FIZIKALNO-KEMIJSKE I MATEMATIČKE ZNANOSTI

žadeit → jadeit

žadeitjadeit

žarište

žarište ili fokus (lat. focus) 1. fiz U optici, točka u kojoj se sijeku zrake (ili njihovi produžeci) nakon prolaska kroz neki optički uređaj ili odbijanja od njega. Ž. može biti realno (u njemu se zrake realno sijeku) i virtualno… Nastavi čitati

željezo

željezo (lat. ferrum), znak Fe, kem. element VIII-B skupine s rednim brojem 26 u periodnom sustavu elemenata, atomske mase 55,85; srebrenobijela kovina s talištem od 1535 °C i vrelištem od 2750 °C. Na vlažnom zraku reagira s ugljičnim dioksidom… Nastavi čitati

žirokompas ili girokompas

žirokompas ili girokompas, vrsta kompasa koji za određivanje strana svijeta upotrebljava žiroskop. Za razliku od magn. kompasa, ne ovisi o Zemljinu magn. polju pa na njega ne utječe metal ga se može upotrebljavati i u podmornicama, te u blizini… Nastavi čitati

žiroskop → giroskop

žiroskop (grč.) → giroskop

živa

živa (lat. hydrargyrum), znak Hg, kem. element II-B skupine s rednim brojem 80 u periodnom sustavu elemenata, atomske mase 200,59; srebrenobijela kovina s talištem od -38,87 °C i vrelištem od 356,58 °C. To je jedina kovina koja je pri… Nastavi čitati

živo srebro → živa

živo srebroživa

Žukovski, Nikolaj Jegorovič

Žukovski, Nikolaj Jegorovič, rus. matematičar i izumitelj (Orehovo, 5. I. 1847 – Moskva, 17. III. 1921). Jedan od utemeljitelja moderne aerodinamike i hidrodinamike. Pokraj Moskve ustanovio 1904. Aerodinamički institut, s prvim zračnim tunelom na svijetu. Objasnio je aerodinamički uzgon… Nastavi čitati