Botticelli, Sandro

Sandro Botticelli Venera i Mars, London, National Gallery
Botticelli, Sandro (pravo ime Alessandro di Mariano Filipepi), talijanski slikar (Firenca, 1445 – Firenca, 17. V. 1510). Jedan od najznačajnijih talijanskih renesansnih slikara, predstavnik neoplatonizma; spada u likovni krug oko Lorenza il Magnifica. Učenik Fra → Filippa Lippija, potom Verrocchija i Antonia del Pollaiola. Slikao prozračnim i harmoničnim bojama poetične mitološke i alegorijske prizore (Mars i Venera; Atena kroti Kentaura). Gracilne likove lijepih, izduženih djevojaka smješta u idealizirane ambijente namjerno izbjegnutih dubina i plasticiteta svedenog na minimum (remek-djela Proljeće i Rođenje Venerino). Sanjarsko raspoloženje odražava se i u portretima (Mladić s crvenom kapom; Giuliano Medici). U kasnijoj fazi, pod utjecajem propovjednika heretika Girolama Savonarole, svetačke likove karakterizira asketska ozbiljnost, tamniji kolorit i nemirne kompozicije (Scene iz života sv. Zenobija; Pietà). U Rimu boravi na poziv pape Siskta IV. i radi freske u Sikstinskoj kapeli (Scene iz života Mojsijeva; Žrtva gubaca). Prvi od talijanskih slikara izradio crteže za Danteovu Božansku komediju. Radio kartone za tapiserije (nalaze se u Londonu – Victoria and Albert Museum). Utjecao na → Johna Ruskina i prerafaelite u Engleskoj.