg. središte za poljoprivr. proizvode; tekst. i prehr. ind., proizvodnja željeza i aluminija te kožne galanterije.… Nastavi čitati

udisanje

udisanje (lat. inspiratio), inspiracija, ulazak vanj. zraka u pluća zbog stezanja dišnih mišića što dovodi do širenja prsnoga koša. Time tlak u prsnome košu postaje nižim od atmosferskoga pa zrak ulazi u pluća. U mirovanju prosječan čovjek udahne o.… Nastavi čitati

udlaga

udlaga, sredstvo za imobilizaciju ozlijeđenog ili bolesnog dijela tijela. Može biti građena od sadre, kovine, plastike i drugoga krutog ili elastičnog materijala. Prema namjeni postoje u. za transportnu i za terapijsku imobilizaciju. Od potonjih se najviše rabi sadrena u.… Nastavi čitati

Udmurti

Udmurti, narod ugro-fin. jezika, nastanjen najviše u Rusiji u Udmurtskoj Republici (o. 35% st.), te u susjednim uralskim područjima; ukupno o. 800 000 pripadnika. Prije se često rabio i naziv Votjaki. Znatnije integrirani od jezično srodnih uralskih naroda… Nastavi čitati

Udmurtska Republika

Udmurtska Republika, autonomna republika u sred. Rusiji; 42 100 km2, 1 552 897 st. Na S graniči s Kirovskom, na I s Permskom oblasti, a na J s republikama Tatarstan i Baškortostan. Gl. grad Iževsk. Pretežno brdovito… Nastavi čitati

udmurtski jezik

udmurtski jezik (stariji naziv votjački), jezik iz permske skupine (s jezikom/jezicima komi) finskopermske grane ugrofinskih jezika. Pismenost od XVIII. stoljeća. Udmurta ima više od 700 000; žive u Udmurtiji, republici u Ruskoj Federacji, te u susjednim područjima.

udžbenik

udžbenik, knjiga koja u skladu s nastavnim programom obrađuje građu nekoga nastavnog predmeta na bilo kojoj razini nastave, od osnovnih do specijalnih škola i fakulteta. U pravilu, udžbenike za osnovne i sr. škole odobravaju nadležna tijela drž. uprave (ministarstvo… Nastavi čitati

Uecker, Günther

Uecker, Günther, njemački  likovni umjetnik (Wendorf, 3. III. 1930). Član umjetničke skupine → ZERO u Düsseldorfu. Poznat po apstraktnim kompozicijama simetrično pribijenih čavala. U potonjim je radovima težio spajanju svjetla, pokreta i prostora u nedjeljivu cjelinu.

UEFA

UEFA (franc. Union Européenne de Football Association), krovna eur. nogometna organizacija koja okuplja nac. nogometne saveze. Osn. 1954. u Baselu. Prvo sjedište u Parizu, od 1960. u Bernu, a od 1995. u Nyonu. Organizira EP, Ligu prvaka, Kup UEFA… Nastavi čitati

Uele

Uele (također Welle), rijeka u središnjoj Africi, duga 1130 km. Izvire na SI DR Konga, teče prema Z, utječe u Ubangi. Mnogobrojni slapovi.

Ufa

Ufa, r. u zap. Rusiji, duga 933 km. Izvire u sr. Uralu na Z Čeljabinske oblasti, utječe u Belaju. Plovna dijelom toka, do utoka Tjuja. Zaleđena od studenog do travnja. Iskorištava se za dobivanje hidroenergije. U porječju ležišta nafte.

Ufa

Ufa, grad u zap. Rusiji, gl. grad Republike Baškortostan, 402 km si od Samare; 1 033 338 st. Leži na r. Belaji, na zap. padinama Urala. Riječna luka. Industr. i kult. središte. Drvna, kem., kovinska, petrokem. i prehr. ind.;… Nastavi čitati

Uffizi ili Palazzo degli Uffizi

Uffizi ili Palazzo degli Uffizi, maniristička palača u Firenci iz XVI. st. koju je projektirao G. Vasari (dovršio B. Buontalenti). Galerija slika, zbirka tapiserija i ant. skulpture. Jezgru najbogatije galerije tal. slikarstva čini umj. zbirka firentinske obitelji Medici, za… Nastavi čitati

UFO

UFO, akr. od engl. unidentified flying object. NLO

Uganda

Uganda, država u unutrašnjosti ist. Afrike, na sjev. strani jezera Victorije; graniči sa Sudanom na S, Kenijom na I, Tanzanijom i Ruandom na J te DR Kongo na Z. Prirodna obilježja Najveći dio Ugande (o. 85%) zauzimaju veliki ravnjaci… Nastavi čitati

uganuće → distorzija

uganućedistorzija

ugar

ugar, jednogodišnji odmor u plodoredu poljoprivr. tla. Prije uporabe gnojiva zemlja se trebala “odmoriti” (ostaviti na ugaru), kako bi se obnovila njezina plodnost. Razlikuju se jalovi u., zasijan travom i služi za napasanje stoke, i crni u. na kojem… Nastavi čitati

Ugarit

Ugarit, ant. grad na sirijskoj obali, s od Latakije, danas → Ras Šamra.