Abecedar: M

Mutimir

Mutimir, srp. knez (druga pol. IX. st.). Sin kneza Vlastimira. Isprva vladao s braćom Strojimirom i Gojnikom. Odbio napad bug. kneza Borisa I. U doba njegove vladavine u Srbiji se ustrojava crkv. organizacija (pismo pape Ivana VIII. iz 873).… Nastavi čitati

Mutimir → Muncimir

MutimirMuncimir

mutiranje

mutiranje (lat. preko njem.), pomicanje govornoga glasa prema nižem tonalnom području. Promjene u obliku grkljana i glasiljki, koje nastaju u pubertetu, spuštaju glas za jednu oktavu u dječaka i za jednu tercu u djevojčica.

mutizam

mutizam (iz lat.), stanje šutnje, iako govorni organi nisu oštećeni. Najčešće u sklopu psih. poremećaja u djece ili u odraslih u sindromu depresije. Postoji i akinetički m. uzrokovan tumorom ili oštećenjem pojedinih dijelova mozga.

Mutnjaković, Andrija

Mutnjaković, Andrija, hrv. arhitekt (Osijek, 29. XI. 1929). Arhit. fak. završio u Zagrebu. Suvr. arhit. jezikom, poštujući obilježja nac. i regionalne tradicije, projektira stamb. i javne objekte (gimnazija Lucijan Vranjanin u Zagrebu); uspješno obnavlja pov. građevine. Objavljuje… Nastavi čitati

muton

muton, najmanji dio gena podložan mutaciji, a to je pojedinačni par nukleotida, dijelova molekule nukleinskih kiselina. Naziv uveo Seymour Benzer 1957.

Mutsuhito

Mutsuhito (Meiji Tenno), japanski car (Kyoto, 3. XI. 1852 – Tokyo, 29. VII. 1912). Vladao od 1867. Proveo mnogobrojne gosp., soc. i polit. reforme. Prijestolnicu Japana prenio u Tokyo. U doba njegove vladavine dokinut je sustav… Nastavi čitati

Mutter, Anne-Sophie

Mutter, Anne-Sophie, švic. violinistica (Rheinfelden, 29. VI. 1963). Prvi put nastupila u Luzernu (1975), potom ostvarila međunar. karijeru (pod čestim mentorstvom H. von Karajana), od 1990. vodi vlastiti glazb. festival u Stuttgartu.

Muttra → Mathura

Muttra Mathura

Muvahidi → Almohadi

Muvahidi Almohadi

Muwailihi

Muwailihi (pr. ime Muhammad Ibrâhîm al-Muwaylîhî), egip. književnik (Kairo, 1868 – Hulwan, 28. II. 1930). Začetnik novije egip. književnosti, sklon satiričnom prikazivanju svojih suvremenika (Priče Ise ibn Hišama).

Muybridge, Eadweard

Muybridge, Eadweard (pr. ime Edward James Muggeridge), brit. fotograf i izumitelj (Kingston upon Thames, 9. IV. 1830 – Kingston upon Thames, 8. V. 1904). Pretežito djelovao u Americi; isprva fotografirao poetične krajolike. Osobit mu je prilog… Nastavi čitati

Muzaferija, Abdulah-efendija

Muzaferija, Abdulah-efendija, tur. geometar i konstruktor, (? – 1750). Potječe iz bos. begovske obitelji. Izumio vrstu prijenosnoga pontonskog mosta, koji je ležao na čamcima ili mjehovima, za prijelaz vojske preko Dunava i Drine. Most su zarobili i iskoristili Austrijanci.

Muzaffarpur

Muzaffarpur, grad na S sav. države Bihâr, sjeveroist. Indija, u dolini r. Burhi Gandak, 60 km si od Patne; 333 200 st. Prom. i trg. središte na putu od Patne prema Nepalu; prehr. (mlinovi) i ind. noževa. Sveučilište osn. 1952.

muze

muze (grč. Mousai), u grč. mitologiji, kćeri titanide Mnemozine i Zeusa. Prema drugim autorima Urana i Geje. Božice umjetnosti i lijepih umijeća, zaštitnice pjesnika. Podložne su Apolonu s kojim stoluju na beotskom brdu Helikonu ili na susjednome Parnasu. Homer… Nastavi čitati

Muzej

Muzej (Musej, grč. Mousaios), grč. pjesnik (V–VI. st.). Poznat po romantičnome kratkom epu (epilij) Ljubav Heroje i Leandra.

muzej

muzej, stalna ustanova koja sakuplja, vrednuje, čuva i izlaže javnosti zbirke predmeta, umjetnina, dokumenata, prenoseći ideje pohranjene u njima i stvarajući znanje o tome; prvi zapis o umjetničkoj zbirci dragocjenosti sakupljenoj u ratnim pohodima iz grada Suze (1176.… Nastavi čitati

Muzej

Muzej (Musej, grč. Mousaios), u grč. mitologiji, pjevač, glazbenik i pjesnik iz Atike. Sin Selenin ili Orfejev, koji mu je bio i učitelj. Od ←V. st. izvori govore o dvojici glazbenika, Orfeju usko povezanim s Apolonom, i Muzeju, koji… Nastavi čitati

Muzej suvremene umjetnosti

Muzej suvremene umjetnosti, m. u Zagrebu s više od 9000 djela suvr. domaćih i svj. autora. Promiče, bilježi i potiče najnovije stilske pojave u suvr. lik. umjetnosti te čuva vrijedne donacije (B. Horvat, J. Seissel, V. Richter). Osn. 1954,… Nastavi čitati

Muzej za umjetnost i obrt (MUO)

Muzej za umjetnost i obrt (MUO), osn. u Zagrebu 1880. zalaganjem I. Kršnjavog kao zbirka uzoraka za majstore i obrtnike. Od 1888. smješten u palači koju je projektirao H. Bollé. U stalnom postavu i reprezentativnim tematskim izložbama (Secesija,… Nastavi čitati