dušik

dušik (latinski: nitrogenium, N), kemijski element (redni broj 7, atomska masa 14,0067), bezbojan plin bez mirisa i okusa, lakši od zraka. Glavni sastojak zraka (78 vol. %), ima ga i u mineralnim vodama. Nalazi se i u vezanom stanju u obliku nitrata, nitrita, amonijaka. Ima ga u mnogim organskim spojevima (životinjskim i biljnim bjelančevinama). Ne gori niti ne podržava gorenje. S kisikom se spaja u dušični oksid, s vodikom u amonijak i s nekim kovinama tvori nitrite. S drugim elementima teško se spaja. Proizvodi se frakcijskom destilacijom tekućeg zraka. Važan je za proizvodnju amonijaka i kalcijeva cijanamida. Neki mikroorganizmi imaju sposobnost asimilacije elementarnog dušika iz zraka što je važno u poljoprivredi. Najvažniji spojevi dušika: → dušična (nitratna) kiselina, → amonijak, dušični oksidi i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: