Doré, Gustave

Gustave Doré Brod među ledenjacima, Strasbourg, Musée de la Ville
Doré, Gustave, francuski grafičar, slikar i kipar (Strasbourg, 6. I. 1832 – Pariz, 23. I. 1883). Tehnički besprijekoran i iznimno popularan autor; grafikama ilustrirao književna djela → Honorea de Balzaca, → Dantea, → Cervantesa, → Johna Miltona, → Ludovica Ariosta, → La Fontainea, Bibliju i dr. Zbog brojnosti njegovi su radovi prilično neujednačene kakvoće. U grafičke tehnike uvodi nov postupak lavis, a gravere osposobljava u svojoj školi. Majstor nijansiranja, igrom svijetlih i tamnih masa postiže reljefnost i stvara dramatičan naboj. U tehnici akvarela slikao ljupke krajolike iz Škotske. Kiparska djela nose oznake osebujnoga realističkog stila. Uvažen u Francuskoj i Engleskoj; u Londonu utemeljena Galerija Doré.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: