Abecedar: Z

Zagrebački solisti

Zagrebački solisti, gudački komorni sastav (4 prve, 3 druge violine, 3 viole, 2 violončela, kontrabas, po potrebi čembalo), koji je potkraj 1953. osnovala glazbena redakcija Radio Zagreba na poticaj Stjepana Aranjoša i violončelista Antonija Janigra. Prvi javni koncert održan… Nastavi čitati

Zagrebački velesajam (ZV)

Zagrebački velesajam (ZV), javno poduzeće za organiziranje sajmova. Osn. 1909. pod nazivom Zagrebački zbor, od 1921. pod sadašnjim imenom, od 1956. na današnjem mjestu. Međunar. ugleda, os. u razdoblju hladnoga rata, odigrao značajnu ulogu gosp. susreta Istoka i Zapada.… Nastavi čitati

Zagrebec, Štefan

Zagrebec, Štefan (pravo ime Matija Marković), hrvatski književnik i propovjednik (Zagreb, 1669 – Zagreb, 15. II. 1742). Kao franjevac kapucin propovijedao je u Zagrebu i Varaždinu. Kajkavski je barokni pripovjedač. Njegovo je glavno djelo Hrana duhovna ovčic kerščanskeh iliti Prodečtva… Nastavi čitati

Zagros

Zagros, planinski niz u jugozapadnom Iranu; pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok od rijeke Sīrvān do obale Perzijskoga zaljeva. Dug oko 1200 km, širok oko 240 km. Brojni vrhovi iznad 3600 m, najviši Zard Kūh (4547 m). Viši vrhovi pod… Nastavi čitati

zagušljivci → bojni otrovi

zagušljivci bojni otrovi

Zagvozd

Zagvozd, naselje i središte istoimene općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Dalmatinskoj zagori, u Imotskoj zagori, u sjevernom podnožju Biokova, 20 km sjeverno od Makarske; naselje ima 767, a općina 1188 stanovnika (2011). Leži na križanju cesta Dugopolje−Zagvozd−Metković i Poljica−Zagvozd−Bast… Nastavi čitati

Zaharija

Zaharija (hebr.), starozavjetni prorok, djelovao za vrijeme perz. kralja Darija. Knjiga Zaharijina sadrži prorokova viđenja koja naviještaju kaznu i nagradu Judeji i Jeruzalemu, te veličaju judejske vođe nakon povratka Židova iz babilonskog sužanjstva. Drugi dio pretkazuje Mesiju, propast neprijatelja i… Nastavi čitati

Zahir Šah, Mohamed

Zahir Šah, Mohamed, afganistanski kralj (Kabul, 16. X. 1914 – Kabul, 23. VII. 2007). Školovao se u Kabulu i Parizu. Okrunjen za kralja 1933. Svrgnut s vlasti u državnom udaru 1973. U izbjeglištvu u raznim zemljama Europe. Simbol nacionalnoga… Nastavi čitati

Zahtijevanja naroda

Zahtijevanja naroda, rezolucija Velike nar. skupštine kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije 1848. u kojoj se traži ujedinjenje Dalmacije i Voj. krajine s Hrvatskom, uvođenje hrv. jezika kao službenoga, ukidanje kmetstva i demokr. slobode.

Zahumlje → Hum

ZahumljeHum

Zair → Kongo, Demokratska Republika

ZairKongo, Demokratska Republika

Zaïre → Kongo

ZaïreKongo

Zajc, Ivan pl.

Zajc, Ivan pl., hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog (Rijeka, 3. VIII. 1832 – Zagreb, 16. XII. 1914). S 12 godina napisao prve skladbe, od 1850. studirao na Konzervatoriju u Milanu. Diplomirao 1855. operom La Tirolese osvojivši i prvu… Nastavi čitati

Zajcev, Aleksandr Mihailovič

Zajcev, Aleksandr Mihailovič, rus. kemičar (Kazan’, 2. VII. 1841 – Kazan’, 1. IX. 1910). Sveuč. prof. u Kazan’u. Otkrio zakonitosti po kojoj se halogenovodici odcjepljuju od halogenskih derivata i adiraju na nezasićene spojeve. Otkrio laktone, novu klasu org. spojeva.

zajednička mjera

zajednička mjera mat Cijeli broj koji je mjera svakoga pojedinoga cijelog broja iz nekoga skupa. Npr. 7 je zajednička mjera za skup brojeva 14, 28, 49, 63, 70 jer je svaki od tih brojeva djeljiv sa 7.

zajednički višekratnik

zajednički višekratnik mat Cijeli broj (brojevi) koji je djeljiv sa svakim pojedinim cijelim brojem iz nekog skupa. Npr. skup brojeva 2, 4, 5, 10, 20 ima zajednički višekratnik u brojevima 20, 40, 60, 80, 100 jer je svaki od tih… Nastavi čitati

zajedničko tržište

zajedničko tržište, ekon. integracija dviju ili više zemalja među kojima postoje istovjetni uvjeti trgovine. Po stupnju integracije prethodi mu zona slobodne trgovine i carinska unija, dok najviši stupanj ekon. integracije predstavlja ekon. unija. Područje z. t. osim carinske unije,… Nastavi čitati

Zákinthos

Zákinthos, grč. otok u Jonskomu moru; s otokom Strotádhes čini okrug Zákinthos. Površina otoka 402 km2, 39 015 st. Otok leži 19 km z od obale Peloponeza; najjužniji i treći po veličini od grč. jonskih otoka. Poljoprivreda;… Nastavi čitati

zaklada → fundacija

zaklada fundacija

zakletva

zakletva, prisega, čin ili radnja pozivanja (prisezanja) na istinitost onoga što se izjavljuje ili obećava. Izjavljuje se u obraćanju nekom autoritetu koji će posvjedočiti istinitost dane izjave. Asertorna prisega, zakletva koju izjavljuje saslušana osoba potvrđujući da je njezin… Nastavi čitati