konstruktivizam

konstruktivizam, N. Gabo
Linearna konstrukcija u prostoru br. 2

konstruktivizam, L. Moholy-Nagy Studija s pribadačama i vrpcama

konstruktivizam, A. Pevsner Konstrukcija u prostoru – projekt za zdenac

konstruktivizam, V. Tatljin Spomenik III. internacionali
konstruktivizam (ruski konstruktivizm, od latinskoga constructio izgradnja) 1. Više srodnih pokreta i usmjerenja u umjetnosti i filozofiji koji naglašavaju značenje konstrukcije u tvorbi djela ili mišljenja. 2. lik U arhitekturi između dvaju svjetskih ratova smjer koji se zalaže da se umjetnička stremljenja dovedu u sklad s razvitkom tehnike i industrijalizacije. Konstruktivisti se zalažu za funkcionalnost i praktičnost, imaju negativan stav prema tradiciji i dekorativnim elementima. Rabe i zalažu se za nove građevne materijale (željezo, armirani beton, staklo, aluminij i sl.) koji postaju glavni nositelji arhitektonskog izraza. 3. Pokret u kiparstvu i slikarstvu koji se pojavio 1913. u Rusiji pod utjecajem → kubizma i → futurizma. Utemeljitelj i teoretičar → V. Tatljin. Konstruktivistički kipari, napose → N. Gabo i → A. Pevsner, oblikovali su apstraktne stereometrijske skulpture slobodnih oblika. U slikarstvu se konstruktivizam izražava metodama geometrijske apstrakcije. Gabo, Pevsner i → L. Moholy-Nagy, preko Bauhausa, na kojem su predavali, utjecali su na tadašnja strujanja u likovnim umjetnostima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: