DRUŠTVENE ZNANOSTI

zastupnik

zastupnik 1. Osoba koja na temelju zastupničkog mandata zastupa građane, odn. birače u parlamentu ili nekom drugom predstavničkom tijelu, npr. lokalnoj zajednici, općini ili gradu; poslanik. Z. je biran na općim, neposrednim i tajnim izborima, a biraju ga građani, odn.… Nastavi čitati

zbjeg

zbjeg, privremeno sklonište civilnog stanovništva koje je masovno napustilo svoja boravišta pred napadom neprijatelja, okupacijom ili najavom odmazde. Sastoji se od izbjeglica i prognanika koji su napustili svoje domove i privremeno se nastanili na nekom području u očekivanju povrata… Nastavi čitati

Zedillo Ponce de León, Ernesto

Zedillo Ponce de León, Ernesto, meks. političar (México, 27. XII. 1951). Ekonomist, doktorirao na sveučilištu Yale. Član PRI, Revoluc. institucionalne stranke. Potpredsj. Meks. banke 1986–88. Ministar financija 1988–92. i obrazovanja 1992–93. Nakon ubojstva predsjedničkoga kandidata L. D. Coloisa, sam… Nastavi čitati

Zeleni

Zeleni (njem. Die Grünen), polit. stranka osn. 1980. u Njemačkoj. Zalaže se za preobrazbu industr. društva, smanjenje nezaposlenosti, soc. sigurnost i zaštitu okoliša, a u vanj. politici za razoružanje, mirotvornu politiku, istupanje Njemačke iz NATO-saveza. Ulaskom u vladu J.… Nastavi čitati

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH)

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH), najviše tijelo narodne vlasti u Hrvatskoj tijekom antifašističkoga rata. Prvo zasjedanje održano je u Otočcu i na Plitvičkim jezerima (13. i 14. VI. 1943). ZAVNOH je formalno preuzeo funkciju najvišega političkog tijela… Nastavi čitati

Zhao Ziyang

Zhao Ziyang, kin. političar (Henan, 17. X. 1919 – Peking, 17. I. 2005). Član Saveza mladih komunista od 1932, KP Kine od 1938. Prvi tajnik KP Kine u oblasti Kwangtung 1965–67. Zatočen za vrijeme kult. revolucije, rehabilitiran 1971. Član… Nastavi čitati

Zhou Enlai → Ču En-laj

Zhou Enlai Ču En-laj

Zia-ul-Haq, Muhammad

Zia-ul-Haq, Muhammad, pakistanski časnik i političar (Jalandhar, Indija, 12. VIII. 1924 – kraj Bahawalpura, 17. VIII. 1988). Za II. svjetskog rata časnik u britanskim postrojbama u Burmi, Malaji i Indoneziji. General od 1972, načelnik Glavnoga stožera pakistanske vojske od… Nastavi čitati

Zia, Khaleda

Zia, Khaleda (r. Majumder), bangladeška političarka (Dinajpur, 15. VIII. 1945). Supruga predsj. Zia Ur Rahmana. Nakon njegova ubojstva 1981, predsj. BNP-a, Bangladeške nar. stranke, od 1984. Predsj. vlade 1991–96. i 2001–06. Prva bangladeška premijerka. Uvela besplatno školovanje i pomoć u… Nastavi čitati

Zilliacus, Konni

Zilliacus, Konni, brit. političar (Tokyo, 13. IX. 1894 – London, 6. VII. 1967). Član lijevoga krila Laburističke stranke. Visoki povjerenik Društva naroda 1932–38, dao ostavku zbog komadanja Čehoslovačke. Zastupnik u parlamentu 1945–50. i 1957–67. Protivnik nuklearnog naoružanja i NATO-a,… Nastavi čitati

Zjuganov, Genadij

Zjuganov, Genadij, rus. političar (Mimrino, 26. XI. 1944). U obavještajnoj službi Crvene armije 1963–66. Član KPSS-a od 1966, tajnik Komsomola Orjolske oblasti od 1970, tajnik za ideologiju i propagandu KP Orjolske oblasti 1980–83. Instruktor KPSS-a od 1983. Kritičar Gorbačova,… Nastavi čitati

Znaniecki, Florian

Znaniecki, Florian, poljski sociolog (Świątniki, 15. I. 1882 – Champaign, Illinois, 23. III. 1958). Doktorirao u Krakovu. U SAD-u od 1914. do 1919. U Poznańu preuzima Katedru filozofije i sociologije, otvara Institut za sociologiju. Razvio koncept sociologije kao znanosti… Nastavi čitati

Zoričić, Milovan

Zoričić, Milovan, hrv. pravnik (Zagreb, 31. V. 1884 – Zagreb, 27. I. 1971). Studirao i doktorirao pravo u Zagrebu. Predsj. Upr. suda u Zagrebu 1929–32. i 1935–41. Povjerenik Društva naroda u vladi Saarlanda 1932–35. Nakon II. svj. rata sudac… Nastavi čitati

žara

žara (arap. preko španj.) 1. Zemljana posuda, ćup. 2. Urna s pepelom pokojnika. 3. Kutija za ubacivanje npr. glasačkih listića, kuglica s brojevima ili ceduljama s imenima prilikom ždrijebljenja i sl.

željezna zavjesa

željezna zavjesa (prema engleskom: iron curtain), izraz koji je skovao britanski premijer → Winston Leonard Spencer Churchill 1946. misleći pritom na Europu podijeljenu na kapitalističke i socijalističke države između kojih se “spustila željezna zavjesa” uz granicu podjele… Nastavi čitati

Ženevske konvencije

Ženevske konvencije, naziv za međunarodne ugovore zaključene u Ženevi kojima se reguliraju razna pitanja iz međunarodnoga prava. U užem smislu, kao Ženevske konvencije navode se konvencije iz područja ratnoga prava, na primjer Konvencija o zaštiti žrtava rata iz… Nastavi čitati

ženski pokreti

ženski pokreti, polit. i soc. pokreti osnovani i organizirani radi borbe za osnovna prava žena, za njihovu polit. i soc. emancipaciju i afirmaciju u društvu, u prvom redu za postizanje prav. i stvarne jednakosti s muškarcima u procesu rada,… Nastavi čitati

Živkov, Todor

Živkov, Todor, bugarski političar i državnik (Pravec, kraj Botevgrada, 7. IX. 1911 – Sofija, 5. VIII. 1998). Grafički radnik. Član Bugarske komunističke partije (BKP) od 1930. Zapovjednik partizanskih jedinica 1943–44. Tajnik Centralnoga komiteta BKP-a, član Politbiroa od… Nastavi čitati

Žukov, Georgij Konstantinovič

Žukov, Georgij Konstantinovič, sovj. maršal (Strelkova, 1. XII. 1896 – Moskva, 18. VI. 1974). Sudionik I. svj. rata, Oktobarske revolucije i građ. rata u Rusiji, borbi u Mongoliji protiv Japanaca 1939. Ubraja se među najistaknutije vojskovođe u II. svj.… Nastavi čitati

Županov, Josip

Županov, Josip, hrvatski sociolog (Srednje Selo, Šolta, 14. IX. 1923 – Zagreb, 12. XI. 2004). Diplomirao pravo u Zagrebu. Stipendist Fordove fundacije na Sveučilištu Cornell 1961–62. Doktorirao društveno-političke znanosti u Ljubljani 1965. Glavni urednik nakladničkoga poduzeća Naprijed u Zagrebu,… Nastavi čitati