Bauhaus

Bauhaus, naslovnica Bauhausa 
Herberta Bayera

Bauhaus, tvornica Fagus u Alfeldu (Leine), arhitekti Walter Gropius i Adolf Meyer

Bauhaus, Državni Bauhaus, glavna zgrada u Dessauu, arhitekti Walter Gropius i Adolf Meyer

Bauhaus, crveno-plava stolica, 1917.

Bauhaus, logo Bauhausa, Oskar Schlemmer
Bauhaus (Staatliches Bauhaus, Hochschule für Gestaltung), visoka škola za arhitekturu i oblikovanje, utemeljio ju je arhitekt → Walter Gropius u Weimaru 1919; od 1925. djelovala u Dessauu. Osnovna ideja: jedinstvo likovne umjetnosti pod okriljem arhitekture, povezivanje umjetnika i industrijske proizvodnje te podizanje obrta na umjetničku razinu. Mnogi umjetnici (→ Paul Klee, Gerhard Marcks, → Lyonel Feininger, → Vasilij Kandinski, → László Moholy-Nagy, → Theo van Doesburg, → Marcel Breuer i dr.) predavali su na Bauhausu. Škola je objavljivala publikacije i časopise (Bauhaus). U školi su najprije utjecaji kubizma, a potom neoplasticizma grupe → De Stijl. Od 1930. na čelu Bauhausa je arhitekt → Ludwig Mies van der Rohe, a dolaskom nacizma 1933. prestaje rad škole. U Chicagu je 1937. utemeljen Novi Bauhaus, direktor kojega je bio László Moholy-Nagy. Zbog nedostatka sredstava škola je prestala s radom iduće godine, da bi 1939. iz nje nastala Čikaška škola dizajna, danas Institut dizajna u sklopu Illinois Institute of Technology u Chicagu.