Abecedar: K

Kabwe

Kabwe (prije Broken Hill), gl. grad provincije Central (94 395 km2, 1 130 200 st.) u sred. Zambiji, na gl. cesti i pruzi o. 110 km s od Lusake; 197 400 st. Važno rudarsko… Nastavi čitati

Kabylie

Kabylie, planinski kraj na S Alžira na području Tell Atlasa, od grada Alžira do tuniske granice. Obuhvaća Veliku Kabiliju (Grande Kabylie) omeđenu r. Isser na Z i vadijem Soummam, Malu Kabiliju (Petite Kabylie) oko zaljeva Bejaia, i Kabiliju Collo… Nastavi čitati

Kachin

Kachin, najsjevernija sav. država u Mijanmaru; 89 041 km2, 1 352 000 st., gl. grad Myitkyina. Visoko šumovito gorje i izvorišni kraci r. Irrawaddy pružaju se podnevničkim smjerom. Kraj dobio naziv po narodu Kachinu… Nastavi čitati

Kachlet

Kachlet, sutjeska na Dunavu, između Hofheima i Passaua u Njemačkoj; duljina 34 km. Uzvodno od Passaua velika brana pripada HE Kachlet (dovršena 1927, 54 MW).

kaciga

kaciga (lat.), zaštitno pokrivalo za glavu; šljem; dio borbene opreme u vojsci, ali i obvezne opreme u zanimanjima ili aktivnostima s rizicima od ozljede glave (građevinari, vatrogasci, rudari, biciklisti, motociklisti i dr.). Prve kacige pronađene su u nalazištima iz brončanog… Nastavi čitati

kacigaši

kacigaši (Cassidae), por. i rod grabežljivih jestivih puževa iz reda češljoškržnjaka (Monotocardia) koji žive u Sredozemnome moru, na čvrstim podlogama i u dubinama većima od 10 m; kućica ima sedam zasvođenih zavoja; veliki do 11 cm.

Kacijaner, Ivan → Katzianer, Hans

Kacijaner, IvanKatzianer, Hans

kacik

kacik (španj.), indijanski poglavica; pren Onaj tko ima gl. riječ, velika zvjerka, bogatun; utjecajan, bogat čovjek.

Kaçkar Dađi

Kaçkar Dađi, najviša planinska skupina u lancu Dođu Karadeniz Dađlari (Istočno Pontsko gorje) i u cijelom Pontskom gorju, na SI Turske, o. 40 km od obale Crnog mora; najviši vrh Kavran (također Kaçkar), 3932 m; ostali vrhovi Verçenik (3710… Nastavi čitati

Kaczyński, Jarosław

Kaczyński, Jarosław, poljski političar (Varšava, 18. VI. 1949). Aktivan u pokretu Solidarność. Brat blizanac Lecha. Diplomirao pravo u Varšavi, gdje je i doktorirao. Nakon pobjede njihove stranke Pravo i pravednost na izborima 2005, preuzeo od brata vodstvo stranke, ali… Nastavi čitati

Kaczyński, Lech

Kaczyński, Lech, poljski političar i državnik (Varšava, 18. VI. 1949 – kraj Smolenska, 10. IV. 2010). Diplomirao pravo u Varšavi, doktorirao u Gdanjsku (1980). Od 1970-ih sudionik pokreta za demokratske slobode, savjetnik u → Solidarnośći. Suradnik L. Wałęse,… Nastavi čitati

Kačanička klisura

Kačanička klisura, klisura na jugu Kosova, nedaleko granice s Makedonijom. Uska klisura duga 24 km, smještena između Šar-planine (2640 m) i skopske Crne Gore (1651 m), nastala usijecanjem rijeke Lepenac u kristalične škriljavce i vapnence. Od davnina njome je… Nastavi čitati

Kačanovski, Vladimir Vasiljevič

Kačanovski, Vladimir Vasiljevič, rus. slavist (Veliki Les, 1. III. 1853 – Nežin, 11. V. 1901). Prof. slav. filologije u Kazanu i Nežinu; proučavao južnoslav. književnosti, pisao o hrv. piscima M. Gleđeviću, I. Bandulaviću, o Osmanu… Nastavi čitati

Kačari → Kadžari

KačariKadžari

Kačić Miošić, Andrija

Kačić Miošić, Andrija, hrv. književnik (Brist, kraj Makarske, 1704 – Zaostrog, 15. XII. 1760). Od 1720. član franjevačkog reda. Filozofiju i pravo studirao u Budimu. Zatim boravio u samostanima u Osijeku, Šibeniku i Skradinu; lektor filozofije u… Nastavi čitati

Kačić, Hrvoje

Kačić, Hrvoje, hrvatski vaterpolist i pravnik (Dubrovnik, 13. I. 1932). Igrao za VK Jug (Dubrovnik). Nastupio na Olimpijskim igrama 1956. (srebrena medalja) i 1960, na europskim prvenstvima 1950. (brončana medalja) i 1958. (brončana medalja). Nakon završetka športske… Nastavi čitati

Kačići

Kačići, plemićki rodovi u srednjovj. Hrvatskoj i na području Neretvanske kneževine. Potječu vjerojatno iz zadarskog zaleđa s područja između Vrane i Skradina. Na zadarskom području spominju se od XII. st.; u XIV. st. ulaze u savez 12 hrv. plemena.… Nastavi čitati

kačket

kačket (franc. casquette), kapa koja sprijeda ima štitnik; sastavni dio uniforme časnika, policajaca, željezničara i sl.

kaćun

kaćun (tur.) (Orchis), biljni rod iz por. kaćuna (Orchidaceae); o. 80 vrsta. Mesnati gomolji sadrže mnogo sluzi pa se rabe u medicini.

kaćuni

kaćuni (Orchidaceae), biljna por. jednosupnica (Monocotyledones), predstavnici su trajnice ili zeleni s gomoljem ili podankom; listovi dvoredni, većinom cjeloviti, katkad samo kao ružičaste ljuske; u nas o. 30 rodova, najpoznatiji: → kaćun (Orchis), vratiželja (Anacamptis), čopotac… Nastavi čitati