VOJNIŠTVO

vojna obveza

vojna obveza, zakonom regulirana dužnost građana da određeno vrijeme služe u oružanim snagama, ili da im se u slučaju potrebe stave na raspolaganje. Sastoji se od regularne obveze, služenja voj. roka i obveze služenja u pričuvnom sastavu.

vojna policija

vojna policija, specijalizirani dio vojske koji se bavi osiguranjem voj. reda, zaštitom objekata zapovjedništava i zapovjednika, reguliranjem prometa i sl. Prva v. p. osnovana je 1877. u Vel. Britaniji.

vojna prisega

vojna prisega, čin kojim se vojnici pri stupanju u vojsku obvezuju na odanost domovini i čuvanje njezine neovisnosti i ustavnog poretka.

vojnik

vojnik 1. Pripadnik oružanih snaga, bilo kao profesionalni v. ili voj. obveznik na odsluženju voj. roka, na vježbi ili je mobiliziran. 2. biol Kod zadružnih kukaca (mravi, termiti), vojnici su kasta čija je zadaća obraniti zajednicu od napadača. Glava im… Nastavi čitati

vojska

vojska, naziv za kopneni dio oružanih snaga, a često i za sveukupne oružane snage.

Vrangel, Petar Nikolajevič

Vrangel, Petar Nikolajevič, baltički barun i rus. generalpotpukovnik (Zarasai, Litva, 27. VIII. 1878 – Bruxelles, 25. IV. 1928) U rus. građ. ratu 1918–20. vođa kontrarevoluc. snaga u juž. Rusiji, tzv. “vrangelovaca”.

West Point

West Point, prestižna američka vojna akademija u istoimenom mjestu uz rijeku Hudson, 80 km sjeverno od New Yorka. Osnovana 16. III. 1802. kao škola za inženjerijske časnike. 

Zadro, Blago

Zadro, Blago, hrvatski general (Donji Mamići-Ledinac, kraj Gruda, BiH, 31. III. 1944 – Vukovar, 16. X. 1991). Vodio obranu Borova Naselja tijekom → Domovinskoga rata. Poginuo je kao zapovjednik 3. bojne 204. Vukovarske brigade. Posmrtno mu je dodijeljen… Nastavi čitati

zagušljivci → bojni otrovi

zagušljivci bojni otrovi

zatvarač

zatvarač 1. Svaki tehn. element kojim se zatvara kakav otvor. 2. Zapor, mehan. ili elektron. sklop za određivanje ekspozicije pri fotografskom ili film. snimanju. 3. Dio puške kojim se zatvara cijev i napinje okidač.

Zmajević, Matija

Zmajević, Matija, hrvatski pomorac (Perast, Crna Gora, 6. I. 1680 – Tavrov na Donu, 3. IX. 1735). Od 1712. u Rusiji u službi cara → Petra I. Velikog, od 1721. kontraadmiral, a 1725.… Nastavi čitati

zrakoplovstvo

zrakoplovstvo, djelatnosti vezane uz zračni promet,avione i → zrakoplove. U vojništvu, ratno z., rod vojske koji djeluje iz zraka letjelicama s ljudskom posadom i opremljenima bojnim sredstvima; može biti izviđačko, lovačko, vezano uz djelovanje… Nastavi čitati