VOJNIŠTVO

trijarii

trijarii (lat. vojnici trećega bojnog reda), stariji, iskusniji vojnici, u borbu su stupali tek nakon neuspjeha prvoga i drugoga bojnog reda.

trirema

trirema (lat.), rim. ratni brod koji je imao 3 reda vesala; nalik grč. trijeri.

tromblon

tromblon (franc.), naprava na prednjem dijelu puške s pomoću koje se izbacuju tromblonske mine. T. je ugl. odvojiv, iako može biti i sastavni dio puške. Izbacivanje mine obavlja se s pomoću tromblonskog metka.

tromblonska mina

tromblonska mina, vrsta natkalibarnog projektila koji se izbacuje s tromblona na daljine do 150 m. Za gađanje oklopnih ciljeva rabi se kumulativna, a protiv žive sile trenutačna t. m. Još postoje i dimna t. m. i osvjetljavajuća.

Tuhačevski, Mihail Nikolajevič

Tuhačevski, Mihail Nikolajevič, sovjetski maršal (Slednovo, 16. II. 1893 – Moskva, 11/12. VI. 1937). Istaknuo se u ruskom građanskom i sovjetsko-poljskom ratu. Nakon rata zapovjednik vojnog okruga, Vojne akademije, potom pomoćnik i načelnik stožera Crvene armije. Od 1934. zamjenik… Nastavi čitati

Turenne, Henri de la Tour D’Auvergne

Turenne, Henri de la Tour D’Auvergne, franc. maršal (Sedan, 11. IX. 1611 – Sasbach, Baden-Baden, 27. VII. 1675). Istaknuo se u Tridesetogodišnjem ratu 1618–48. Od 1643. zapovjednik franc. armije u Njemačkoj. Sudionik bitki kraj Donaueschingena i Freiburga 1644, 1648.… Nastavi čitati

tvrđava → utvrda

tvrđavautvrda

udar

udar, u vojništvu, napad vatrom i pokretom kojim se protivnik uništava, razbija ili izbacuje iz borbe.

uniforma

uniforma, odora, istovrsna odjeća, posebnog oblika, kroja, boje i načina nošenja. U oružanim snagama razlikuje se po granama, a negdje i rodovima, službama i postrojbama. Dijeli se ugl. na svečanu i radnu. U. od XV. st. postupno prihvaćaju sve vojske u Europi.

utvrda

utvrda, obrambeni objekt u kojem je smještena voj. posada radi nadzora nekoga šireg prostora, ili sklanjanja stanovništva u slučaju neprijateljskog napada; isto što i fortifikacija (→ fortifikacijsko graditeljstvo). Isprva su utvrde građene od kolja (palisade), pruća i zemlje,… Nastavi čitati

vatreno oružje

vatreno oružje, skupni naziv za sva oružja iz kojih eksplozivni tlak baruta izbacuje projektil. Prvo v. o. javlja se u XII. st., a od XIV. st. dijele se na topničko i streljačko (ručno) oružje.

Vauban, Sébastien le Prestre de

Vauban, Sébastien le Prestre de, voj. inženjer (Saint-Léger-de-Foucheret, 15. V. 1633 – Pariz, 30. III. 1707). Usavršio teoriju opsade i obrane utvrda, rekonstruirao stare i gradio nove peterokutne utvrde. Snažno utjecao na fortifikacijsko graditeljstvo. Svestran duh, bavio se i pisao o ekon. pitanjima.

Vega, Jurij

Vega, Jurij, slovenski matematičar i topnik (Zagorica pri Dolskem, kraj Ljubljane, 23. III. 1754 – Nußdorf, kraj Beča, 15. IX. 1802). Artiljerijski stručnjak, usavršio teške topove koji su odigrali važnu ulogu u austro-turskom ratu prigodom opsade Beograda (1788). Osim… Nastavi čitati

Vendôme, Louis Joseph

Vendôme, Louis Joseph, franc. general (Pariz, 1. VII. 1654 – Vinaroz/Vinaròs, 15. VI. 1712). Sudionik franc.-niz.-španj. rata 1672–78. i falačkog rata 1688–97. U ratu za španj. baštinu 1701–14. ključni franc. general.

Videla, Jorge Rafael

Videla, Jorge Rafael, argentinski general (Mercedes, 2. VIII. 1925 – Marcos Paz, 17. V. 2013). Završio vojnu školu u Buenos Airesu 1944. Od 1973. načelnik Glavnoga stožera argentinske vojske; predvodio vojnu huntu koja je izvela državni udar 24. III.… Nastavi čitati

vizir

vizir (franc.), nekoć dio oklopa, pokretni dio kacige koji je štitio lice borca u borbi. Danas mrežasta zaštita za lice u mačevanju.

vođeni projektili

vođeni projektili, vrsta projektila opremljena napravama za daljinsko vođenje kojima je moguće mijenjati ili održavati putanju tijekom cijeloga ili samo jednoga dijela leta.

vojarna

vojarna, vojarnica, kasarna, objekt za smještaj vojnika.

vojna misija

vojna misija, voj. izaslanstvo, vrsta diplomatskog predstavništva što ga čine voj. izaslanici, časnici koji imaju diplomatski status, upisani u diplomatsku listu i po Bečkoj konvenciji uživaju diplomatski imunitet i privilegije. V. m. organizira se u onim zemljama u kojima… Nastavi čitati

vojna obveza

vojna obveza, zakonom regulirana dužnost građana da određeno vrijeme služe u oružanim snagama, ili da im se u slučaju potrebe stave na raspolaganje. Sastoji se od regularne obveze, služenja voj. roka i obveze služenja u pričuvnom sastavu.