Moholy-Nagy, László

L. Moholy-Nagy Kompozicija Z, 1924.
Moholy-Nagy, László (pravim prezimenom Weisz), mađarski slikar, kipar, fotograf i teoretičar umjetnosti (Bácsborsód, 20. VII. 1895 – Chicago, 24. XI. 1946). Eksperimentira pod utjecajem → K. Maljeviča i → El
Lissitzkog (kolaži i fotomontaže); od 1920. prelazi na geometrijsku apstrakciju. Predavao na → Bauhausu 1923–28. Najinventivniji umjetnik → konstruktivizma; neumorno eksperimentirao na području filma, kazališta, fotografije, industrijskog i grafičkog oblikovanja; pionir umjetničke uporabe svjetla i novih plastičnih materijala u skulpturi i oblikovanju. Jedan od najutjecajnijih pedagoga XX. stoljeća, osobito na Novom Bauhausu u Chicagu koji je utemeljio 1937. po dolasku u Ameriku, odnosno od 1939. na tamošnjem Institutu dizajna. Objavio važna teorijska djela (Slikarstvo, fotografija, film; Vizija u pokretu).