FIZIKALNO-KEMIJSKE I MATEMATIČKE ZNANOSTI

Airy, George Biddell

Airy, George Biddellengleski astronom i matematičar (Alnwick, 27. VII. 1801 – Greenwich, 2. I. 1892). Profesor u Cambridgeu i direktor zvjezdarnice u Greenwichu. Bavio se elektricitetom, nebeskom mehanikom, astrometrijom, Zemljinim magnetizmom, optikom. Otkrio… Nastavi čitati

Aitken, John

Aitken, Johnškotski fizičar i meteorolog (Falkirk, 18. IX. 1839 – Falkirk, 14. XI. 1919). Istraživao ulogu mikroskopskih čestica pri kondenzaciji atmosferske vodene pare u oblacima i magli (Aitkenove jezgre) napravama koje je sam… Nastavi čitati

Aitken, Robert Grant

Aitken, Robert Grant, američki astronom (Jackson, 13. XII. 1864 – Berkeley, 29. X. 1951). Istraživao dvojne zvijezde na zvjezdarnici na Mt. Hamiltonu u Californiji i o tome napisao knjigu (1918). Izdao i katalog dvostrukih zvijezda (1932).

ajnštajnij

ajnštajnij (simbol Es), umjetni radioaktivni element, redni broj 99. Identificiran u termonuklearnim eksplozijama (1954). Dobio ime po Albertu Einsteinu.

akceleracija

akceleracija (latinski), promjena brzine gibanja u jedinici vremena. Promjena može biti takva da se brzina povećava (pozitivna akceleracija) ili se smanjuje (negativna akceleracija, deceleracija ili retardacija). Budući da je brzina vektor, promjena se odnosi i na iznos brzine i na… Nastavi čitati

akcelerator

akcelerator 1. fiz Uređaj u kojem se naelektrizirane čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) električnim poljima ubrzavaju do visokih energija, koje ovise o vrsti i veličini akceleratora. Akcelerator se upotrebljava u fizici za istraživanja strukture tvari, u medicini za liječenje zračenjem… Nastavi čitati

akceptor

akceptor (latinski: primalac), atom trovalentnoga kemijskog elementa koji preuzima elektron iz kristalne mreže čime omogućuje provođenje električnog toka.

akcija

akcija (latinski) 1. Djelovanje, djelatnost, djelo, čin, radnja. 2. fiz Jedna od osnovnih funkcija koju neki fizikalni sustav opisuje jednadžbama gibanja. Prikazana je vremenskim integralom razlike kinetičke i potencijalne energije (lagrangian) i stacionarna je za stvarna gibanja (načelo najmanjeg djelovanja).… Nastavi čitati

akontin

akontin, C34H47O11N, alkaloid koji se nalazi u biljkama iz roda Aconitum. Vrlo je otrovan. Prije se upotrebljavao u medicini kod neuralgija i sniženja pulsa.

akridin

akridin, C13H9N, heterociklička baza, bijela kristalna tvar karakteristična mirisa. Dobiva se iz katrana kamenog ugljena. Služi kao sirovina u proizvodnji akridinskih boja i lijekova (atebrin, akriflavin).

akrilna kiselina

akrilna kiselina, CH2=CH COOH, bezbojna tekućina oštra mirisa sličnog octenoj kiselini. Vrelište joj je na 141 °C. Nastaje potpunom oksidacijom alil-alkohola. Od njezinih se estera i derivata polimerizacijom dobivaju prozirne plastične mase (npr. pleksiglas).

akristal

akristalkompozitni materijal sastavljen od akrilne smole na vodenoj bazi i od mineralnih kristala; pogodan je za lijevanje ili laminiranje, lagano se oblikuje, otporan je na vlagu i na vatru, te učinkovito zamjenjuje poliester, poliuretan i epoksidne smole.

akrolein

akrolein (propenal), CH2=CH CHO, akril-aldehid, akraldehid; hlapljiva tekućina bez boje, oštra mirisa. Nastaje oksidacijom alil-alkohola, a u manjim količinama stvara se prilikom paljenja masti i uzrokuje miris zagorene masti. Oksidacijom prelazi u akrilnu kiselinu. Dobiva se dehidratacijom glicerola. Reaktivan je,… Nastavi čitati

aksion

aksion, hipotetička čestica koja je važna za standardnu teoriju čestica i sila.

aksonometrija

aksonometrija (grč.), metoda deskriptivne geometrije kojom se prostorne tvorevine prikazuju u ravnini s pomoću paralelnih projekcija triju okomitih osi.

aktinidi

aktinidi, skupina kemijskih elemenata koji se po rednim brojevima u periodnom sustavu nalaze iza aktinija (elementi od rednog broja 90 do 103, tj. torij, protaktinij, uran, neptunij, plutonij, americij, kirij, berkelij, kalifornij, ajnštajnij, fermij, mendelevij, nobelij i lorensij). Prva… Nastavi čitati

aktinij

aktinij, simbol Ac, radioaktivni kemijski element (redni broj 89, relativne atomske mase 227). Metal srebrnobijele boje, plavkasto sjaji u mraku, po kemijskim svojstvima sličan lantanu. U vrlo malim količinama nalazi se u rudama urana.

aktinometrija

aktinometrijagrana meteorologije i astrofizike koja mjeri zračenje Sunca na granici Zemljine atmosfere i u samoj atmosferi, kao i ukupno zračenje nebeskih tijela na gornjoj površini Zemljine atmosfere.

aktivacija

aktivacija (latinski) 1. Poticanje ili ubrzavanje neke djelatnosti ili procesa; puštanje u rad nekog mehanizma ili naprave; prevođenje službenika iz stanja mira u djelatnu službu. 2. kem Dovođenje energije (najčešće toplinske) tvari da bi mogla reagirati u kemijskoj reakciji. Najmanja… Nastavi čitati

aktivacijska analiza

aktivacijska analiza, analitička metoda određivanja kemijskog sastava tvari ozračivanjem uzoraka neutronima ili električki nabijenim česticama. Vrlo je osjetljiva i koristi se za određivanje malih količina tvari u uzorku (u kriminalistici i drugdje).