Abecedar: S

Swansea

Swansea (velški Abertawe), gl. grad istoimene grofovije (378 km2, 226 000 st.) u jugozap. Walesu, na ušću r. Tawe u Bristolski kanal, 55 km sz od Cardiffa; 170 900 st. Drugi po veličini velški grad, trg. i lučko… Nastavi čitati

Swanson, Gloria

Swanson, Gloria, američka filmska glumica (Chicago, 27. III. 1899 – New York, 4. IV. 1983). Započela u burleskama M. Sennetta, velika zvijezda u razdoblju nijemoga filma. Proslavila se ulogama emancipiranih junakinja u filmovima Ne mijenjaj supruga (1918) i Muški… Nastavi čitati

SWAPO

SWAPO (akr. od engl. South West Africa People’s Organization, Nar. organizacija Jugozap. Afrike), namibijska polit. stranka, osn. 1958, koja je sa SWANU-om (akr. od engl. South West African National Union, Nac. savez Jugozap. Afrike) povela 1966. borbu protiv… Nastavi čitati

Swāt

Swāt, rijeka u sjev. Pakistanu, duga 650 km. Izvire u regiji Kohistān, ulijeva se u r. Kābul kraj Peshawara. Služi za natapanje o. 65 000 ha poljoprivr. površina (gl. kulture šećerna trska i pšenica).

Swayze, Patrick

Swayze, Patrick, američki filmski glumac (Houston, 18. VIII. 1952 – Los Angeles, 14. IX. 2009). Na filmu prisutan od 1979, uglavnom glumio u osrednjim filmovima sve do iznimno uspješnog pop-mjuzikla Prljavi ples (E. Ardolino, 1987). Zatim ga Hollywood angažira… Nastavi čitati

Swedenborg, Emanuel

Swedenborg, Emanuel (pravim prezimenom Swedberg), švedski prirodoslovac, filozof i teozof (Stockholm, 29. I. 1688 – London, 29. III. 1772). Kao istraživač prirode dao doprinose koji nadilaze spoznaje njegova doba, uključujući tehničke konstrukcije, studije o kristalografiji i dr. Poslije se… Nastavi čitati

Sweelinck, Jan Pieterszoon

Sweelinck, Jan Pieterszoon, nizozemski skladatelj, orguljaš, čembalist i glazbeni pedagog (Deventer, ? V. 1562 – Amsterdam, 16. X. 1621). Glazbeno znanje stjecao kod više učitelja. Naslijedio oca na mjestu orguljaša u Staroj crkvi u Amsterdamu. Bio je velik majstor… Nastavi čitati

Sweet

Sweet, britanska rock grupa osnovana 1968. u Londonu. Isprva se zovu The Sweetshop. Predvođeni pjevačem Brianom Connollyjem (Govanhill, Glasgow, 5. X. 1945 – Slough, Berkshire, 9. II. 1997) i autorskim dvojcem Nickyjem Chinnom (London, 16. V. 1945) i Mikeom… Nastavi čitati

Sweezy, Paul

Sweezy, Paul, amer. ekonomist (New York, 10. IV. 1910 – Larchamont, New York, 27. II. 2004). Studirao na Harvardu, gdje je bio asistent J. Schumpetera, zatim i profesor. Od 1949. djeluje nezavisno kao osnivač i ured. Monthly Reviewa,… Nastavi čitati

SWIFT

SWIFT (akr. od engl. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications Društvo za međunar. međubankovne financ. telekomunikacije), društvo koje su 1973. osnovale amer. i zapadnoeur. banke. Organiziralo je poseban računalni sustav koji omogućava bankama članicama najbrži i najdjelotvorniji elektronički prijenos novca,… Nastavi čitati

Swift, Jonathan

Swift, Jonathan, irsko-engl. pisac (Dublin, 30. XI. 1667 – Dublin, 19. X. 1745). Najveći satiričar engl. jezika. Od oskudice u mladosti, nakon doktorata teologije koji stječe u Dublinu, primoran na tajnička zanimanja kod bogataša. Sve do teške bolesti i… Nastavi čitati

Swinburne, Algernon Charles

Swinburne, Algernon Charles, engleski pjesnik (London, 5. IV. 1837 – Putney, 10. IV. 1909). Pjesnik bunta i erotike, pobune protiv ustajalih vrijednosti, iznalazio je teme vječne boli, patnje, ali i zanosa, između pomodne dekadencije i neoromantičarskoga kulta stvaralačke ličnosti… Nastavi čitati

Swindon

Swindon, grad u grofoviji Wiltshire, juž. Engleska, 110 km z od Londona; 162 500 st. Automob., elektron., duhanska ind., osiguravajuća društva. Lokalno trg. središte do dolaska željeznice i otvaranja ind. želj. vagona 1841. Nakon II. svj. rata plansko preseljavanje… Nastavi čitati

swing

swing (engl.), stilska oznaka jazza od 1930–45. Nastao superponiranjem beata i off-beata, što je glazbi jazza naglasilo intenzitet i dinamičnost. U stilskom pogledu značio je prijelaz iz klasičnoga u moderni jazz. Označuju ga veliki sastavi i improvizacija svedena na nekoliko… Nastavi čitati

Swings, Pol (Polidore)

Swings, Pol (Polidore), belgijski astrofizičar (Ransart, 24. IX. 1906 – Esneux, 28. X. 1983). Profesor u Liègeu (1932–75) te gost profesor u Chicagu (1939–43, 1946–52) i na drugim američkim sveučilištima. Koristio se spektroskopijom za nalaženje elemenata u astronomskim tijelima,… Nastavi čitati

Świnoujście

Świnoujście (njem. Swinemünde), grad u sjeverozap. Poljskoj, vojvodstvo Zachodnio-Pomorskie. Nalazi se na niskom pješčanom otoku koji zajedno s otokom Wolinom dijeli prostrani Szczecinski zaljev (o. 900 km2, na estuarijskom ušću Odre) od otvorenoga Baltičkog mora, 55 km s… Nastavi čitati

Syberberg, Hans-Jürgen

Syberberg, Hans-Jürgen, njem. filmski redatelj (Nossendorf, 8. XII. 1935). Težio avangardnom izrazu, eksperimentirao s glazbom, miješao igrano i dokumentarno, a tema njegovih filmova često je odnos umjetnosti i politike. Ističe se njegova njem. trilogija Ludwig: rekvijem za djevičanskoga kralja… Nastavi čitati

Sydney

Sydney, najveći grad i gl. luka Australije, upr. središte New South Walesa, jugoist. Australija, smješten oko zaljeva Port Jackson (ušće r. Perramatte) i Botany (ušće Georges River); 4 394 600 st. Jedna od najboljih prir. luka na svijetu. Trg.,… Nastavi čitati

Sydow, Max von

Sydow, Max von, švedski kazališni i filmski glumac (Lund, 10. IV. 1929 ‒ 8. III. 2020). Kazališni glumac u Stockholmu, Norrköpingu, Linköpingu i Malmöu. Na filmu debitirao kao student 1949 (Samo mati, Alfa Sjöberga), a međunarodni ugled… Nastavi čitati

Syktyvkar

Syktyvkar (Siktivkar, do 1920. Ust Sysolsk), gl. grad Komijske Republike, na SI eur. dijela Rusije; 230 100 st. Brodograđevna, drvna, papirna ind. Viša učiteljska škola. Osn. 1586, grad od 1780. Od 1960-ih jači gosp. razvoj (drvna ind.).