LIKOVNE UMJETNOSTI I ARHITEKTURA

akcijsko slikarstvo

akcijsko slikarstvo (engleski: action painting), tehnika, način i sam proces umjetničkoga slikanja; sinonim za apstraktni ekspresionizam; također i za gestualno slikarstvo. Naziv osmislio američki kritičar Harold Rosenberg; učinio ga slavnim američki slikar → Jackson Pollock.

akrilik

akrilik, sintetsko slikarsko sredstvo u uporabi od 1940-ih; posjeduje neke osobine uljnog i akvarelnog načina slikanja; otapa se vodom, brzo se suši; moguća uporaba tankih poteza kistom i bogata impasta.

akrolit

akrolit (grčki: akros gornji, litos kamen), u antičkoj umjetnosti, kip kojemu su glava, ruke i noge oblikovani od mramora, a ostali dijelovi (odjeća) od pozlaćena drva ili kovine; skromnija zamjena za hrizelefantinu.

akroterij

akroterij (grčki: akroterion vrh, izbočeni dio čega), u antici, plastični ukras na vrhu i uglovima zabata hrama, sarkofaga i nadgrobnih stela od terakote, kamena i kovine; u početku jednostavni simbol palmeta, potom sve složeniji (grifon, Gorgona i sl.).

akt

akt (latinski: actus čin, spis; golo tijelo) 1. Radnja, spis, djelo, čin. 2. kaz Čin, dio kazališne predstave. 3. lik Prikaz gola ljudskog tijela u različitim položajima, pokretima i držanjima; tema umjetničkog djela od prapovijesti do danas, prikazan samostalno… Nastavi čitati

akvamanile

akvamanile (latinski: aquamanile), u antici, vrč od kovine za lijevanje vode u posudu za pranje ruku; u kršćanskom crkvenom ritualu rabi se u nekim ceremonijama; stiliziran u obliku lava, grifona i drugih životinja; čest u romanici i gotici.

akvarel

akvarel (talijanski: acquerello od latinskog aqua voda), slika izrađena vodenim bojama; tehnika slikanja. Biljne ili mineralne boje vezane su ljepilom (gumiarabikom i sl.) i otopljene u vodi; srodne tehnike gvaš i tempera. Akvarelom se koloriraju crteži unutar postojećih… Nastavi čitati

akvatinta

akvatinta (talijanski: acquatinta), grafička tehnika dubokog tiska slična bakropisu; postupnim jetkanjem postižu se fini tonovi kao kod laviranog crteža. Izumio ju je → Jean-Baptiste Leprince u XVIII. stoljeću.

alabastron

alabastron, posudica za kreme u antičkoj Grčkoj. Ime dobila po alabastru od kojega su je u prvo vrijeme izrađivali.

alba

alba (latinski: bijela), u odjeći Rimljana donja tunika od fina platna; u starokršćanstvu bijela tunika za novopokrštenike, u katoličkoj liturgiji misno ruho.

Albani, Francesco

Albani, Francesco, talijanski slikar (Bologna, 17. VIII. 1578 – Bologna, 4. X. 1660). Učenik braće Carracci; slikao na način bolonjske eklekticističke škole XVII. stoljeća; nazvan Anakreont slikarstva. U Rimu i Bologni radio dekorativne fresko-kompozicije; slikao… Nastavi čitati

albarello

albarello (latinski albus: bijel), cilindrična posuda od fajanse, vjerojatno perzijskoga podrijetla. Bila je u uporabi u ljekarništvu, često je nosila nazive preparata. Nastala iz arapsko-španjolske tradicije, pojavila se u XVI. st u Italiji, a potom i u drugim… Nastavi čitati

Albers, Josef

Albers, Josef, njemački i američki slikar, grafičar i oblikovatelj (Bottrop, 19. III. 1888 – New Haven, Connecticut, 25. III. 1976). Školovao se u Njemačkoj, predavao na Bauhausu do ukinuća te škole; emigrirao 1933. u SAD,… Nastavi čitati

Albertal (Alberthaler), Ivan (Hans, Johann)

Albertal (Alberthaler), Ivan (Hans, Johann), graditelj (Roveredo, Švicarska, oko 1575 – Zagreb, 1648). Gradi u Njemačkoj i Austriji; u Zagrebu podiže južni toranj prvostolnice s kasnorenesansnim i ranobaroknim detaljima; u kasnogotičkom stilu obnavlja svod u svetištu i nad pjevalištem;… Nastavi čitati

Alberti, Leon Battista

Alberti, Leon Battista, talijanski graditelj, kipar, slikar, pisac i teoretičar umjetnosti (Genova, 14. II. 1404 – Rim, 25. IV. 1472). Doktorirao pravo i studirao teologiju. Po svestranosti, naobrazbi i širini djelovanja prototip humanističkog uomo universale… Nastavi čitati

Albertina

Albertina, grafička zbirka u Beču, nazvana po utemeljitelju vojvodi Albrechtu von Sachsen-Teschenu (XVIII. stoljeće), sastoji se od crteža i grafičkih listova, te nacrta i dokumenata arhitekta Adolfa Loosa. Crteži obuhvaćaju razdoblje od XIV. stoljeća do danas; najvrjedniji Leonardovi, Dürerovi,… Nastavi čitati

Albertinelli, Mariotto

Albertinelli, Mariotto, talijanski slikar (Firenca, 13. X. 1474 – Firenca, 5. XI. 1515). Predstavnik firentinske škole visoke renesanse. Slikao isključivo sakralne scene (Poklonstvo kraljeva; Izgon Adama i Eve iz raja); majstor profinjena kolorita i atmosfere… Nastavi čitati

Albini, Alfred

Albini, Alfred, hrvatski arhitekt (Graz, 15. VII. 1896 – Zagreb, 4. XI. 1978). Izveo više javnih i stambenih zgrada te vila u Zagrebu, na Sušaku i Zadru. Istaknuti arhitekt hrvatske moderne, bavio se problemima urbanizma… Nastavi čitati

Albini, Franco

Albini, Franco, talijanski arhitekt, urbanist i oblikovatelj (Robbiate, Como, 17. X. 1905 – Milano, 1. XI. 1977). Arhitekt racionalističkog smjera, projektira stambene zgrade i naselja te oblikuje namještaj. Priznati urbanist (projekt Zeleni Milano) i… Nastavi čitati

Alchimowicz, Kazimierz

Alchimowicz, Kazimierz, poljski slikar (Dziębrów /Dembrava, Bjelorusija/, 1. I. 1840 – Varšava, 31. XII. 1917). Slikao prizore iz poljskog ustanka, u kojem je i sam sudjelovao, te kompozicije iz litavske mitologije.