Abecedar: S

Sachs, Nelly

Sachs, Nelly, njemačka književnica (Berlin, 10. XII. 1891 – Stockholm, 12. V. 1970). Izbjegla u Švedsku 1940. Prevodila švedsku liriku na njemački, pisala poeziju o stradanju židovskoga naroda (U stanovima smrti; Pomrčina zvijezde… Nastavi čitati

Sachsenhausen → Oranienburg

SachsenhausenOranienburg

Sachsenspiegel

Sachsenspiegel (sasko zrcalo), zbirka saskoga običajnog i zemaljskog prava, autora Eikea von Repgaua 1215–35. Prvi pisani tekst u prozi na saskom narječju, tadašnjem njem. jeziku. Uz običajno pravo sadrži i komentare saskih običaja i lenskog prava; suprotstavio se recepciji kanonskoga… Nastavi čitati

Sack, Erna Dorothea

Sack, Erna Dorothea, njem. koloraturna sopranistica (Spandau, kraj Berlina, 6. II. 1989 – Mainz, 2. III. 1972). Studirala u Pragu i Berlinu. Solistica opera u Wiesbadenu, Wrocławu i Dresdenu, gostovala na svim većim njem., tal.… Nastavi čitati

Sackvile, Thomas

Sackvile, Thomas, engl. pjesnik i diplomat (Buckhurst, 1536 – London, 19. IV. 1608). S Th. Nortonom napisao u blank verseu jednu od najranijih engl. tragedija Gorboduc. Surađivao na djelu Zrcalo za državnike.

Sacramento

Sacramento, gl. grad i luka sav. države Californije, SAD; 407 018 st. Leži u Središnjoj dolini (Central Valley), na sutoku rijeka Sacramento i American. John A. Sutter osnovao je 1839. koloniju New Helvetia i 1840. podigao tvrđavu Sutter’s… Nastavi čitati

Sacramento

Sacramento, r. u sav. državi Californiji, SAD; duga 615 km, porječje 70 189 km2. Izvire u planinama Klamath. Teče ugl. prema JZ kroz Kaskadne planine i Sierra Nevadu; protječe sjev. dijelom Središnje nizine (Central Valley).… Nastavi čitati

Sacre-Coeur

Sacre-Coeur (započeta 1874, završena 1899), monumentalna crkva u Parizu. Projektirao ju je u romaničko-biz. stilu jedan od gl. predstavnika historizma u franc. arhitekturi Paul Abadie ml. na brežuljku Montmartreu s kojega dominira panoramom grada.

Sacri Monti

Sacri Monti (talijanski Sveti brijegovi), u Pijemontu i Lombardiji, skupina je od devet kapela i građevina podignutih od kraja XVI. do XVIII. st. Serija je to kapelâ i građevinâ na obroncima brdâ skladno uklopljenih u šumski krajolik s jezerima,… Nastavi čitati

saće

saće, nakupina šesterokutnih voštanih ćelija koje grade pčele za svoje leglo i za spremanje meda.

Sadat, Mohamed Anwar Al-

Sadat, Mohamed Anwar Al-, egipatski časnik i državnik (Mit Abu al-Kum, 25. XII. 1918 – Kairo, 6. X. 1981). Diplomirao na Vojnoj akademiji u Kairu 1938. Sudionik časničke urote 1952. protiv kralja Faruka II. Glavni… Nastavi čitati

Sade

Sade (pravim imenom i prezimenom Helen Folasade Adu), britanska pop pjevačica (Ibadan, 16. I. 1959). Debitantskim albumom Diamond Life (1984) i uspješnicama Your Love Is King i Smooth Operator postiže prvi veliki proboj na glazbenoj sceni. Njezin prepoznatljiv… Nastavi čitati

Sade, Donatien Alphonse François de (markiz de Sade)

Sade, Donatien Alphonse François de (markiz de Sade), francuski pisac (Pariz, 2. VI. 1740 – Charenton-Saint-Maurice, 2. XII. 1814). Konjanički časnik u Sedmogodišnjem ratu; proveo 27 godina u zatvorima, a poslije i u umobolnici (u… Nastavi čitati

Sadi ili Sa’di, Muslihuddin

Sadi ili Sa’di, Muslihuddin, perz. pjesnik (1213 – 1291). Autor mnogobrojnih djela u prozi i stihu. Najpopularnije su mu pjesnička zbirka Cvjetnjak i zbirka anegdota Ružičnjak. Dugo najčitaniji perz. pjesnik; njegov grob u Širazu do danas se časti kao nar. svetinja.

sadizam

sadizam (prema → markizu de Sadeu), seksualno ponašanje kod kojega zadovoljavanje spolnog nagona uključuje tjelesno zlostavljanje i ponižavanje partnera, te predstavlja perverznu i patološku pojavu. U širem smislu, naslađivanje u nanošenju patnji drugima. Tipove sadističkoga karaktera (sadista) opisao… Nastavi čitati

Sadko

Sadko, junak rus. nar. epskih pjesama novgorodskog ciklusa. N. Rimski-Korsakov skladao je operu na motive pjesmama o Sadku.

sadomazohizam

sadomazohizam, seksualno ponašanje koje povezuje sadističke i mazohističke crte.

Sadoul, Georges

Sadoul, Georges, francuski filmski povjesničar (Nancy, 4. II. 1904 – Pariz, 13. X. 1967). Studirao pravo, bavio se novinarstvom i književnošću, te filmskom kritikom. Povezan s nadrealistima. U 1930-ima pridružuje se komunistima i posvećuje povijesnom… Nastavi čitati

Sadoveanu, Mihail

Sadoveanu, Mihail, rum. književnik (Pascani, 5. XI. 1880 – Bukurešt, 19. X. 1961). Dir. kazališta, predsj. Udruge rum. pisaca i član Rum. akademije. Ostvario golem opus pov. i soc. proze (Ugušene boli; Sjekira; Braća Jderi i dr.).

sadra → gips

sadra (češ.) → gips