ETNOLOGIJA

šator

šator, rasklopiv i prenosiv zaklon ili nastamba od impregnirane tkanine, pusta, hasure, kože, sintetičkih materijala i sl., montiranih na kosturu od drva, metala ili kosti. Služi za vojnička ili turist. logorovanja, ekspedicije, prodavaonice na sajmovima, a većih dimenzija i… Nastavi čitati

Šošoni

Šošoni (Shoshoni), jezično srodna skupina sjevernoamer. indijanskih plemena. Jezici Š. ubrajaju se u uto-aztečku jezičnu skupinu. O. 21 000 pripadnika, danas ugl. žive u rezervatima na Z SAD-a. Nekoć lovci na bizone i ratnici.

štavljenje

štavljenje, strojenje, postupak prerade i konzerviranja sirove kože umakanjem u štavne otopine (štavila). Tradicionalno se koža štavila s pomoću kore drveća (smreka, vrba, omorika i dr., a najviše hrast), lišća, šiški i dr. Upotrebljavali su se i različiti minerali,… Nastavi čitati

šubara

šubara (iz njem.), krznena kapa, različita oblika i veličine, isprva dio nar. i vojničke nošnje, poslije i u svakodnevnoj uporabi kao pokrivalo za glavu u hladnim danima.

tabu

tabu (maorski preko engl.), zabranjen predmet, radnja ili riječ koji proizlaze iz nepovredivosti i posvećenosti nekih osoba, životinja, predmeta ili mjesta. Pojam preuzet iz polinezijske kulture, označuje razne vrste zabrana nastale iz vjere u natprirodne osobine i moći nekih pojava.… Nastavi čitati

Tabvi

Tabvi, poljodjelsko pleme, nastanjeno j i jz od jezera Tanganyika. Karakteristične obredne (bivolje) maske.

Tagalog (Tagal)

Tagalog (Tagal), pripadnici australonezijskog stanovništva; uz Cebuance čine najveću starosjedilačku skupinu žiteljstva na Filipinima; o. 5 milijuna. Poglavito žive u Manili i na otoku Luzonu; katolici. Njihov jezik (tagalog) osnova je služb. filipinskoga jezika.

talisman → hamajlija

talisman (arap.) → hamajlija

tapa

tapa, tkanina koja se proizvodi na otocima Pacifičkog oceana, ugl. od kore dudovca. Upotrebljava se za izradu tradic. odjeće, zavjesa, pokrivača i sl.

Tehuelche (Chonik, Tsoneka)

Tehuelche (Chonik, Tsoneka), indijansko pleme u Patagoniji, u području od Río Negra do Magellanova prolaza. Dijele se u više skupina, od kojih svaka govori zasebnim dijalektom čonskoga jezika. Bave se konjogojstvom, lovom na ljame i nandue te sakupljanjem plodova.

tepee

tepee (iz jezika Siouxa) → tipi

terensko istraživanje

terensko istraživanje, iskustveni istraživački postupak pri kojem promatrač/istraživač nastoji u neposrednom doticaju (vođenjem razgovora, anketiranjem, vlastitim opažanjem ili sudjelovanjem) nepristrano opisati pojave ili objasniti društv. procese koji konstituiraju određenu skupinu ili zajednicu. Os. se primjenjuje u etnologiji i urbanoj sociologiji.

Thurnwald, Richard

Thurnwald, Richard, austrijski i njemački antropolog i sociolog (Beč, 18. IX. 1869 – Berlin, 19. I. 1954). Jedan od osnivača moderne socijalne antropologije, sudjelovao u ekspedicijama na Solomonskom otočju i Mikroneziji 1906–09. i 1932, na Novoj Gvineji 1912–15. i… Nastavi čitati

tipi

tipi (engl. tepee), šator stožasta oblika, upotrebljavali su ga prerijski Indijanci. Sastavljen od kolaca prekrivenih kožom, katkad oslikanom kozmološkim ili pov. predodžbama.

tomahavk

tomahavk (engl. iz algonkinskoga), bojna sjekira sjevernoamer. Indijanaca, većinom za borbu iz blizine ili za bacanje na neprijatelja. Katkad je na strani protivnoj od oštrice izbočak za pušenje “lule mira”. T. je bio simbol rata; po prestanku neprijateljstva svečano bi… Nastavi čitati

totem

totem (iz algonkinskoga ototeman rodbina po braći i sestrama), određena životinja, biljka ili prir. pojava (i njihovi lik. prikazi odn. simboli) s kojima su se pripadnici plemena smatrali povezani; neka su ih plemena smatrala svojim pretkom, neka svojim pomoćnikom i… Nastavi čitati

totemizam

totemizam, u mnogih plemena, skup vjerovanja, običaja, propisa i zabrana u vezi s totemom. Individualni t. obuhvaća zaštićivanje koje pojedincu pruža njegov totem, identifikaciju pojedinca s totemom te primanje njegovih magičnih snaga. Grupni t. javlja se kao t. obitelji,… Nastavi čitati

totemski stupovi

totemski stupovi, veliki izrezbareni ili oslikani drveni stupovi Indijanaca sjeverozap. obale SAD-a, na kojima su jedan iznad drugoga uobličeni ljudski ili životinjski likovi u nekom obiteljskom mitu.

Totonaki

Totonaki, indijanski narod u Meksiku; o. 250 000 pripadnika u sav. državama Veracruz, Puebla i Hidalgo. Zemljoradnici, stočari. Ugl. kat. vjere; kultura im je srodna kulturi Maya. Pronađeni su ostaci većih naselja i piramida. U XV. st. pokorili su… Nastavi čitati

trojka

trojka (rus.), u Rusiji, kola ili sanjke sa zapregom od triju konja, od kojih srednji ide u oštrom kasu, dok dva pobočna imaju tempo galopa.