DRUŠTVENE ZNANOSTI

Vijeće sigurnosti UN-a

Vijeće sigurnosti UN-a, najviše izvršno tijelo UN-a koje usmjerava njegov rad, intervenira u kriznim situacijama i odlučuje o slanju mirovnih snaga UN-a u ratna i krizna žarišta. Sastoji se od stalnih predstavnika 15 zemalja članica, od kojih su 10… Nastavi čitati

Višinski, Andrej Januarjevič

Višinski, Andrej Januarjevič, ruski pravnik i političar (Odesa, 10. XII. 1883 – New York, 22. XI. 1954). Član menjševičke frakcije 1903. Godine 1920. pridružio se boljševicima. Profesor prava na Moskovskom sveučilištu. Zamjenik ministra obrazovanja 1928, državni tužitelj RSFSR-a 1931,… Nastavi čitati

vjerodajnica → akreditivno pismo

vjerodajnica akreditivno pismo

Vo Nguyen Giap

Vo Nguyen Giap (general Džap), vijetnamski političar (An Xa, provincija Quang Binh, 25. VIII. 1911 – Hanoi, 4. X. 2013). Vojni organizator i strateg oslobađanja Indokine od kolonijalne vlasti, francuskih u I. i američkih u II. indokineskom ratu. Iz… Nastavi čitati

vođenje

vođenje 1. U politici, ekonomiji i općenito u društvu, davanje smjera kretanju, pokazivanje puta, upravljanje kretanjem i odlukama nekog tijela, organizacije, oblika polit. organizacije društva itd. Sposobnost pojedinca ili skupine da nagovori druge da djeluju, uvjeravajući ih da je predloženi… Nastavi čitati

Voet, Johannes (Jan)

Voet, Johannes (Jan), niz. pravnik (Utrecht, 3. X. 1647 – Leiden, 11. IX. 1714). Prof. prava u Utrechtu i Leidenu, najistaknutiji predstavnik tzv. nizozemske pravne škole, teoretičar međunar. privatnog prava. Polazi od načela terit. primjene prava, prema kojem stvarni,… Nastavi čitati

Vogel, Hans-Jochen

Vogel, Hans-Jochen, njemački političar (Göttingen, 3. II. 1926). Iz gimnazije mobiliziran i poslan na Istočnu frontu 1943–45. Studirao pravo u Marburgu i Münchenu, diplomirao 1948. Član Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), gradonačelnik Münchena 1960–72. Ministar za regionalno planiranje 1972–74, savezni… Nastavi čitati

vojna diktatura

vojna diktatura, oblik diktature, na čelu s voj. vrhom koji je na vlast došao voj. udarom, ukinuo demokr. institucije i propise, te uspostavio privremeni ili trajni poredak zasnovan na voj. propisima i iz njih proizlazećih akata. Vojna hunta, skupina… Nastavi čitati

volonter

volonter (franc.), dobrovoljac, onaj koji besplatno obavlja neku službu iz entuzijazma, radi stručnog usavršavanja ili stjecanja radnog staža (npr. v. u javnim ustanovama, zdravstv. organizacijama, sudovima, odvjetničkim uredima i sl.). Volonteri su članovi karitativnih organizacija i ustanova, os. vjerskih. U… Nastavi čitati

Vranitzky, Franz

Vranitzky, Franz, austrijski političar (Beč, 4. X. 1937). Ekonomist. Predsjednik više komercijalnih banaka, potom i Austrijske narodne banke 1976–84. Član Austrijske socijalističke stranke, SPÖ. Ministar financija 1984–86. Savezni kancelar u vladi Velike koalicije s ÖVP-om, Austrijskom pučkom strankom, 1986–97.… Nastavi čitati

Vrcan, Srđan

Vrcan, Srđan, hrv. sociolog (Split, 19. VIII. 1922 – Kaštel Sućurac, 29. XII. 2006). Studirao filozofiju, doktorirao sociologiju u Zagrebu 1965. Prof. na Prav. fak. u Splitu, dekan 1974–76, prorektor Sveučilišta u Splitu 1976–78. Osnivač i dir. Centra za… Nastavi čitati

Vrhovec, Josip

Vrhovec, Josip, hrvatski političar (Zagreb, 9. II. 1926 – Zagreb, 15. II. 2006). Sudionik antifašističkoga rata od 1941. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Nakon rata novinar, glavni urednik Vjesnika u srijedu 1956–57. i 1959–63. i Vjesnika 1968–70.… Nastavi čitati

vruća linija

vruća linija (engleski: hot-line), naziv za neposrednu teleprintersku i telefonsku vezu uspostavljenu između Bijele kuće u Washingtonu i Kremlja u Moskvi. Sporazum o uspostavljanju izravne veze potpisan je 20. VI. 1963, nakon kubanske raketne krize, s namjerom izbjegavanja… Nastavi čitati

Vujić, Antun

Vujić, Antun, hrvatski leksikograf i političar (Dubrovnik, 14. VII. 1945). Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudionik hrvatskog proljeća 1971. Osnivač i predsjednik Socijaldemokratske stranke Hrvatske 1989, od 1994. predsjednik Savjeta SDP-a. Zastupnik u Saboru od 1995–2011. Ministar kulture… Nastavi čitati

Vukadinović, Radovan

Vukadinović, Radovan, hrvatski politolog (Bitolj, Makedonija, 18. III. 1938 – Zagreb, 22. V. 2019). U Zagrebu je diplomirao na Pravnom fakultetu 1962. i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti 1967, na kojem je predavao 1963–2008. i bio dekan 1980–82. Bio… Nastavi čitati

Vukas, Budislav

Vukas, Budislav, hrv. pravnik (Sušak, 1. I. 1938). Studirao pravo u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1973. Predaje međunar. javno pravo na Prav. fak. u Zagrebu od 1960. Red. prof. od 1980. Sudac Međunar. suda za pravo mora u… Nastavi čitati

Waldheim, Kurt

Waldheim, Kurt, austrijski diplomat i političar (Sankt Andrä-Wördern, 21. XII. 1918 – Beč, 14. VI. 2007). Završio Diplomatsku akademiju u Beču 1939, diplomirao na Pravnom fakultetu 1944. Kao mladi diplomat službovao nakon rata u Parizu, Torontu i New Yorku.… Nastavi čitati

Wallace, George Corley

Wallace, George Corley, američki političar (Clio, Alabama, 25. VIII. 1919 – Montgomery, Alabama, 13. IX. 1998). Diplomirao pravo 1942. Časnik u II. svjetskom ratu. Guverner Alabame 1963–67, 1971–79. i 1983–87. Protivio se rasnoj integraciji. Tijekom predsjedničke kampanje 1972. na… Nastavi čitati

Wallenberg, Raoul

Wallenberg, Raoul, švedski filantrop i diplomat (Stockholm, 5. VIII. 1912 – ?, Moskva, 17. VII. 1947). Potomak bogate obitelji bankara i industrijalaca, radio u diplomaciji. Tijekom II. svjetskoga rata spašavao Židove iz okupiranih zemalja pomažući im u bijegu i… Nastavi čitati

Wałęsa, Lech

Wałęsa, Lech, poljski političar (Popowo, kraj Włocławeka, 23. IX. 1943). Električar, zaposlen u gdanjskom brodogradilištu. Predsjednik štrajkaškog odbora 1970. i 1980. Izbačen s posla zbog ilegalnih sindikalnih aktivnosti, nezaposlen 1976–79. Osnovao neovisni sindikat Solidarnost 1980, koji su vlasti zabranile… Nastavi čitati