Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija, grb
Vukovarsko-srijemska županija (XVI.),
teritorijalno-administrativna jedinica na istočnom dijelu istočne Hrvatske sa sjedištem u Vukovaru; 2448 km
2,     179 521 stanovnika (2011) ili 73 st./km2. Najistočnija hrvatska županija; Rađevac (19°27’ istočne geografske dužine) je najistočnija točka Hrvatske. Leži u zapadnom Srijemu, između Dunava i Save. Graniči s Osječko-baranjskom županijom na sjeverozapadu i sjeveru, Srbijom na istoku, Bosnom i Hercegovinom na jugu te Brodsko-posavskom županijom na zapadu. Obuhvaća 26 općina (Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja) i pet gradskih naselja (→ Vukovar, → Ilok, → Otok, → Vinkovci i → Županja). Pretežno nizinsko područje; prema sjeveru izdižu se obronci Fruške gore, a prema zapadu Dilj. Najvažnije su rijeke: Dunav, Sava, Vuka, Bosut. Klima je umjereno kontinentalna; prosječna godišnja temperatura 11 °C. Prosječna godišnja količina padalina oko 700 mm. Bogatstvo šuma. Poljoprivreda; uzgoj kukuruza, pšenice, suncokreta, šećerne repe, voćarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo. Ležišta nafte i plina te gline, pijeska i šljunka. Prehrambena, drvna, tekstilna, industrija obuće, građevinskog materijala. Razvijena cestovna i željeznička mreža. Riječni promet. Turizam; bogato kulturno-povijesno naslijeđe. Zaštićene šume hrasta lužnjaka Loža kraj Županje i Radiševo kraj Vrbanje.