Abecedar: R

racionalizacija

racionalizacija (prema lat.) 1. Skup mjera kojima se nastoji poboljšati organizacija rada, upravljanje i korištenje postojeće tehnologije, uređaja, materijala, energije, radne snage, u svrhu olakšanja radnog napora, podizanja kvalitete proizvoda ili povećanja efikasnosti proizvodnje. Mjere uključuju pojednostavljivanje proizvodnih procesa, skraćivanje… Nastavi čitati

racionalizam

racionalizam (prema lat. ratio razum, um), spoznajnoteorijski pravac u filozofiji kojemu je razum izvor spoznaje i osnova njegove logičke vrijednosti. Usmjeren je na spoznaju stvarnog svijeta s karakterom nužnosti i općenitosti mat.-geometrijskih istina. Predstavlja osnovu za utemeljenje novovjekovne znanosti i… Nastavi čitati

racionalni brojevi

racionalni brojevi, brojevi koji se mogu prikazati kao razlomci, tj. kao kvocijenti cijelih brojeva a/b gdje je a različit od nule. Npr. 1/7, 16/3, -4/5. Dva su racionalna broja a/b i c/d jednaka ako je ad = bc. Npr.… Nastavi čitati

Rača

Rača, srp. pravosl. manastir na Drini, u blizini Bajine Bašte, s crkvom Vaznesenja. Prema tradiciji zadužbina kralja Dragutina. Izgorjela i opustjela 1688, obnovljena potkraj XVIII. i u prvoj pol. XIX. st. U razdoblju XVI. i XVII. st. bila je… Nastavi čitati

Račačka rijeka

Račačka rijeka, rijeka u Slavoniji; duga 31,2 km, porječje obuhvaća 113,4 km2. Nastaje spajanjem Grebenske rijeke i Bačkovice (izviru u Bilogori). Utječe u Česmu 2 km od Stare Ploščice. Obitavalište mnogih riječnih riba (som, šaran, štuka, grgeč, klen, smuđ, mrena).

Račan, Ivica

Račan, Ivica, hrvatski političar (Ebersbach, Njemačka, 24. II. 1944 – Zagreb, 29. IV. 2007). Diplomirao pravo u Zagrebu 1970. Asistent u Institutu za društveno upravljanje u Zagrebu 1967–72. Član Izvršnoga komiteta CK SKH 1972–78, Predsjedništva… Nastavi čitati

Račić, Josip

Račić, Josip, hrvatski slikar (Zagreb, 18. III. 1885 – Pariz 19. VI 1908). U Münchenu učio kod A. Ažbea i na Akademiji (s M. Kraljevićem, V. Becićem i O. Hermanom činio takozvanu minhensku četvoricu). Jedan od… Nastavi čitati

Račišće

Račišće, naselje i luka, Dubr.-neretvanska županija; 468 st. Leži na sjev. obali otoka Korčule, podno uzvisine Klupca. Poljoprivreda. Ribarstvo. Barokna crkva sv. Nikole. Naselje osn. u IX. st. Potkraj XIX. st. razvoj pomorstva.

Rački, Franjo

Rački, Franjo, hrvatski povjesničar i političar (Fužine, 25. XI. 1828 – Zagreb, 13. II. 1894). Studij teologije završio u Beču (1852), gdje je i doktorirao teologiju (1855). Profesor crkvene povijesti i kanonskoga prava te nadstojnik duhovnoga… Nastavi čitati

Rački, Mirko

Rački, Mirko, hrvatski slikar i grafičar (Novi Marof, 13. X. 1879 – Split, 21. VII. 1982). Studirao u Beču i Pragu (V. Bukovac). Član grupe Medulić. U duhu secesije i simbolizma u uljima i… Nastavi čitati

Rački, Velimir

Rački, Velimir, hrvatski slikar (Zagreb, 14. VIII. 1953). Završio Akademiju u Zagrebu 1979. Gustim namazima zasićenih boja slika portrete, zagrebačke vedute i ženske aktove.

račun

račun 1. Jedna ili više mat. operacija koje se odnose na brojeve i/ili veličine te koje služe za rješavanje nekog problema. Ujedno tehnika rješavanja problema. Npr. algebarski r., kamatni r., infinitezimalni r., diferencijalni r., integralni r. i sl. 2. Faktura,… Nastavi čitati

račun varijacija

račun varijacija, račun kojim se određuje najveća ili najmanja vrijednost integrala.

račun vjerojatnosti

račun vjerojatnosti, aritmetički postupak računanja stupnja vjerojatnosti događaja, tj. omjer broja nastupanja nekog događaja i broja svih njegovih mogućnosti. Kod bacanja kocke omjer je 1/6, jer kod svakog bacanja od mogućih šest ishoda ostvaruje se samo jedan. S pomoću… Nastavi čitati

račun, tekući → tekući račun

račun, tekućitekući račun

računalo → kompjutor

računalo kompjutor

računovodstvo

računovodstvo, umijeće evidentiranja, klasificiranja i zbrajanja novčanih transakcija, uz obveznu interpretaciju postignutih rezultata. Funkcija u poduzeću ili funkcijska jedinica poduzeća u kojoj se prikupljaju, obrađuju i interpretiraju računovodstvene informacije zainteresiranim korisnicima unutar i izvan poduzeća. Također, dio informacijskog sustava… Nastavi čitati

računske operacije

računske operacije, operacije povezane s računom i računanjem. Uz osnovne – zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje – postoje i druge matematičke operacije kao potenciranje, korjenovanje (radiciranje), logaritmiranje i sl. U infinitezimalnom računu postoje operacije deriviranja i integriranja.

računski stroj

računski stroj, pomagalo kojim je bilo moguće izvršiti osnovne računske operacije. Prvi r. s. za zbrajanje – Pascalinu, konstruirao je Blaise Pascal.

račvanje → bifurkacija

račvanje bifurkacija