Abecedar: U

Uccellini-Tice, Frano

Uccellini-Tice, Frano, hrvatski biskup i prevoditelj (Lopud, 2. VIII. 1847 – Lopud, 1. VI. 1937). Nakon gimnazije u Dubrovniku, studirao je teologiju u Zadru. Bio je kotorski biskup 1894–1937. Prvi je u cjelini preveo na hrvatski Danteovu Božansku komediju,… Nastavi čitati

Uccello, Paolo

Uccello, Paolo (pr. ime Paolo di Dono), tal. slikar (Firenca, o. 1397 – Firenca, 10. XII. 1475). Učenik L. Ghibertija u Firenci. Obrazovan u tradiciji kasne gotike, teorijskim i praktičnim rješavanjem problema perspektive i volumena u prizorima lova i bitaka… Nastavi čitati

ucjena

ucjena, prijetnja drugoj osobi da će se o njoj iznijeti činjenice koje bi joj mogle naštetiti ako ne postupi po traženju ucjenjivača. Posebna vrsta iznude kod koje se počinitelj služi silom ili ozbiljnom prijetnjom, a kod ucjene prijeti i… Nastavi čitati

učenje

učenje, proces usvajanja znanja. Ima više vrsta učenja, mehan. podražajima i stvaranjem uvjetovanih refleksa, pokušajima i pogreškama radi prepoznavanja situacija, oponašanjem drugih i sl. (prirodno u.). U užem smislu, u. je samo svjesno i aktivno usvajanje znanja na… Nastavi čitati

učinak

učinak, rezultat neke radnje, efekt. U spoznajnoj teoriji, konačni član (posljedica) nekog uzročno-posljedičnog niza. U mišljenju, očekivan rezultat nekog toka događaja koji je predvidljiv logičkim zaključivanjem na temelju dostatnih i istinitih podataka. Također, svrha nekog procesa, npr. radni u., proizvodni u. i sl.

učitelj

učitelj, osoba koja poučava. Riječ često nosi počasno značenje te se njome tituliraju veliki osnivači filoz., religioznih, znanstv. ili umj. usmjerenja i škola. U eur. tradiciji često se poklapa s pojmom profesor, a najčešće označava zanimanje kvalificiranog nastavnika osnovne… Nastavi čitati

Učka

Učka, planina u istočnoj Istri, najviši vrh Vojak (1401 m). Proteže se od prijevoja Poklon (922 m) na sjeveru do Plominskog zaljeva na jugu, u dužini od oko 23 km. Građena od vapnenaca. Brojni izvori u flišnim naslagama na… Nastavi čitati

ud

ud, okrajina, ekstremitet, dio tijela priključen uz gornji/prednji (prsni) i donji/stražnji (zdjelični) dio trupa. Služi za pokretanje i hvatanje. U ptica su prednji udovi preinačeni u krila, u perajara u peraje (dok su stražnji udovi zakržljali). Prsne peraje u… Nastavi čitati

ud

ud, srednjovj. arap. lutnja kratka vrata s 4–5 žica ugođenih u kvartama. U arap. zemljama i danas služi kao virtuozno glazbalo.

Udaipur

Udaipur, grad u sjeverozap. Indiji, na J sav. države Rājasthān; 422 784 st. Leži na juž. padinama gorja Arāvali (753 m n.m.), uz jezero Pichola. Industr. središte; kem. i tekst. ind., proizvodnja azbesta. Prerada metala i bjelokosti. Trg. središte… Nastavi čitati

udar

udar, u vojništvu, napad vatrom i pokretom kojim se protivnik uništava, razbija ili izbacuje iz borbe.

udar električne struje

udar električne struje (lat. electrocutio, ictus electricus), snažan udar iz vodiča el. napona. Jačina udara ovisi o napetosti, jakosti i vrsti struje, o otporu, kontaktnoj površini, smjeru prolaza kroz tijelo i dr. El. struja izaziva oštećenja na tijelu (el.… Nastavi čitati

udar munje

udar munje (lat. fulguratio), snažan udar atmosferskog elektriciteta koji može dovesti do ozljeda ili smrti. Na tijelu ozljeđenika najčešće se vide opekline, osmuđenost dlaka, kože i odjeće, osoba je često u nesvijesti, u kojim slučajevima valja provesti umjetno disanje i masažu srca.

udaraljke

udaraljke, idiofona i membranofona glazbala na kojima se titranje izvora zvuka postiže udaranjem. Nalaze se od najstarijih vremena u folklornoj i umjetničkoj glazbi svih naroda. Izrazito ritamska, primjenjuju se ponajprije za izvođenje ritamske podloge, zbog čega se u njih… Nastavi čitati

udarna doza lijeka

udarna doza lijeka, početna veća doza lijeka da se što prije uspostavi njegova djelatna koncentracija.

Udatny, Vladimir

Udatny, Vladimir, hrvatski slikar i grafičar (Voćin, 23. I. 1920 – Rijeka, 6. VIII. 1972). Akademiju završio u Zagrebu 1949; grafiku usavršavao kod T. Krizmana. Od 1952. živio u Rijeci. Slikao krajolike, figuralne kompozicije i portrete često mijenjajući stilske… Nastavi čitati

udav, šareni

udav, šareni (Boa constrictor), do 6 m duga zmija iz potpor. udavki (Boinae). Uske glave i zašiljene njuške, uzduž leđa ima tamne sedlaste šare. Živi u trop. šumama Juž. Amerike, ali i blizu naselja. Zaskače glodavce i veće životinje.

udavke

udavke (Boinae), potpor. neotrovnih zmija iz por. kržljonoški (Boidae, porodice najvećih zmija, izdužena tijela prekrivenog ljuskama i vrlo rastegljivih čeljusti za gutanje plijena koji usmrćuju stezanjem i zatim gutaju). Udavke ugl. žive u trop. predjelima Juž. Amerike, neke i… Nastavi čitati

UDBA

UDBA, kratica i najčešće rabljen naziv za Upravu državne bezbjednosti, jugoslavensku tajnu policiju. Pod tim nazivom prijašnja → OZNA, koja je djelovala pri Povjerenstvu za narodnu obranu, dobiva 1946. civilnu ulogu i ulazi u sastav Ministarstva unutarnjih poslova.… Nastavi čitati

Udbina

Udbina, naselje i središte istoimene općine, u Ličko-senjskoj županiji, na južnom rubu Krbavskoga polja, 30 km južno od Korenice. Leži na 839 m nadmorske visine. Naselje ima 960, a općina 1874 stanovnika (2011). Nalazi se na magistralnoj cesti… Nastavi čitati