Abecedar: P

padišah

padišah (perz.), veliki vladar, naslov koji su nosili vladari u Iranu, Indiji, Afganistanu i Osman. Carstvu.

Padjelanta

Padjelanta, najveći nac. park u Švedskoj, na SZ zemlje između norv. granice na Z i NP Sarek na I. Površina 2010 km2. Osn. 1962. Park obuhvaća veći broj jezera, gorskih vrhova, dolina i ledenjaka.

Padma → Brahmaputra

Padma → Brahmaputra

Padmasambhava

Padmasambhava (sanskrt. rođen od lopoča), budistički učitelj (VIII. st.). Jedan od osnivača tibetanskog budizma (lamaizma). U Tibet ga je doveo kralj Trisong Detsen da budizmom potisne autohtonu religiju bon i vjerovanje u demone. Njih je P. preko obveznog tantrizma pretočio… Nastavi čitati

padobran

padobran, naprava od mekana, tanka materijala za spuštanje osoba ili stvari iz velikih visina na tlo bez oštećenja. Prvi padobrani pojavili su se u XIV. st. u obliku kišobrana s pomoću kojih su akrobati skakali s tornjeva. P. u… Nastavi čitati

padobranstvo, športsko

padobranstvo, športsko, grana športskoga zrakoplovstva koja obuhvaća natjecanja u skokovima padobranom. Klasične discipline su skok u cilj i izvođenje figura. Kod skoka u cilj padobranac nastoji doskočiti u središte pješčanoga kruga. U figurativnim skokovima slobodan pad traje 30 sekunda,… Nastavi čitati

Padova

Padova, grad u istoimenoj provinciji, regija Veneto, Italija; 205 248 st. Tragovi naselja datiraju iz neolitika. U vlasti Rima od ←225; municipij (Patavium) od ←49. U ranome sr. vijeku stradava u provalama Gota, Huna i Langobarda. U XII.… Nastavi čitati

Padovan, Ivo

Padovan, Ivo, hrvatski liječnik (Blato, Korčula, 11. II. 1922 – Zagreb, 19. XII. 2010). Medicinu studirao i specijalizirao otorinolaringologiju u Zagrebu. Dugogodišnji profesor Medicinskoga fakulteta te predstojnik Kliničke bolnice Sestre milosrdnice u Zagrebu. Istaknut u struci, osnivač… Nastavi čitati

Padovanino, Il

Padovanino, Il (pravim imenom i prezimenom Alessandro Varotari), talijanski slikar (Padova, 4. IV. 1588 – Venecija, 20. VII. 1648). Istančanim koloritom i sigurnom modelacijom slikao u renesansnome duhu sakralne i mitološke kompozicije (Judita). I njegova sestra Chiara… Nastavi čitati

Padovec, Ivan

Padovec, Ivan, hrvatski gitarist i skladatelj (Varaždin, 17. VII. 1800 – Varaždin, 4. XI. 1873). Glazbenu teoriju učio u Zagrebu, samouk u sviranju na gitari. Deset godina živio u Zagrebu (1819–29), osam u Beču (1829–37),… Nastavi čitati

paduk

paduk (iz burmanskoga), drvo nekih vrsta roda Pterocarpus, porodica leptirnjače (Fabaceae). Najpoznatiji crveni afrički paduk (Pterocarpus soyauxii), andamanski paduk ili andamansko crveno drvo (Pterocarpus dalbergioides), burmanski paduk (Pterocarpus macrocarpus) i manilski paduk (Pterocarpus… Nastavi čitati

Paër, Ferdinando

Paër, Ferdinando, talijanski skladatelj (Parma, 1. VI. 1771 – Pariz, 3. V. 1839). Djelovao u Parmi, Beču, Dresdenu, u Parizu (od 1808) bio dvorski dirigent, dir. Opéra-Comique i Théâtre-des-Italiens i vodio kraljevsku komornu glazbu. Istaknuti… Nastavi čitati

Paestum (Pest)

Paestum (Pest), ant. grad ji od Salerna, Italija. Danas selo Pesto. Utemeljili su ga Grci (Poseidonía) u ←VII. st. God. ←273. zauzimaju ga Rimljani, otada grad gubi dotadašnje značenje. U sr. vijeku stradava u saracenskim i normanskim prodorima.… Nastavi čitati

Páez, José Antonio

Páez, José Antonio, venezuelski general i političar (Aricagua, 13. VI. 1790 – New York, 6. V. 1873). Od 1810. prvak pokreta za neovisnost od španjolske vlasti; uz → Simóna Bolívara jedan od vođa protušpanjolskog… Nastavi čitati

Paflagonija

Paflagonija (Paphlagonía), ant. pokrajina u sjev. dijelu Male Azije, uz obalu Crnoga mora. U ←VI. st. priznaje suverenitet Lidije, potom u vlasti Perzijanaca i Aleksandra III. Velikog. Za vladara Morzija sjedinjena (←182) u jedinstvenu državu; ←107. Pilemen je ostavlja… Nastavi čitati

Páfos

Páfos, grad na jugozap. dijelu Cipra; 35 961 st. Nastao iz dvaju ant. naselja – grč. Palaipaphosa (nalazio se na mjestu današnjeg Pírgosa) te rim. Novog Páfosa. Novi P. razvijao se kao luka staroga grada, a utjecaj jača… Nastavi čitati

Pag

Pag, grad i središte gradskoga upravnog područja, u Zadarskoj županiji, na istoimenom otoku, na istočnoj obali otoka u Paškom zaljevu, u podnožju Kršine. Grad ima 2849, a gradsko upravno područje 3846 stanovnika (2011). Luka. Unutarnji dio… Nastavi čitati

Pag

Pag, otok u u skupini sjevernodalmatinskih otoka, između Kvarnerića, otoka Škrde, Mauna i Vira te Velebitskoga kanala. Pruža se usporedno s obalom u smjeru sjeverozapad–jugoistok. Površine 284,6 km2. Duljina obale 269,2 km, koeficijent razvedenosti 4,5, najviši vrh… Nastavi čitati

Pagan

Pagan, arheol. nalazište u Mijanmaru, na r. Irrawaddy, o. 150 km jz od Mandalaya. Nekadašnji gl. grad Mijanmara te hodočasničko središte. Na području naselja i okolice nalazi se velik broj budističkih hramova i pagoda. Naselje sagrađeno 849. Od XI–XIII.… Nastavi čitati

Paganini, Niccolò

Paganini, Niccolò, talijanski violinist i skladatelj (Genova, 27. X. 1782 – Nica, 27. V. 1840). S 11 godina počeo javno nastupati, 1805–10. bio solo violinist u Lucci, do 1827. koncertirao po europskim gradovima, 1818. u… Nastavi čitati