FIZIKALNO-KEMIJSKE I MATEMATIČKE ZNANOSTI

acetilen

acetilen (etin), C2H2, nezasićeni ugljikovodik, bezbojan, intenzivna mirisa, eksplozivan plin, otrovan, lakši od zraka, lakotopljiv u acetonu. Gori svijetlim plamenom (karbidne lampe) i plamenom velikih temperatura pa se upotrebljava za rezanje metala i autogeno zavarivanje. Dobiva… Nastavi čitati

acetiliranje

acetiliranjepostupak uvođenja acetilne skupine (CH3CO-) u organske spojeve.

acetilkolin

acetilkolin, C7H17NO2, kristalna, hidroskopna tvar, biogeni amin koji ima važnu ulogu u prenošenju živčanih impulsa u autonomnome živčanom sustavu. U obliku klorida primjenjuje se kao sredstvo za širenje krvnih žila i sniženje krvnog tlaka. Izaziva kontrakciju mišića.

acetofenetidin

acetofenetidin, C2H5O C6H4 NHCOCH3stariji naziv fenacetin; bijela, kristalna tvar koja se u medicini koristi kao analgetik i antipiretik.

acetofenon

acetofenon, C6H5COCH3, fenil-metil-keton, najjednostavniji mješoviti alifatsko-aromatski keton. Bezbojni kristal, lako se tali, ne otapa se u vodi, ima miris gorkog badema pa se upotrebljava u parfimeriji i kao otapalo. Dobiva se destilacijom smjese… Nastavi čitati

aceton

aceton, CH3COCH3, dimetilketon, 2-propanon, najvažniji alifatski keton. Bezbojna, lakohlapljiva i zapaljiva tekućina ugodna mirisa. Vrelište 56,3 °C i gustoću 0,812 g/cm3. Dobiva se suhom destilacijom kalcijeva acetata, dehidrogenacijom izopropanola, s pomoću… Nastavi čitati

acidimetrija

acidimetrija (latinski: acidus kiseo), metoda analitičke kemije za kvantitativno određivanje kiselina s pomoću titracije otopinom neke baze.

aciditet

aciditet (latinski), kiselost. Kiseline imaju → pH vrijednost ispod 7.

acido-bazna ravnoteža

acido-bazna ravnoteža, održavanje stalnog stupnja kiselosti tjelesnih tekućina, prije svega krvi. Optimalni uvjeti za funkcioniranje organa postoje uz stupanj kiselosti krvi (koncentracija vodikovih iona) između 7,3 i 7,5 pH. Održavanje acido-bazne ravnoteže postiže se djelovanjem puferskih sustava, disanjem, djelovanjem… Nastavi čitati

Ackeret, Jakob

Ackeret, Jakob, švicarski fizičar (Zürich, 17. III. 1898 – Küsnacht, 26. III. 1981). Jedan od predvodnika moderne aerodinamike. Osnivač (1932) i ravnatelj (do 1967) Instituta za aerodinamiku (poslije Institut za dinamiku fluida) u Zürichu. Uveo naziv Machov broj za omjer brzine tijela i… Nastavi čitati

adamantan

adamantan, C10H16, policiklički ugljikovodik, bez boje i mirisa kamfora. Neki njegovi derivati upotrebljavaju se kao lijekovi.

Adamić, Krešimir

Adamić, Krešimir, hrvatski fizičar (Špišić-Bukovica, 13. VIII. 1938). Profesor na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu (od 1975). Bavi se istraživanjem magnetske rezonancije primjenom radiovalne spektroskopije.

Adams, John Couch

Adams, John Couch, engleski matematičar i astronom (Laneast, Cornwall, 5. VI. 1819 – Cambridge, 21. I. 1892). Profesor astronomije u Cambridgeu od 1859. do 1892. Iz nepravilnosti Uranova gibanja izračunao stazu gibanja dotad nepoznatoga nebeskog… Nastavi čitati

Adams, Walter Sydney

Adams, Walter Sydney, američki astronom (Keşap, Turska, 20. XII. 1876 – Pasadena, 11. V. 1956). Radio na opservatorijima u Wisconsinu (1901–04) i Pasadeni (od 1904, ravnatelj 1923–46). Bavio se → spektroskopijom Sunca i zvijezda,… Nastavi čitati

adenin

adenin6-aminopurin, C5H5N5, kristalna tvar koja se nalazi u mnogim biljkama. Sastojak nukleinskih kiselina i nekih koenzima. Ima važnu ulogu kod prijenosa informacija u stanicama. Primjenjuje se u istraživanju nasljeđivanja, virusnih bolesti i raka.

adenozin

adenozinjedan od četiriju nukleozida koji čine sastav ribonukleinske kiseline. Sadrži purinsku bazu adenin i šećer ribozu. Njegov najvažniji derivat adenozin-trifosfat (ATP) važan je kao izvor energije za normalno funkcioniranje živih stanica.

adenozin-fosfatne kiseline

adenozin-fosfatne kiseline, organski spojevi u živoj stanici koji daju velik dio energije za odvijanje biokemijskih procesa. Sastoje se od adenina vezanog na ribozu (adenozina) i od fosfatnih radikala.

adhezija

adhezija (latinski: adhaereo prianjati) 1. med Priraslica, sraslica. 2. bot Prirodno ili umjetno (kod cijepljenja) spajanje, prirašćivanje organa koji pripadaju raznim biljkama. 3. fiz Privlačna sila između molekula različitih tijela koja se dodiruju. 4. pravo Pristanak na neku obvezu, ugovor… Nastavi čitati

adicija

adicija (latinski) 1. mat Zbrajanje. 2. kem Vezanje atoma vodika, drugih elemenata ili radikala na mjestu dvostruke ili trostruke veze između atoma ugljika u nezasićenim organskim spojevima.

adipinska kiselina

adipinska kiselina, butandikarboksilna kiselina, HOOC (CH2)4 COOH, bezbojni kristali topljivi u alkoholu. Važna je u industriji plastičnih masa (najlon, perlon). U prehrambenoj industriji zamjenjuje vinsku kiselinu.