Arizona

Arizona, zgrada parlamenta u Phoenixu

Arizona, pustinja

Arizona, zastava
Arizona, savezna država SAD-a (od 1912), 295 276 km2 (6. u SAD-u), 6 553 255 stanovnika (procjena 2012). (21. u SAD-u). Regija na jugozapadu SAD-a, graniči s New Mexicom na istoku, Utahom na sjeveru, Nevadom i Californijom na zapadu te Meksikom na jugu; glavni grad Phoenix (1 445 632 stanovnika /procjena 2010/). Razlikuju se tri osnovna dijela: na sjeveru i sjeveroistoku prostire se plato → Colorado ispresijecan dubokim kanjonima, središnji dio je planinski s više vrhova preko 2500 m (najviši Humphrey’s Peak 3851 m), a na jugu i jugozapadu je pustinja Gila. Vrlo suha klima, većina oborina tijekom ljetnih oluja. Velike brane, među ostalima: Rooseveltova, Hooverova, Glen Canyon; električna energija, natapanje, rekreacija. Usprkos prirodnim nepogodnostima, poljoprivreda omogućena natapanjem; agrumi, pamuk, kukuruz, stočarstvo; u rudarstvu najvažniji bakar, zatim ugljen, cink, olovo, zlato; tehnološki napredna industrija: zrakoplovna, elektronska, komunikacijska oprema i dr. Sve veće značenje turizma; dva nacionalna parka (Grand Canyon, Petrified Forest), više zaštićenih područja. Među rjeđe naseljenim državama usprkos naglu rastu stanovništva od 1950-ih (od 750 tisuća na preko 4,5 milijuna), posljedica imigracije; s 5–6% među vodećim saveznim državama po udjelu → Indijanaca (→ Navajo, → Hopi, → Apaši i dr.) – žive u rezervatima. U gradovima živi 87% stanovništva, a uz Phoenix, najveći su → Tucson (520 116 stanovnika /procjena 2010/) i → Mesa (439 041 stanovnika /procjena 2010/).
Povijest
U pretkolumbovsko doba razvijena indijanska civilizacija Atapaska – Apaša i Navajo. Europljanima je otkrivaju Španjolci (1539). Dio španjolskoga potkraljevstva Nove Španjolske; 1821. pripala Meksiku. Okončanjem američko-meksičkog rata veći dio Arizone pripao je SAD-u (1848), a 1853. Amerikanci su stekli i preostali dio. U vrijeme građanskog rata (1861–65) na strani Konfederacije Američkih Država; nakon pobjede Federacije (1863) ustrojen je Teritorij Arizone u sastavu Unije. Od 1912. Arizona je 48. savezna država SAD-a.