ETNOLOGIJA

Almara

Almara (Aymara), indijanska etnička skupina na bolivijsko-peruanskoj visoravni i uz obalu jezera Titicace. Oko 1,5–2 milijuna pripadnika. Od 700. godine počeli razvijati visoku kulturu u tijesnoj povezanosti s Kečuanima (ruševine Tiahuanaco), ali su ih oko 1450. pokorili Inke. Poljodjelci (krumpir,… Nastavi čitati

alpski tip

alpski tip, skupina ljudi koja pripada europidima. Antropološka obilježja: srednji rast, kratka glava, okruglo lice, kratak nos, tamna kosa i oči. Danas ih je najviše u alpskom području Srednje Europe.

alter ego

alter ego (latinski) 1. Drugo ja, prisan prijatelj. 2. etnol Vjerovanje u postojanje dvojnika, u obliku životinje ili biljke, s kojim je čovjek sudbinski vezan; alter ego često je nositelj duše i duh zaštitnik koji ne može živjeti nakon čovjekove… Nastavi čitati

amanet

amanet (arapski) 1. Zalog, depozit, povjereno dobro ostavljeno nekome na čuvanje. 2. etnol U svadbenim običajima zavjet ili dar koji razmjenjuju zaručnici.

Ampi

Ampi (sami se nazivaju Ašeninki), indijanski narod u Peruu, uz gornji tok Ria Ucayali i njegovih pritoka. S oko 25 000 pripadnika najveća su etnička skupina u istočnom Peruu. Poljodjelci, lovci i ribari.

amulet

amulet (latinski), hamajlija, manji predmet za koji se vjeruje da posjeduje magijsku moć pa bi nošenje na tijelu trebalo otkloniti nesreću. Može biti od prirodnog materijala (kamenčić, pero, koralj) ili izrađen od metala. U nekim su kulturama amuleti opskrbljeni i… Nastavi čitati

Anasazijci

Anasazijci (iz indijanskoga, stari), pretpovijesni pripadnici indijanskoga plemenaPueblo. Živjeli su u karakterističnim stepeničastim stanovima, izdubljenima visoko u stijenama od pješčenjaka; znali su natapati manja polja, imali su umjetnički oslikanu keramiku, vješto pletene košare, pamučne tkanine, tirkizne ukrase.… Nastavi čitati

Andamanci

Andamanci, starosjedilačko stanovništvo Andamanskog otočja, Indija. Nekada najbrojnije žiteljstvo, danas broje tek nekoliko stotina. Bavili su se sakupljačkom privredom, lovom i robolovom; poznavali jednostavno lončarstvo.

Ankermann, Bernhard

Ankermann, Bernhard, njemački etnolog, afrikanist (Tapiau, danas Gvardejsk, Rusija, 14. II. 1859 – Berlin, 26. X. 1943). Doktorirao u Leipzigu radom o afričkim glazbalima. Radio u Državnom etnološkom muzeju u Berlinu. Uz → Fritza Graebnera pripadao prvim teoretičarima… Nastavi čitati

Apaši

Apaši, sjevernoameričko indijansko pleme, zajedno s Navajo Indijancima čine južnu granu → Atapaska. Lovci i sabirači u južnim prerijama. U XVII. stoljeću prvi su od Španjolaca preuzeli konje i postali “konjanički narod”. Desetkovali su ih Komanči. Poraženi su… Nastavi čitati

apotropej

apotropej (grčki: branič od uroka), predmet, često umjetnički izrađen, za koji se vjeruje da čovjeka štiti od zlih duhova, uroka i elementarnih nepogoda (amulet, hamajlija, talisman).

Araukanci

Araukanci, indijanski narod u južnim Andama. Vrsni poljodjelci (batata, krumpir, jams i dr.), stočari (ljama), poznavali su lončarstvo i obradbu kovine. Bili su organizirani u državu; do dolaska Španjolaca zauzimaju gotovo cijeli teritorij Čilea, a tijekom XVI. stoljeća potisnuti… Nastavi čitati

Arawak (Aruak)

Arawak (Aruak), mnogobrojna indijanska plemena, bila su rasprostranjena od Floride preko Antila do Gran Chaca i ušća Amazone. Ime dobili po plemenu koje je živjelo na atlantskoj obali. Većim dijelom istrijebljeni u doba španjolske kolonizacije. Danas još oko 2000… Nastavi čitati

arežine

arežine, arožine, domaći seljački pokrivač, tkan od vune i kostrijeti, u uporabi u Dalmaciji i Lici.

Arhuaki

Arhuaki, Ikani, indijanska zajednica (oko 8000 pripadnika) u južnom dijelu Sierra Nevade de Santa Marta, u sjevernoj Kolumbiji. Jezična porodica Čibča. Poljodjelci (manioka, kukuruz, kava, šećerna trska) i stočari (goveda, svinje, koze, kokoši).

Arumunji

Arumunji, etnička zajednica u jugoistočnoj Europi, potomci romaniziranoga stanovništva doseljenoga prije X. stoljeća na južne dijelove Balkanskog poluotoka vjerojatno iz Dacije. Prema procjenama između 400 000 i 1 500 000 pripadnika (Vlasi, Cincari, Kucovlasi, Karavlasi,… Nastavi čitati

Asanaginica

Asanaginica, Hasanaginica, narodna balada od 92 deseteračka stiha o tragičnom nesporazumu supružnika u muslimanskoj obitelji, puna dramske napetosti i snažnih osjećaja. Oblik imena Hasanaginica potječe iz kasnije redakcije Vuka Stefanovića Karadžića. Prvi ju je u hrvatskom izvorniku (Žalosna pjesanca… Nastavi čitati

asimilacija

asimilacija (latinski: assimilatio izjednačivanje) 1. biol Proces biosinteze, pri kojemu se od jednostavnih tvari u organizmu izgrađuju složenije; uključuje i fotosintezu u biljaka; suprotan pojam: disimilacija. 2. geol Magmatski proces pri kojem se materijal, što se nalazi u dodiru… Nastavi čitati

Asmati

Asmati, pleme na zapadu Nove Gvineje, govore papuanskim jezikom. Poznati kao lovci na ljudske glave potaknuti vjerovanjem da je smrt prvi uvjet života. Značajna drvorezbarska umjetnost, osobito pri izradbi stupova predaka, štitova, vesala, čamaca i dr., još donedavna izrađivanima… Nastavi čitati

Ašanti

Ašanti, narod u južnoj Gani, pripadaju crnačkoj etničkoj zajednici → Akan. Oko 3,5 milijuna pripadnika. U XVII. stoljeću imali su na području Zlatne obale svoje kraljevstvo, koje su 1900. zauzeli Britanci proglasivši je kolonijom. Vrsni zlatari, obrađivači… Nastavi čitati