ETNOLOGIJA

Tylor, Edward Burnett

Tylor, Edward Burnett, britanski etnolog i kulturni antropolog (London, 2. X. 1832 – Wellington, Somerset, 2. I. 1917). Sveučilišni profesor u Oxfordu. Osnivač kulturne antropologije. Istraživao prvobitne kulture, osobito Meksika. Na evolucionističkoj podlozi razvio teoriju → animizma.… Nastavi čitati

urok

urok, prema pučkom vjerovanju, zlonamjerni čin ili neko zlo koje može netko “baciti” na drugoga; izaziva bolest u ljudi, oduzima mlijeko kravama, smanjuje urod na polju i dr. Opasan je i pogled urokljiva čovjeka ili žene, kojem su podložna… Nastavi čitati

vigvam

vigvam (engl. iz algonkinskoga), bivak sjevernoamer. Indijanaca. Oblikom kupolaste kuće pokrivene kožama bizona ili trstikom.

Višnjić, Filip

Višnjić, Filip, srp. nar. pjesnik guslar (Međaši, Zvornik, 1765 – Grk, danas Višnjićevo, Srijem, 1835). Od mladosti slijep. Opjevao Prvi srp. ustanak u obliku kronike (1804–13).

vrač

vrač (staroslav.), osoba koja nastupa i djeluje kao iscjelitelj (bijela magija), proricatelj (crna magija), vođa pri obredima i sl. Pripisuje mu se natprosječna duhovna snaga, koju nerijetko stječe i ojačava odricanjem te uživanjem omamljujućih sredstava. Slično → šaman, → šamanizam.

vražda

vražda, katkad vražba, stari naziv za neprijateljstvo između dvaju rodova, bratstva ili plemena, koje nastaje kad pripadnik jedne zajednice ubije člana druge zajednice; rješava se izvršenjem krvne osvete ili novčanom odštetom ubojice zajednici ubijenoga.

vreteno

vreteno 1. Drveni štapić, zašiljen na oba kraja, na koji se namata nit pri ručnom predenju vune, lana ili konoplje. 2. Na strojevima za predenje dio koji nosi pređu; na alatnim strojevima, vratilo koje pokreće alat ili izrađevinu; na zapornim… Nastavi čitati

vrzino kolo

vrzino kolo, prema pučkom vjerovanju mjesto gdje vile igraju kolo i gdje se stječu magična znanja. pren Metež, zbrka, nesređene prilike.

wigwam → vigvam

wigwam (engl. iz algonkinskoga) → vigvam

zadruga

zadruga 1. Zajednica jedne velike ili više rodbinski povezanih obitelji koja se temelji na zajedničkom vlasništvu zemlje, stoke, kuće, diobi rada, uz poštovanje obiteljskih autoriteta (oca, djeda) i zajedničkom odlučivanju o poslovima. Takav tip zajednice bio je učestao u starini,… Nastavi čitati

zagovor

zagovor 1. Izjava ili riječ pojedinca kojom se nešto brani, zagovara. 2. kat Zauzimanje Gospe ili kojega sveca za molitelja. 3. etnol Čarobni izričaj koji se prema pučkom vjerovanju temelji u magijskoj moći riječi, pa se zato često upotrebljava u… Nastavi čitati

zanati → obrti

zanati obrti

Zapoteki

Zapoteki, stari kult. narod nastanjen u dijelu današnjeg juž. Meksika; gl. grad njihove države, ustrojene kao teokratska monarhija, bio je Zaachila. Najvažnija arheol. nalazišta zapotečke kulture smještena su na području Mitle i Monte Albána (ostaci kamenih zdanja, terasa i dr.).

zvir → pulena

zvir pulena

žrtvovanje

žrtvovanje, prinošenje žrtve božanstvu, precima, bilo kojem nadnaravnom biću s namjerom da ga se umilostivi, iskaže čast, zahvali mu ili zamoli za pomoć. U lovačkim i sakupljačkim zajednicama žrtvovao se dio plijena, u stočarskim kulturama prvorođena mladunčad (ili npr.… Nastavi čitati