Abecedar: H

Haarlem

Haarlem, gl. grad niz. provincije Noord-Holland, smješten na r. Spaarne i kanalima, z od Amsterdama; 147 400 st. Farmaceutska, kem. i tekst. ind. Tiskarstvo i izdavaštvo ima dugu tradiciju. Središte cvjećarstva i trgovine lukovicama, posebno tulipana; svake godine… Nastavi čitati

Haas, Artur Erich

Haas, Artur Erich, austr. fizičar i povjesničar fizike (Brno, 30. IV. 1884 – Chicago, 20. II. 1941). Prof. u Leipzigu (1913–20), Beču i u SAD-u (Notre Dame, Indiana, od 1936). Prvi primijenio kvantne uvjete… Nastavi čitati

Haas, Monique

Haas, Monique, francuska pijanistica (Pariz, 20. X. 1909 – Pariz, 9. VI. 1987). Studirala u Parizu, karijeru započela 1927, na turnejama širom svijeta izvodila djela od rane klasike do suvremenih, specijalistica za Ravela. Profesorica na pariškom Konzervatoriju 1967−70.

Haas, Wander Johannes de

Haas, Wander Johannes de, nizozemski fizičar (Lisse, kraj Leidena, 2. III. 1878 – Bilthoven, 26. IV. 1960). Ravnatelj Laboratorija za fiziku niskih temperatura u Leidenu (1924–48). Istraživao supravodljivost, suprafluide i magnetizam. Poznat po Einstein–de Haasovu… Nastavi čitati

Haase, Hugo

Haase, Hugo, njemački političar (Allenstein, danas Olsztyn, Poljska, 29. IX. 1863 – Berlin, 7. XI. 1919). Uz K. Kautskog vodeći predstavnik centrističkoga krila njemačke socijaldemokracije. Poslanik u Reichstagu (1897– 1907, 1912–19), predsjednik Socijaldemokratske partije Njemačke… Nastavi čitati

Haasse, Hella S.

Haasse, Hella S. (pr. ime Hélène Serafia van Lelyveld-H.), niz. književnica (Batavia, danas Jakarta, 2. II. 1918). Poznata kao autorica pov. romana nastalih ugl. na dok. podlozi. Važ. djela: Šuma iščekivanja; Grimizni grad.

Haavelmo, Trygve Magnus

Haavelmo, Trygve Magnus, norv. ekonomist (Skedsmo, 13. XII. 1911 – Oslo, 28. VII. 1999). Prof. ekonomike na Sveučilištu u Oslu (1948–79). Pozornost javnosti privukao je radovima iz ekonometrije tijekom boravka u SAD-u za II. svj.… Nastavi čitati

Haavio, Martti

Haavio, Martti (pseudonim P. Mustapää), finski pjesnik i folklorist (Temmes, 22. I. 1899 – Helsinki, 4. II. 1973). Sveučilišni profesor u Helsinkiju. Proučavao finsko narodno pjesništvo. Pisao sugestivnu liriku pod utjecajem ekspresionizma. Djela: Pjesma o… Nastavi čitati

Hába, Alois

Hába, Alois, češki skladatelj (Vizovice, 21. VI. 1893 – Prag, 18. XI. 1973). Studirao u Pragu, Beču i Berlinu, profesor na Konzervatoriju i na Akademiji glazbenih umjetnosti u Pragu. Proučavao glazbu izvaneuropskih naroda. Počeo skladati… Nastavi čitati

Habakuk

Habakuk, jedan od proroka. Pisac osme proročke knjige (Habakukova knjiga). Nagovijestio je poraz Židova u borbi s Kaldejcima, zatim propast Kaldejaca. Njegova molitva na kraju knjige smatra se jednom od najljepših pjesama u Bibliji. Od njega se… Nastavi čitati

Habana, La → Havana

Habana, LaHavana

habanera

habanera, kub. pjesma i ples, umjerena tempa, nazvana prema gl. gradu Kube. Dvije najpoznatije su La Paloma i El Arreglito (1840) španj. skladatelja (živio na Kubi) S. Yradiera (1809–1865). Ovu drugu u stiliziranom je obliku unio G. Bizet u svoju operu Carmen (1875).

Habarovsk

Habarovsk, grad u Rusiji, gl. grad Habarovskoga kraja i pristanište na desnoj obali Amura, 47 km nizvodno od ušća r. Usuri; 618 000 st. Važno gosp. središte rus. Dalekog istoka, na Transsibirskoj želj. pruzi. Drvna ind. i proizvodnja… Nastavi čitati

Habarovski kraj

Habarovski kraj, pokrajina (sav. jedinica) u Rusiji, na ruskom Dalekom istoku, uz Ohotsko more i Tatarski prolaz; 788 600 km2 (bez Židovske AO), 1 571 000 st. Pretežito slabo naseljen, šumovit (tajga) i gorovit kraj,… Nastavi čitati

Habash, George

Habash, George, palestinski političar (Lod, kraj Tel Aviva, 22. IV. 1925 – Amman, 26. I. 2008). Diplomirao medicinu na Amer. sveučilištu u Bejrutu 1952. Aktivni član organizacije Mladež osvete. Osnovao Nar. frontu za oslobođenje Palestine (PFLP)… Nastavi čitati

habazit

habazit, mineral iz skupine zeolita, CaAl2Si4O12 ×6H2O; kristali heksaedarskog habitusa, kristalizira u triklinskom sustavu, javlja se u mandulama (šupljinama ispunjenima sekundarnim mineralima) efuzivnih stijena.

Habbaniyah, Hawr al

Habbaniyah, Hawr al, plitko jezero u sred. Iraku, uz desnu obalu r. Eufrata, 75 km z od Bagdada; 140 km2. Od starine se u njega usmjerava voda za visoka vodostaja Eufrata. Koristi se i za natapanje. Danas… Nastavi čitati

Habdelić, Juraj

Habdelić, Juraj, hrvatski pisac i leksikograf (Staro Čiče, 17. IV. 1609 – Zagreb, 27. XI. 1678). Učio gimnaziju u Zagrebu, dalje u Beču (stupa u isusovce), u Grazu i Trnavi predaje logiku 1647–48, u Trnavi… Nastavi čitati

Habe, Hans

Habe, Hans (pravim imenom i prezimenom János Békessy), austrijski novinar i književnik (Budimpešta, 12. II. 1911 – Locarno, 29. IX. 1977). Istaknuo se kao romanopisac, publicist i scenarist. Poznati su mu romani posvećeni stvarnim događajima, među… Nastavi čitati

habeas corpus

habeas corpus (lat. imaj tijelo), ustavni akt ili zakon što ga je donio Engl. parlament i potvrdio kralj 26. V. 1679; propisuje da se uhićenu osobu pod sumnjom da je počinila kazneno djelo u roku od tri dana… Nastavi čitati