Dos Santos, José Eduardo

Dos Santos, José Eduardo, angolski političar i državnik (Luanda, 28. VIII. 1942). Član → MPLA (Narodnoga pokreta za oslobođenje Angole) od 1961. U izbjeglištvu za građanskoga rata između suparničkih oslobodilačkih pokreta MPLA i → UNITA (Nacionalni pokret za potpuno oslobođenje Angole). Vratio se u zemlju 1970. Blizak suradnik Agostinha Neta, naslijedio ga nakon njegove smrti na dužnosti predsjednika države 1979. Potvrđen za predsjednika Angole i na izborima 2012.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: