JEZIČNE ZNANOSTI I PODRUČJA

abiturijent

abiturijent (prema latinskom abiturus: onaj koji će otići), maturant, učenik završnog razreda srednje škole.

ablativ

ablativ (latinski: casus ablativus), padež kojim se izražava udaljavanje, odvajanje, oduzimanje i slični odnosi. Imaju ga na primjer: latinski, sanskrt, avestijski itd. U odnosu na naše padeže, latinski ablativ sjedinjuje tri: pravi ablativ, lokativ i instrumental. U praslavenskom… Nastavi čitati

abnegacija

abnegacija (latinski), poricanje, odricanje, nijekanje; samoodricanje, samozataja, samoprijegor.

abnormalan

abnormalan (latinski) 1. Koji nije u redu, nepravilan, neispravan; često se koristi u negativnom značenju za ono što odstupa od uobičajenog. 2. Nastran, bolestan; u psihologiji i psihijatriji označava patološko odstupanje od normi u ponašanju; izraz abnormalnost koristi se za… Nastavi čitati

abonman

abonman (francuski), pretplata, predbrojka, unaprijed uplaćena naknada za novine, knjige, sjedalo u kazalištu, hranu u menzi i sl.; abonent, pretplatnik, uobičajeno dobiva popust na punu cijenu.

abrakadabra

abrakadabra (latinski) 1. Magična riječ koja se od ranoga srednjeg vijeka do u najnovije doba ispisivala na → hamajlije u obliku trokuta i nosila obješena oko vrata protiv raznih bolesti. 2. Nešto nerazumljivo i besmisleno.

abraksas

abraksas, magična riječ grčko-orijentalnoga gnosticizma koja se urezivala na → hamajlije, većinom u Siriji i Egiptu.

abrevijacija → kratica

abrevijacijakratica

Abrogans

Abrogans (latinski), Keronisches Glossar, najstariji poznati zapis na njemačkom jeziku (oko 765–770), stari visokonjemački prijevod latinskog rječnika, sačuvan u trima rukopisima; ime po prvoj riječi latinskog izvornika koji je prema predaji grof Arbeo (724–784) donio iz Lombardije i preveo.

abruptan

abruptan (latinski), strm, vrletan; osoran, neuglađen; nagao, žestok (čovjek).

abruptivni suglasnik

abruptivni suglasnik (ejektivni suglasnik), suglasnik izgovoren s istovremenim ili približno istovremenim grkljanskim zatvorom.

abuzivan

abuzivan (latinski) 1. Protupravan, zloporaban. 2. med Izraz za krivu uporabu ili zloporabu kakva lijeka ili postupka, za upotrebu opojnih droga.

abuzus

abuzus (latinski: zloporaba) 1. prav Namjerno prekoračenje dopuštenih ovlaštenja radi stjecanja neke koristi ili nanošenja štete drugima; u rimskom pravu, ovlaštenje vlasnika stvari na neograničeno korištenje i raspolaganje koje ide do njezina otuđenja ili uništenja. 2. razg Prekomjerno uživanje lijekova, alkohola, droga i sl.

Accademia della Crusca

Accademia della Crusca, istaknuta talijanska institucija za njegu narodnog jezika; osnovali su je naučenjaci i plemstvo u Firenci (1582); čistila je jezik od barbarizama; objavila prvi veliki rječnik talijanskoga jezika (1612); uzor pri osnivanju sličnih institucija u Europi.

ACP

ACP, kratica za 1. Agence Central de Presse, francuska novinska agencija; 2. Agence Congolaise de Presse, kongoanska novinska agencija.

Acta Senatus (Commentarii Senatus, Acta Patrum)

Acta Senatus (Commentarii Senatus, Acta Patrum), službeni zapisnici sjednica rimskog Senata, objavljivani u Acta diurna do Augustove zabrane; početkom V. stoljeća tijek sjednica bilježe stenografi, a kontrolu vrše carski činovnici.

ad absurdum

ad absurdum (latinski), do nesmisla, do gluposti (dovesti, voditi); u logici reductio ad absurdum označava neizravno opovrgavanje neke tvrdnje dovodeći je do besmisla pravilnim logičnim zaključivanjem.

ad acta

ad acta (latinski), oznaka na spisima (kratica a. a.) koji se odlažu u arhivu, obično nakon rješavanja; izraz staviti ad acta označava da se nešto neće uzeti u obzir, da se posao oko toga predmeta smatra završenim.

ad bestias

ad bestias (latinski), uzvik kojim su u antičkom Rimu u areni gladijatoru ili osuđeniku naređivali borbu s divljim zvijerima.

ad Calendas (Kalendas) Graecas

ad Calendas (Kalendas) Graecas (latinski), nešto odgoditi do grčkih kalenda, uzrečica kojom se izricalo da se nešto neće nikada dogoditi (ili na neodređeno vrijeme); Grci naime nisu poznavali → kalende. Kod Hrvata srodne pučke uzrečice: na sveto Nigdarjevo, na… Nastavi čitati