Abecedar: S

sabirnice

sabirnice 1. Računalni podsustavi koji prenose podatke između računalnih komponenti unutar računala ili između njih. Za razliku od povezivanja točke do točke, s. logički povezuje nekoliko periferija preko istog seta žica. Svaka s. definira vlastiti set priključnica na koje se… Nastavi čitati

sablja

sablja 1. Sječno-hladno oružje pješaštva i konjaništva. Sastoji se od krivog sječiva, naoštrenog na ispupčenoj strani, i drška, katkad ima i štitnik za ruku. U uporabi od ←VII. st. Danas se koristi u vojnim svečanostima i paradama. 2. Oružje u… Nastavi čitati

sabljanke

sabljanke (Xiphiidae), por. riba koštunjača iz reda tvrdoperki (Acanthopterygii). Imaju produljenu gornju čeljust oblika koštane sablje koja može biti duga kao 1/3 tijela. Nemaju prsne peraje. Tijelo izduženo, vretenasto, glava velika. Najpoznatija vrsta je sabljan (iglun, jaglun) (Xiphias… Nastavi čitati

sabljičica → gladiola

sabljičicagladiola

sabljika

sabljika (Sansevieria trifasciata), trop. sukulentna biljka koja se uzgaja kao ukrasna lončanica.

sabljozubi tigar

sabljozubi tigar (Smilodon fatalis), vrsta velike mačke koja je živjela u Sjev. i Juž. Americi, a izumrla je prije 11 000 g. Veličine afr. lava, imao je dva velika gornja očnjaka. Živio na travnjacima i lovio plijen veći od sebe.

Sabol, Željko

Sabol, Željko, hrvatski povjesničar umjetnosti, likovni kritičar i pjesnik (Bjelovar, 28. XI. 1941 – Zagreb, 5. IX. 1991). Završio Filozofski fakultet u Zagrebu. Bio je voditelj galerije Forum, a od 1980. urednik u Leksikografskom zavodu… Nastavi čitati

Sabolić, Ivan

Sabolić, Ivan, hrvatski kipar (Peteranec, kraj Koprivnice, 24. VIII. 1921 – Zagreb, 25. VI. 1986). Diplomirao 1946. na zagrebačkoj Akademiji, na kojoj je bio profesor i vodio majstorsku radionicu. Autor jednostavnih figuralnih kompozicija i memorijalnih… Nastavi čitati

Sabonis, Arvydas

Sabonis, Arvydas, sovjetski i litavski košarkaš (Kaunas, 19. XII. 1964). Kao reprezentativac Sovjetskoga Saveza osvojio 1 zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 1988. godine, 1 zlatnu (1982) i 1 srebrenu medalju (1986) na svjetskim prvenstvima, te 1 zlatnu (1985) i… Nastavi čitati

sabor

sabor (staroslav.) 1. Zasjedanje skupine predstavnikâ određene skupine ljudi, organizacije, stranke i sl. 2. Naziv za skupštinu (parlament) u Hrvatskoj kroz povijest, te Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo. Riječ je povezana s riječima zbor, sabrati (se), zbrati… Nastavi čitati

Saborsko

 

Saborsko, naselje i središte istoimene općine u Karlovačkoj županiji, 15 km sjeverno od Plitvičkih jezera, 37 km jugoistočno od Josipdola; naselje ima 462, a općina 632 stanovnika (2011). Prvi se put spominje 1486.,… Nastavi čitati

sabotaža

sabotaža (franc.), svjesno i namjerno onemogućavanje neke redovne djelatnosti, rada ili ratnih priprema i djelovanja. Očituje se u destrukciji pretpostavki neke djelatnosti, npr. rušenje ili namjerno kvarenje strojeva i postrojenja, sredstava komunikacija (ceste, pruge i mostovi), kao i izbjegavanje obavljanja… Nastavi čitati

Sabratha

Sabratha, ant. grad u današnjoj Libiji. Osnovali su ga Feničani u ←X. st. Od ←46. ima status civitas foederata u rim. provinciji Africi; razvijeno lučko i trg. središte. U V. st. razaraju ga Vandali; obnovljen kao biz. utvrda za… Nastavi čitati

Saccheri, Giovanni Gerolamo

Saccheri, Giovanni Gerolamo, talijanski matematičar (Sanremo, 5. IX. 1667 – Milano, 25. X. 1733). Stupio u isusovački red (1685) i postao svećenik (1694). Najveći talijanski matematičar prve polovine XVIII. stoljeća. Objavio važne rasprave iz logike… Nastavi čitati

Sacco i Vanzetti, proces

Sacco i Vanzetti, proces, inscenirani sudski postupak u SAD-u u kojem su radnici tal. podrijetla, anarhisti Nicola Sacco (1891–1927) i Bartolomeo Vanzetti (1888–1927) osuđeni na smrt na temelju lažnih optužbi da su 1920. počinili grabežno ubojstvo. Presuda kojom su… Nastavi čitati

Sacher-Masoch, Leopold von

Sacher-Masoch, Leopold von, austrijski književnik (Lemberg, danas Lavov, 27. I. 1836 – Lindheim, 9. III. 1895) Pisao romane i novele u kojima pokazuje izrazitu sklonost seksualno-patološkim užicima u pasivnom podnošenju patnje i mučenja (odatle izraz… Nastavi čitati

Sachs, Curt

Sachs, Curt, njem. muzikolog (Berlin, 29. VI. 1881 – New York, 5. II. 1959). U Berlinu studirao povijest umjetnosti i muzikologiju, doktorirao iz povijesti umjetnosti. Od 1919. sveuč. prof. i voditelj Drž. muzeja glazb. instrumenata… Nastavi čitati

Sachs, Hans

Sachs, Hans, njem. pjesnik i putujući majstor pjevač (Nürnberg, 5. XI. 1494 – Nürnberg, 19. I. 1576). Za svoje poslovice, basne i anegdote crpio građu iz povijesti, Biblije, viteške i humoristične književnosti. Vatreni Lutherov… Nastavi čitati

Sachs, Julius

Sachs, Julius, njem. botaničar (Breslau, danas Wrocław, Poljska, 2. X. 1832 – Würzburg, 29. V. 1897). Jedan od osnivača moderne eksperimentalne fiziologije bilja. Sveuč. prof. u Bonnu, Freiburgu i Würzburgu. Istraživao asimilaciju ugljičnog dioksida, kolanje… Nastavi čitati

Sachs, Milan

Sachs, Milan, hrv. dirigent i skladatelj češ. podrijetla (Lišov, kraj Budějovica, 28. XI. 1884 – Zagreb, 4. VIII. 1958). U Pragu završio studij violine, bio član Češke filharmonije, pa koncertni majstor kaz. orkestra u Beogradu… Nastavi čitati