Požeška kotlina

Požeška kotlina, udolina na istoku Hrvatske, u Slavoniji; 977 km2. Okružena je nižim planinama: → Psunjem, → Ravnom gorom, → Papukom, → Krndijom, → Požeškom gorom i → Diljem. Dolinom rijeke Orljave spojena je s Posavinom. Dno leži na 170 m nadmorske visine. Okolne planine izvorišna su područja nekoliko vodenih tokova (pritoci Orljave) koji se slijevaju u kotlinu (Orljavica, Londža, Kutjevačka rijeka i dr.). Poljodjelstvo; oko 50% površine je pod oranicama. Vinogradarstvo (Kutjevački vinogradi); voćarstvo. Stočarstvo. Šume prekrivaju oko 40% površine. Veća su naselja: Požega, Pleternica, Kutjevo i Velika. Gusta cestovna mreža; željeznička pruga Našice–Batrina s odvojkom za Požegu i Veliku. Tragovi naseljenosti iz prapovijesnoga doba; mnogobrojni arheološki nalazi i pretpovijesna gradinska naselja uokolo doline. U antičko doba nazivana je Vallis aurea (Zlatna dolina).