Abecedar: M

muzeografija

muzeografija (grč.), pomoćna muzejska disciplina koja izučava praksu i pruža praktična i tehn. rješenja u muzejskom radu.

muzeologija

muzeologija, skup znanstv. disciplina koje proučavaju teoriju i praksu muzejske djelatnosti; bavi se principima zaštite, istraživanja i komuniciranja materijalne baštine čovječanstva i čovjekove okoline te utvrđuje teorijske postavke za formuliranje sustava selekcioniranja, dokumentiranja i pohranjivanja muzejskih predmeta i diseminiranja… Nastavi čitati

muzgavac ili mrkač

muzgavac ili mrkač (Eledone moschata), osmokraki glavonožac (Octopoda). Okrugla je tijela, dug do 40 cm, s jednim nizom prianjaljki. Svijetlosmeđe boje koju može mijenjati, i s crnim mrljama. Grabežljivac. Živi u Jadranskome i Sredozemnome moru, brzo se kreće… Nastavi čitati

Muzička omladina

Muzička omladina, udruga mladih ljubitelja glazbe usmjerena razvijanju smisla za glazbu i umjetnost uopće. Udruge se osnivaju na nacionalnoj razini, a krovna organizacija je Međunar. federacija Jeunesses musicales (FIJM). U Hrvatskoj M. O. je 1969. pokrenula Međunar. centar muzičke… Nastavi čitati

Muzički biennale Zagreb

Muzički biennale Zagreb, međunarodni festival suvremene glazbe, održava se od 1961. na poticaj M. Kelemena. Jedan od najznačajnijih takvih festivala u svijetu, osobito u doba zaoštrenih blokovskih podjela, označavao je most između Istoka i Zapada okupljajući najistaknutije svjetske glazbenike,… Nastavi čitati

muzički luk

muzički luk, jednostavno žičano glazbalo sastavljeno od elastična drvenog pruta svijenog u luk s jednom žicom napetom na prut poput tetive. Zvuk se proizvodi udaranjem o žicu, struganjem štapićem i, rjeđe, trzanjem. M. l. je raširen u dijelu Oceanije,… Nastavi čitati

muzika → glazba

muzikaglazba

muzikalije

muzikalije, skupni naziv za stvari i predmete nužne za djelovanje glazbenika: glazbala, note, raznovrsne knjige sa sadržajima o glazbi (povijesne, instruktivne, obavijesne, memoarske i sl.), raznovrsni pribor i tehnička pomagala.

muzikalnost

muzikalnost, urođena sposobnost čovjeka za shvaćanje, doživljavanje, stvaranje i izvođenje glazbe. Očituje se već u prvim godinama života. Osnovni joj je element sposobnost zapažanja i doživljavanja osobitosti glazbe i njezinih pojavnosti (visina tonova, napjev, ritam, jakost i boja zvuka),… Nastavi čitati

muzikologija

muzikologija (lat.; grč.), znanost o glazb. pojavama; otkriva, istražuje i utvrđuje njihove zakonitosti. Kao znanost s utvrđenim metodološkim postupcima ustanovljena je u drugoj pol. XIX. st., no temelji su joj postavljeni stoljećima prije u raznim teorijskim spisima i radovima o… Nastavi čitati

Muzio, Girolamo

Muzio, Girolamo, tal. književnik (Padova, 1496 – Paneretta, 1576). Učitelj i tajnik na dvorovima. Zalagao se da se tal. jezik treba zasnivati na različitim narječjima. Djela: zbirke Ekloge, Različne pjesme.

Muzonije Ruf, Gaj

Muzonije Ruf, Gaj (lat. Gaius Musonius Rufus), rim. filozof (I. st.). Učitelj Epiktetov. Zastupnik stoičke filozofije, pretežito se bavio etikom i u Rimu je bio utjecajan kao učitelj morala. Sačuvali su se samo fragmenti njegovih govora; filozofija mu je bliska… Nastavi čitati

Muzorewa, Abel Tendekayi

Muzorewa, Abel Tendekayi, zimbabveški svećenik i političar (Umtali, 14. IV. 1925 –Borrowdale, Harare, 8. IV.2010). Zaređen 1963, biskup Ujedinjene metodističke crkve od 1968. Osnovao umjerenjačko Afričko nacionalno vijeće, ANC, 1971. Jedan od glavnih pregovarača s Ianom Smithom… Nastavi čitati

Muztag

Muztag (prema W. G. Mu-tzu-t’a-ko), najviši vrh gorja Kunlun Shan, na granici autonomnih pokrajina Xizang (Tibet) i Xinjiang (Sinkiang), zap. Kina; 7723 m.

Muztagata

Muztagata (prema W. G. Mu-shih-t’a-ko), bivši Muztagh Ata, također Kašgar, planinski lanac na Z autonomne pokrajine Xinjiang (Sinkiang), krajnji Z Kine. Proteže se u smjeru SZ–JI o. 320 km. Najviši vrh Kongur (Kungur), 7719 m. Ledenjaci dugi do 16 km.

mužik

mužik (rus.), seljak, muž. Pojam se proširio iz rus. literature: obično priprost seljak, nepovjerljiv prema novotarijama, strpljivo i pasivno podnosi nevolje vlasti i druge nedaće.

Mwanza

Mwanza, glavni grad istoimene regije (19 592 km2, 3 173 900 st.) na S Tanzanije, luka na Viktorijinu jezeru; 436 800 st. Upravno i trg. središte s pamučnom i prehr. ind.; ribarstvo. U… Nastavi čitati

Mweru

Mweru (francuski: Moero), jezero na granici Zambije i DR Konga; 5120 km2, dugo 130 km, široko 50 km, najveća dubina 26 m. Glavni uvirak → Luapula (na jugu), odvirak → Luvua (na sjeveru). Veći otoci: Kilwa, Isokwe.

Mwinyi, Ndugu Ali Hassan

Mwinyi, Ndugu Ali Hassan, tanzanijski političar (Kisarawe, Zanzibar, 8. V. 1925). Drž. tajnik u Uredu predsj. J. Nyererea 1969–72. Ministar zdravstva 1972–75, unutar. poslova 1975–77. Predsj. Zanzibara i potpredsj. Tanzanije 1984–85. Predsj. republike nakon povlačenja J. Nyererea… Nastavi čitati

My Lai

My Lai, selo u Vijetnamu koje su, kao navodno uporište Vijetkonga, napali pripadnici američke vojske 16. III. 1968.  i pritom ubili 347 seljana (vijetnamski izvori navode brojku od 504) različitog spola i dobi. Unatoč zataškavanju, zločin… Nastavi čitati