Europska ekonomska zajednica – EEZ

Europska ekonomska zajednica – EEZ (engleski: European Economic Community – EEC), međunarodna ekonomska integracija inicirana 1955. na sastanku u Messini, a utemeljena Rimskim ugovorom 25. III. 1957. Zaključile su ga Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska i SR Njemačka, a stupio je na snagu 1. I. 1958. Ovu se integraciju zvalo i zajedničkim tržištem, jer joj je cilj bio uklanjanje svih zapreka trgovini među zemljama članicama, što je i ostvareno uspostavljanjem potpune carinske unije u lipnju 1968. Ostali su joj ciljevi bili slobodno kretanja rada i kapitala među zemljama članicama, usklađivanje monetarne i fiskalne politike i uspostavljanje zajedničke agrarne i transportne politike. Nastala je u velikoj mjeri na poticaj potpunog uspjeha → Europske zajednice za ugljen i čelik, a zatim je sama postala glavnim oblikom zapadnoeuropske integracije, koja se od 1967. odvijala u okviru → Europske zajednice i dovela 1993. do → Europske unije.