ETNOLOGIJA

Barijci

Barijci, nilotsko-hamitsko pleme u južnom Sudanu. Vrsni obrađivači željeza, bave se i lončarstvom (velike glinene lule), te drvorezbarstvom.

Barons, Krišjanis

Barons, Krišjanis, letonski pisac i folklorist (Strutelsk, 31. X. 1835 – Riga, 8. III. 1922). Skupljač i izdavač letonskih narodnih pjesama (zbirka Letonske narodne pjesme, 1–6, 1894–1915) te pisac pripovijesti i satiričnih feljtona.

Barth, Fredrik

Barth, Fredrik, norveški antropolog (Leipzig, 22. XII. 1928). Istraživao na Srednjem istoku, u Aziji (Pakistan, Iran, Oman) te u Melaneziji i na Baliju. Iznio novu teoriju etniciteta (u uvodu Zbornika Etničke skupine i granice, 1969), koja… Nastavi čitati

Bastian, Adolf

Bastian, Adolf, njemački etnolog i istraživač (Bremen, 26. VI. 1826 – Port of Spain, Trinidad, 2. IX. 1905). Evolucionist, pošao od pretpostavke da se u svijetu pojavljuje određen broj “elementarnih misli” (Elementargedanke), koje u… Nastavi čitati

Bausinger, Hermann

Bausinger, Hermann, njemački etnolog i filolog (Aalen, 17. IX. 1926). Sveučilišni profesor u Tübingenu. Objavio brojne radove o etnologiji, kulturnoj povijesti i sociologiji kulture, odnosno komunikologiji (Pučka kultura u tehničkom svijetu, 1961; Kulturni identitet,… Nastavi čitati

Bavlejci

Bavlejci, narod na Obali Bjelokosti iz skupine Akan; oko 500 000 pripadnika. Vrsni izrađivači estetski i stilizirano uobličenih skulptura, maska s karakterističnim srcolikim licem i drugih kultnih predmeta, koji predstavljaju najznačajnije zapadnoafričke umjetnine.

bazilisk

bazilisk (grčki), životinja iz bajki, kombinacija zmije, pijetla i žabe; njezin pogled i dah (prema vjerovanju antičkih naroda, osobito Rimljana, ali i nekih drugih) truje sve oko sebe.

bećarac

bećarac (od turskog: bekār neženja), narodni napjev vesela, pa i razuzdana sadržaja, u kojem se izmjenjuju vodeći pjevači, praćeni skupinom i narodnim glazbalima (gajde, tambure). Izvodi se najčešće na svadbama i sličnim događajima. Tipičan za područje Slavonije i Baranje u Hrvatskoj te Vojvodine.

Benedict, Ruth

Benedict, Ruth, američka etnologinja i antropologinja (New York, 5. VI. 1887 – New York, 17. IX. 1948). Profesorica na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Komparativno istraživala odnos čovjeka i kulture te procese prilagođavanja pojedinca njegovoj… Nastavi čitati

Benigar, Ivan

Benigar, Ivan, amerikanist, indijanolog (Zagreb, 23. XII. 1883 – Alumine, Argentina, 14. I. 1950). Slovenskog podrijetla. Godine 1908. odlazi u Argentinu i nastanjuje se u Patagoniji, gdje živi među Indijancima istražujući njihove običaje, jezik i… Nastavi čitati

bergamasca

bergamasca, izvorno plesna pjesma iz okolice Bergama; poslije iz nje nastale instrumentalne skladbe, a u XIX. stoljeću ples u brzom 6/8 taktu.

Bergdama (Dama)

Bergdama (Dama), negroidno pleme u srednjoj i sjevernoj Namibiji u jugozapadnoj Africi, nastalo od grupe Herero. Prvotno lovci, danas većinom stočari. Od Hotentota preuzeli jezik i kulturu.

Berger, Salamon

Berger, Salamon, hrvatski industrijalac (Mňešice/Nové Mesto nad Váhom, Slovačka, 25. II. 1858 – Zagreb, 11. I. 1934). Sabirač i promicatelj hrvatskoga narodnog rukotvorstva. Nastojao očuvati pučko tekstilno umijeće i razviti ga u industrijskoj proizvodnji.… Nastavi čitati

Bernatzik, Hugo

Bernatzik, Hugo, austrijski etnolog (Beč, 26. III. 1897 – Beč, 9. III. 1953). Istraživač u Africi, jugozapadnoj Aziji i na Salamonskim otocima. U suradnji s njemačkim i austrijskim etnolozima izdao veliko djelo o narodima svih kontinenata (Veliko narodoznanstvo, 1939).

Berwiński, Ryszard Wincenty

Berwiński, Ryszard Wincenty, poljski pjesnik i folklorist (Polwica, kraj Poznańa, 28. II. 1817 – Istanbul, 19. XI. 1879). Svoje stihove razdijelio u Knjigu svjetla i iluzija i u Knjigu života i smrti. Skupljao pučke… Nastavi čitati

betlehemari (betlehemaši)

betlehemari (betlehemaši), tradicijski božićni ophod u s Hrvatskoj i u srijemskih Hrvata. Skupina dječaka prerušenih u pastire, noseći jaslice sa Svetom obitelji (betlehem), obilaze selo pjevajući božićne pjesme.

Bhili

Bhili, velika plemenska zajednica u sjeverozapadnoj Indiji; svoj izvorni dravidski jezik zamijenila indoeuropskim.

bijes

bijes 1. U pučkome vjerovanju: vrag, zao duh, sotona, đavao, demon. Neka psihopatološka stanja (epilepsija, histerija itd.) tumačena su u pučkom vjerovanju kao da je u čovjeka ušao bijes. Istjerivanje bijesa izvodilo se posebnim obredima kao što su vračanje, magija,… Nastavi čitati

bilikum

bilikum (od njemačkog: willkommen dobro došao), zemljani vrč ili staklena, srebrena, odnosno porculanska čaša iz koje je gost, došavši prvi put u kuću, ispijao dobrodošlicu uz poseban obred. Katkad je bilikum sastavljen od triju međusobno spojenih vrčića (tzv. Čeh,… Nastavi čitati

bilina

bilina, ruska epska pjesma. U usmenoj se tradiciji sačuvala do danas. Potječe iz dvorskoga pjesništva kijevskoga razdoblja, a temelji se na povijesnom događaju ili mitu. Izvođači ih redovito pjevaju bez instrumentalne pratnje.