FIZIKALNO-KEMIJSKE I MATEMATIČKE ZNANOSTI

aditivi

aditivi (latinski) kem Tvari koje se dodaju različitim proizvodima radi poboljšanja njihovih svojstava (antioksidansi, emulgatori, zaštitni koloidi, konzervansi, sredstva za aromatiziranje u prehrambenim proizvodima, vitamini u brašnu, antidetonatori /tetraetilolovo/ u benzinu, akrilni esteri za povećanje viskoznosti mazivih ulja, umjetne boje… Nastavi čitati

ADP

ADP, adenozin-fosfati, organski spojevi sastavljeni od adenina, riboze i različitog broja fosfatnih ostataka (adenozin-monofosfat – AMP, difosfat – ADP, trifosfat – ATP). Neposredni su izvor energije živih stanica. → adenozin

Adria

Adria, planetoid br. 143, otkrio ga → Johann Palisa (1878), ravnatelj Mornaričke zvjezdarnice u Puli.

adsorpcija

adsorpcija (latinski), proces privlačenja i vezivanja manje kondenzirane (čestica plina ili tekućine) za jače kondenziranu tvar (površina krutog tijela). Ako su čestice na površinu krutog tijela privučene fizikalnim silama, onda se govori o fizisorpciji, ako su sile kemijske radi se… Nastavi čitati

Aepinus, Franz Maria Ulrich Theodor

Aepinus, Franz Maria Ulrich Theodor, njemački fizičar (Rostock, 24. XII. 1724 – Dorpat, danas Tartu, Estonija, 22. VIII. 1802). Studirao medicinu i matematiku u Jeni i Rostocku. Direktor zvjezdarnice i član Akademije u Berlinu (1755–57)… Nastavi čitati

aeracija

aeracija (grčki), prozračivanje, provjetrivanje; postupak pročišćivanja onečišćene vode dovođenjem kisika iz zraka.

aerodinamika

aerodinamika (grčki), dio dinamike koji matematičkim i eksperimentalnim metodama istražuje zakone strujanja plinova (zraka) te sile (uzgon, otpor) i njihove momente koji se javljaju pri gibanju. Posebno je važna za aerotehniku, te joj je jedan od osnovnih zadataka određivanje oblika… Nastavi čitati

aeronomija

aeronomija (grčki), grana geofizike koja se bavi fizikalnim i kemijskim svojstvima gornje atmosfere (iznad 50 km visine), tj. gdje su procesi ionizacije i disocijacije bitni, a u novije vrijeme i svojstvima gornje stratosfere (30–50 km visine). U novije… Nastavi čitati

aerostatika

aerostatika (grčki), grana mehanike plinova koja proučava zakone ravnoteže plinova (i zraka).

aerotermodinamika

aerotermodinamika (grčki), grana termodinamike koja proučava kako izmjena topline utječe na strujanja plinova. Povezuje termodinamiku i aerodinamiku. Važna je za istraživanje procesa izgaranja u mlaznim motorima i problema leta hipersoničnim brzinama kao i zagrijavanja letjelica pri velikim brzinama kroz atmosferu.

aerozagađenje

aerozagađenje, onečišćenje zraka zbog prirode ili čovjekova djelovanja. Može biti česticama plinova, tekućina i krutina. Prirodno aerozagađenje potječe iz prirodnog izvora (vulkana, močvara i dr.), a umjetno je posljedica ljudske djelatnosti, najviše industrijskog razvitka. Zbog štetnosti po zdravlje, zakonskim… Nastavi čitati

afel

afel, točka na stazi planeta, kometa ili umjetnog satelita oko Sunca koja je najudaljenija od Sunca. Zemlja je u afelu oko 3. srpnja.

afina geometrija

afina geometrija (latinski: affinis srodan),disciplina geometrije koja proučava svojstva geometrijskih tvorevina što ostaju sačuvana pri svakoj afinoj transformaciji prostora. Analitički se afina transformacija opisuje sustavom linearnih jednadžbi.

afinitet

afinitet (latinski), srodnost, bliskost, sklonost, privlačnost. 1. filoz/psihol Sličnost psihičkih struktura (karaktera) ili pojedinih psihičkih očitovanja; sklonost prema određenim predmetima, mislima, predodžbama. 2. kem Mogućnost međusobnog privlačenja ili spajanja molekula ili atoma. 3. lingv Sličnost strukture između jezika, bez obzira… Nastavi čitati

Ag

Ag (latinski: argentum), kemijski simbol za → srebro.

aglikoni

aglikoninešećerne tvari, dijelovi glikozida.

Agnesi, Maria Gaetana

Agnesi, Maria Gaetana, talijanska matematičarka (Milano, 16. V. 1718 – Milano, 9. I. 1799). Objavila mnogobrojna otkrića na području → infinitezimalnog računa u udžbeniku Osnove analitike za talijansku mladež (1748). Odbila ponuđenu katedru matematike… Nastavi čitati

agregatno stanje

agregatno stanje, stanje u kojemu se može pojaviti tvar. S obzirom na promjenjivost volumena i oblika tvari, razlikuju se tri agregatna stanja: čvrsto (volumen i oblik nepromjenjivi), tekuće (volumen, bez određenog oblika, nepromjenjiv) i plinovito (popunjava bilo koji volumen).… Nastavi čitati

agrokemija

agrokemija (agrikulturna kemija), primijenjena grana kemije u poljoprivredi. Bavi se primjenom kemijskih sredstava u poljoprivredi, istražuje odnose i zakonitosti koji postoje između biljaka, zemljišta i gnojiva (upotreba raznih gnojiva prema vrsti tla i kulturi koja se uzgaja, djelovanje pesticida i… Nastavi čitati

Ahmesova računica

Ahmesova računicanajstarije sačuvano matematičko djelo (Egipat, oko ←1600), pisano hijeroglifima na papirusu (20 m dugo i 30 m široko); naziv prema piscu Ahmesu. Svjedočanstvo o matematičkom znanju drevnih Egipćana: poznavanje operacija s cijelim i… Nastavi čitati