DRUŠTVENE ZNANOSTI

Amato, Giuliano

Amato, Giuliano, talijanski političar (Torino, 13. V. 1938). Diplomirao pravo u Pisi, sveučilišni profesor. Član Talijanske socijalističke stranke (PSI) od 1958. do 1993; ministar financija 1987–89, predsjednik vlade 1992–93. i od travnja 2000. do svibnja 2001. Ministar… Nastavi čitati

ambasador

ambasador (provansalski ambaissador), veleposlanik, šef diplomatskog predstavništva najvišeg ranga koji zastupa jednu državu (šiljateljicu) kod druge države (primateljice), uživa naročita prava i povlastice i stoji pod zaštitom imuniteta; također osoba s trenutačnom ili povremenom diplomatskom zadaćom u službi jedne… Nastavi čitati

Ambedkar, Bhimrao Ramdži

Ambedkar, Bhimrao Ramdži, indijski političar i propovjednik (Delhi, 14. IV. 1891 – Mhow, 6. XII. 1956). Ministar pravosuđa 1946–51, jedan od autora indijskog ustava koji zabranjuje kastinsku diskriminaciju. Napušta hinduizam 1956. i osniva budističku sektu… Nastavi čitati

Amendola, Giovanni

Amendola, Giovanni, talijanski novinar i političar (Salerno, 15. IV. 1882 – Cannes, 7. IV. 1926). Plodan pisac i novinar. Zalagao se za ulazak Italije u I. svjetski rat. Nakon rata posvetio se liberalno-demokratskim idejama i… Nastavi čitati

Amin, Idi Dada

Amin, Idi Dada, ugandski političar (kraj Koboka, 1925. ili 1928 – Jidda, 16. VIII. 2003). Dočasnik u britanskoj kolonijalnoj vojsci, vrhovni zapovjednik ugandske vojske 1967; organizirao i vodio vojni udar 25. I. 1971. Samoproglašeni predsjednik republike 1971–79,… Nastavi čitati

Amnesty International

Amnesty International, međunarodna organizacija za zaštitu i promicanje ljudskih prava, osnovana 28. V. 1961. u Londonu na inicijativu engleskog odvjetnika Petera Benensona (1921–2005). Ciljevi organizacije: oslobađanje političkih zatvorenika koji nisu uporabili silu niti su zagovornici uporabe sile… Nastavi čitati

anarhija

anarhija (grčka: anarhía bezvlađe), bezvlašće, nepostojanje državne vlasti i organizacije, niti društvenih pravila; također, stanje potpuna nereda, konfuzija i kaos.

anarhizam

anarhizam (grčki: anarhía bezvlašće), učenje i pokret koji drži da je svaki društveni razvoj i napredak uvjetovan potpunom slobodom ličnosti i otklanjanjem političke vlasti i autoriteta. Pretečom se smatra engleski utopist William Godwin. Među ideolozima ističu se Max Stirner,… Nastavi čitati

anarhosindikalizam

anarhosindikalizam, učenje koje se očituje u prodoru ideja anarhizma u sindikalni pokret potkraj XIX. i poč. XX. stoljeća, po kojemu se oslobođenje radnika i radničke klase može postići samo ekonomskom borbom, odbacujući politička sredstva i organizaciju, kao i institucije… Nastavi čitati

Andrassy, Ljudevit

Andrassy, Ljudevit, hrvatski pravnik (Stubičke Toplice, 17. VIII. 1869 – Zagreb, 30. X. 1955). Profesor povijesti i institucija rimskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1899–1940) i tri puta njegov dekan. Bio i prvi predsjednik… Nastavi čitati

Andreotti, Giulio

Andreotti, Giulio, talijanski političar (Rim, 14. I. 1919 – Rim, 6. V. 2013). Vodeća ličnost talijanskih demokršćana. Pravnik i novinar, osnovao glasilo Demokršćanske stranke Il popolo. Od 1946. poslanik u Konstituanti, a od 1948. u Zastupničkom… Nastavi čitati

Andropov, Jurij Vladimirovič

Andropov, Jurij Vladimirovič, sovjetski političar (Nagutskaja, Kavkaz, 15. VI. 1914 – Moskva, 9. II. 1984). Veleposlanik SSSR-a u Mađarskoj 1954–57, radio na pripremi sovjetske invazije nakon ustanka protiv prosovjetskog režima. Načelnik KGB-a 1967–82, istaknuo se… Nastavi čitati

Angjelinović, Budislav Grga

Angjelinović, Budislav Grga, političar i publicist (Sućuraj, Hvar, 14. I. 1886 – Split, 1. V. 1946). Doktorirao pravo, diplomirao povijest i zemljopis. Isprva starčevićanac, pokrenuo list Mlada Hrvatska; zbog protuaustrijskih stavova za I. svjetskog rata više puta uhićivan.… Nastavi čitati

Annan, Kofi Atta

Annan, Kofi Atta, ganski diplomat i političar (Kumasi, 8. IV. 1938 – Bern, 18. VIII. 2018). Sin guvernera pokrajine Ashanti, završio poslijediplomske studije u Ženevi i SAD-u. Visoki dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije 1962–71; direktor ganske državne tvrtke… Nastavi čitati

Anschluss

Anschluss (njemački: pripojenje), naziv za pripojenje Austrije Njemačkoj 13. III. 1938. Nakon propasti Austro-Ugarske, jedan dio austrijskih političkih stranaka opredijelio se za pripojenje Austrije Njemačkoj, ali je Saint-Germainskim i Versajskim mirom unija između Austrije i Njemačke bila zabranjena.… Nastavi čitati

Antall, József

Antall, József, mađarski političar (Budimpešta, 8. IV. 1932 – Budimpešta, 12. XII. 1993). Jedan od osnivača Mađarskoga demokratskog foruma i predsjednik od 1989, na čijem je čelu pobijedio na izborima u travnju 1990. i postao… Nastavi čitati

antanta

antanta (francuski: entente sporazum), međudržavni sporazum sklopljen u cilju postizanja određenog cilja (obrane, neutralnosti, napada, očuvanja postojećeg stanja i dr.). Prvotno naziv za englesko-francuske savezničke odnose (→ entente cordiale) u vrijeme Luja Filipa (1830–48). U užem smislu,… Nastavi čitati

Anthony, Susan Brownell

Anthony, Susan Brownell, američka publicistkinja i aktivistkinja za prava žena (Adams, Massachusetts, 15. II. 1820 – Rochester, New York, 13. III. 1906). Jedna od prvih pobornica za pravo glasa i ravnopravnost žena u SAD-u, borac… Nastavi čitati

anticiklička politika

anticiklička politika, stabilizacijska politika, skup mjera monetarne i fiskalne politike kojima je cilj ublažavanje cikličkih fluktuacija proizvodnje i zaposlenosti, dovođenje gospodarstva što bliže njegovoj potencijalnoj proizvodnji, postizanje stabilne razine cijena održavanjem približne izjednačenosti agregatne potražnje s agregatnom ponudom kod… Nastavi čitati

Antifašistička koalicija

Antifašistička koalicija, savez Velike Britanije, SSSR-a i SAD-a protiv fašističkih država Osovine u II. svjetskom ratu, utemeljen → Atlantskom poveljom. Mjesec dana poslije Atlantskoj povelji pristupili su SSSR i četrnaest zemalja u ratu protiv Njemačke i Italije, a… Nastavi čitati