Maksimilijan I.

Maksimilijan I.
Maksimilijan I., austrijski nadvojvoda i car Meksika (Beč, 6. VII. 1832 – Querétaro, 19. VI. 1867). Mlađi brat austrijskoga cara → Franje Josipa I. Prihvatio meksičku carsku krunu koju mu je ponudio Napoleon III. nakon francuske vojne intervencije 1863. kada se predsjednik → B. Juárez povukao s vojskom na sjever. Uskoro je SAD prisilio francuske postrojbe da napuste Meksiko, pa je Maksimilijan ostao bez vojno-političke potpore i predao se
Juárezu. Osuđen na smrt i strijeljan.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: