Abecedar: R

rad

rad 1. Jedan od osnovnih fizikalnih pojmova, oznaka W (prema engl. work). Srodan pojmu sposobnosti vršenja rada (energije), a izveden iz pojma ljudskog rada. Mehan. rad se definira kao umnožak sile (F) koja djeluje na tijelo i puta (s)… Nastavi čitati

rad

rad 1. Ljudska djelatnost, svjesna i svrhovita, čiji je cilj postizanje nekog određenog učinka radi zadovoljenja određene pojedinačne ili zajedničke potrebe. R. je osnovni i nužni uvjet opstanka i razvoja svakog društva kroz povijest. Karakteristike i proizvodnost rada mijenjale su… Nastavi čitati

Radamant

Radamant (grč. Radamanthys), u grč. mitologiji, sin Zeusa i Europe, brat Minosov i Sarpedonov. Prema nekim autorima, dobio je trećinu kretskoga kraljevstva i donio pravedne zakone. Među ostalim, pripisuje mu se zakon o legitimnoj obrani. Oženio se Alkmenom, udovicom… Nastavi čitati

radar

radar (skr. od engl. Radio Detection and Ranging), uređaj za određivanje udaljenosti, azimuta i elevacije nekog objekta koristeći se refleksijom elektromagn. valova. Prve upotrebljive radare rabila je Vel. Britanija poč. II. svj. rata. Moderni radari koriste se u avijaciji, pomorstvu i astronomiji.

radarska astronomija

radarska astronomija, grana astronomije koja s pomoću radara istražuje udaljenost nebeskih tijela od Zemlje, njihovo orbitalno gibanje, svojstva njihove površine i sl. Radarska refleksija s Mjeseca ostvarena je 1946, s Venere 1958. i sa Sunca 1959. Radarom je prvi… Nastavi čitati

radarska meteorologija

radarska meteorologija, grana meteorologije koja se koristi radiolokacijom za otkrivanje oblaka i padalina, os. pljuskovitih. U te se svrhe koristi radar; radi na vrlo malim valnim dužinama koje se odbijaju od kišnih i ledenih kapljica, ledenih kristalića, higroskopskih čestica.… Nastavi čitati

Radauš, Vanja

Radauš, Vanja, hrvatski kipar, slikar i pisac (Vinkovci, 29. IV. 1906 – Zagreb, 24. IV. 1975). Studirao u Zagrebu i Parizu, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (1945–69), voditelj majstorske radionice za kiparstvo (1950–75).… Nastavi čitati

Radbruch, Gustav

Radbruch, Gustav, njemački pravnik i političar (Lübeck, 21. XI. 1878 – Heidelberg, 23. XI. 1949). Profesor prava i pravne filozofije na sveučilištima u Königsbergu, Kielu i Heidelbergu. Ministar pravde za Weimarske republike 1921–22. i 1923.… Nastavi čitati

Radcliffe-Brown, Alfred Reginald

Radcliffe-Brown, Alfred Reginald, engl. soc. antropolog (Birmingham, 17. I. 1881 – London, 24. X. 1955). Uz B. Malinowskog gl. začetnik moderne soc. antropologije i utemeljitelj funkcionalizma; zalagao se da se posebne soc. elemente ne obrađuje… Nastavi čitati

Radcliffe, Ann

Radcliffe, Ann, engleska književnica (Holborn/London, 9. VII. 1764 – London, 7. II. 1823). Jedna od glavnih predstavnica takozvanoga gotskog romana, koji karakteriziraju tajanstvena i često nadnaravna zbivanja smještena u srednjovjekovnim dvorcima. Najpoznatiji joj je roman… Nastavi čitati

Radek, Karl Bernhardovič (Karl Sobelsohn)

Radek, Karl Bernhardovič (Karl Sobelsohn), prvak međunar. radničkog pokreta (Lavov, 31. X. 1885 – ?, 19. V. 1939). Od 1901. član Socijaldemokr. stranke Poljske, od 1908. aktivan u njem. Socijaldemokr. partiji, od 1917. u Rusiji.… Nastavi čitati

Radelić, Zdenko

Radelić, Zdenko, hrvatski povjesničar (Maribor, 20. V. 1954). Od 1982. zaposlen u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu (nekadašnji Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske). Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1994). Proučava suvremenu hrvatsku povijest. Glavna djela: Hrvatska… Nastavi čitati

Rademakers, Fons

Rademakers, Fons, nizozemski filmski redatelj, scenarist i producent (Roosendaal, 5. IX. 1920 – Ženeva, 22. II. 2007). Nakon II. svjetskoga rata asistirao V. De Sici, J. Renoireu, J. Beckeru i D. Leanu. U domovinu se… Nastavi čitati

Radenci

Radenci, grad u Murskom polju, 6 km od Gornje Radgone, Slovenija; 2155 st. U blizini lječilište Slatina Radenci (izvori hladnih mineralnih kiselica). Proizvodnja mineralne vode.

Radetzky, Johann Joseph Wenzel

Radetzky, Johann Joseph Wenzel, austr. feldmaršal (Třebnice, Češka, 2. XI. 1766 – Milano, 5. I. 1858). Sudionik ratova protiv Turske (1787–92), Francuske i Napoleona (1813–14). Kao zapovjednik austr. snaga u Italiji 1831. ugušio ustanke u… Nastavi čitati

Radev, Marijana

Radev, Marijana, hrvatska mezzosopranistica bugarskoga podrijetla (Constanţa, Rumunjska, 21. XI. 1913 – Zagreb, 17. IX. 1973). Pjevanje studirala u Zagrebu, usavršavala se u Italiji. Debitirala 1941. u Trstu, poslije uglavnom djelovala u Zagrebu. Ostvarila niz… Nastavi čitati

Radgost

Radgost (također Redigost i Radigost), gl. božanstvo Polapskih Slavena, isprva vjerojatno bog rata, a poslije ujedno zaštitnik gostoprimstva. Prikazivan je s dvjema glavama, lavljom koja označava odlučnost prema neprijatelju u ratu, i ljudskom koja znači čovječnost s prijateljem, gostom, te… Nastavi čitati

Radha

Radha, u indij. mitologiji, gl. družica Kršne i zemaljski lik (utjelovljenje) božice Lakšmi; najvažnija među pastiricama i kravaricama kojima je Kršna bio okružen. Susret i sjedinjenje Radhe i Kršne više je puta obrađivan u književnosti. Njihova ljubav ima u… Nastavi čitati

Radhakrishnan, Sarvapalli

Radhakrishnan, Sarvapalli, indij. političar i filozof (Turittani, 5. IX. 1888 – Madras, 16. IV. 1975). Prof. filozofije i indologije na sveučilištima u New Delhiju i Oxfordu. Nakon proglašenja neovisnosti veleposlanik u SSSR-u 1949–52; predsj. Opće… Nastavi čitati

Radica, Ruben

Radica, Ruben, hrvatski skladatelj i glazbeni pedagog (Split, 19. V. 1931). Studij (dirigiranje i kompozicija) završio u Zagrebu, usavršavao se u Parizu i Sieni. Pedagošku djelatnost započeo u Sarajevu, nastavio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (1981–85. dekan).… Nastavi čitati