Abecedar: O

obligacija

obligacija (lat. obligatio; obligare vezati) 1. Obveza, dug, jamstvo, garancija. 2. Vrsta vrijednosnice (vrijednosnoga papira), obveznica, priznanica, zadužnica. 3. Dužnost, obveza, zadatak, težak zadatak; obligatoran, koji obvezuje, obvezujući, obvezan.

obligacijsko pravo → obvezno pravo

obligacijsko pravoobvezno pravo

obliteracija

obliteracija (lat.) 1. med Patološko zatvaranje ili začepljenje vezivnim tkivom cijevi, kanala ili drugih šupljina u tijelu (obično u krvnim žilama i sl.). 2. Brisanje iz pamćenja.

oblog

oblog med Suh ili navlažen komad tkanine (umočen u običnu vodu ili ljekovito sredstvo), kojim se oblaže neko mjesto na tijelu u svrhu liječenja. Hladni oblozi odvode toplinu, suzuju krvne žilice, ublažuju bol i napetost kože, dok topli oblozi ublažuju… Nastavi čitati

oblomovština

oblomovština, apatičnost, parazitizam, lijenost, učmalost, pojam povezan uz roman → I. A. Gončarova Oblomov.

obljuba, protupravna

obljuba, protupravna, obljuba izvršena protivno društv. normama kojima se utvrđuje osobna spolna sloboda pojedinca, te je stoga podložna kažnjavanju kao kazneno djelo. Razlikuju se silovanje, prisila na obljubu osobe s kojom počinitelj ne živi u bračnoj zajednici;… Nastavi čitati

oboa

oboa (engl.), drveno puhačko glazbalo s dvostrukim jezičcem. Uska, o. 64 cm duga čunjasto bušena cijev od tvrda drveta (ebanovina ili ružino drvo), gdjekad od bjelokosti, kovine ili (u novije vrijeme) plastike. U uži kraj cijevi utaknut je pisak s… Nastavi čitati

obod

obod, vanj. dio predmeta. U geometriji, o. kruga polumjera r je kružnica istog polumjera r sa središtem u središtu kruga.

obodni kut

obodni kut, kut kojemu je vrh u nekoj točki kružnice, a krakovi prolaze drugim dvjema točkama kružnice.

obojeni metali

obojeni metali, teški metali osim željeza, mangana i njihovih slitina. Amo spadaju bakar, nikal, cink, olovo, kositar.

obol

obol (grč. obolós) 1. Grč. sitan novac, ugl. od srebra, težak o. 0,73 g. Iznosio 1/6 drahme. U ant. Grčkoj o. se stavljao u usta pokojniku kako bi mu poslužio kada ga, prema mitologiji, brodar Haron bude prevozio preko… Nastavi čitati

Obonjan

Obonjan (također Otok mladosti), otočić u sjevernodalmatinskoj otočnoj skupini, u šibenskom arhipelagu, zapadno od Zlarina, jugoistočno od Zmajana; površine 0,55 km2, dužina obale 3,78 km. Administrativno pripada gradu Šibeniku. Povremeno naseljen (ljetni mjeseci). Uređen za ljetovanje mladih (omladinskim… Nastavi čitati

Obote, Milton Apollo

Obote, Milton Apollo, ugandski političar (selo Akokoro, 28. XII. 1925 – Johannesburg, 10. X. 2005). Osnovao stranku Ugandski narodni kongres, UPC, 1958. Nakon ostvarenja neovisnosti predsjednik vlade 1962–66. Oslonivši se na vojsku pod zapovjedništvom → Idija Amina… Nastavi čitati

obračunska valuta

obračunska valuta, valuta u kojoj se obračunavaju svi gosp. odnosi između dviju država, a koja je kao takva utvrđena međusobnim dogovorom. Princip obračunske valute nastao je nakon II. svj. rata zbog velike valutne nestabilnosti pa je takva mjera bila… Nastavi čitati

Obradović, Aleksandar

Obradović, Aleksandar, srpski skladatelj i glazbeni pedagog (Bled, Slovenija, 22. VIII. 1927 – Beograd, 1. IV. 2001). Od 1954. profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (1979–83). Stvorio vlastiti skladateljski izraz sintetizirajući tradicionalna i suvremena izražajna sredstva,… Nastavi čitati

Obradović, Dositej

Obradović, Dositej, srp. prosvjetitelj, književnik i didaktički pisac (Čakovo, Banat, o. 1739 – Beograd, 28. III. 1811). Započevši s prosvjetiteljskim manifestom Pisma Haralampiju (1783), sintetizirao je osnovne ideje eur. prosvjetiteljstva. U njegovim spisima prisutne su tri ideje:… Nastavi čitati

obrana

obrana, u vojništvu, vrsta bojnog djelovanja čija je osnovna značajka želja da se zaustavi napad protivnika i pritom mu nanesu što veći gubici u ljudstvu i naoružanju. Ima različit stupanj upornosti, od elastične o. po dubini (zadržavajuća o.) do… Nastavi čitati

obratnice

obratnice, dvije usporednice, sjeverna (ili Rakova obratnica) i južna (ili Jarčeva obratnica), 23°26’ geografske širine. Omeđuju područje (tropski pojas) gdje Sunce može biti u zenitu na bilo kojoj širini. Na obratnicama je Sunce u zenitu jedanput godišnje (za ekvinokcija… Nastavi čitati

obraz

obraz (lat. bucca), podočna polovica lica između nosa i uha. Građen od kože, potkožnoga masnog tkiva, mišićnog sloja i sluznice.

Obrazcov, Sergej Vladimirovič

Obrazcov, Sergej Vladimirovič, rus. glumac i režiser (Moskva, 5. VIII. 1901 – Moskva, 8. V. 1992). Osnivač Drž. lutkarskog kazališta u Moskvi. Kreativnim režijama, inovativnim interpretacijama i poetičnošću osigurao naziv jednog od najvećih predstavnika lutkarskog… Nastavi čitati