JEZIČNE ZNANOSTI I PODRUČJA

ad captandam benevolentiam

ad captandam benevolentiam (latinski), da se zadobije nečija naklonost, da se nekoga pridobije za sebe; izreka kojom se izražava govornička taktika laskanja publici, obično u početku govora, s očitom namjerom da se pridobije za ostvarenje određenih ciljeva; često je rabe demagozi.

ad circulandum

ad circulandum (latinski), što treba ići od ruke do ruke, kružiti naokolo; izveden izraz cirkularno pismo, tj. okružnica.

ad hoc

ad hoc (latinski), za ovo, za taj trenutak, u tu svrhu; izraz kojim se označuje ono što nečemu pristaje.

ad hominem

ad hominem (latinski: k čovjeku), što odgovara ljudskom shvaćanju, jasno, razumljivo; izraz kojim se označava da je nešto primjereno onome kome je namijenjeno ili je toliko jednostavno da svatko razumije; izraz argumentum ad hominem označava način nametanja mišljenja bez stvarnih dokaza.

ad infinitum

ad infinitum (latinski), u beskonačnost, bez kraja i konca, bez prestanka.

ad interim

ad interim (latinski), privremeno, na neko vrijeme (do konačne odluke), u međuvremenu.

ad libitum

ad libitum (latinski), po volji, slobodno; kratica ad lib., ad l., a. l. 1. glazb Oznaka kojom skladatelj dopušta slobodan odabir izvedbe (tempa, izostavljanja stavaka, odabira vrste pjevačkoga glasa ili glazbala i sl.); u jazzu označuje improvizaciju… Nastavi čitati

ad litteram

ad litteram (latinski: od slova do slova), oznaka na rukopisu koja upućuje slagara da slaže tekst kako je napisan, ne ispravljajući pogreške koje su u rukopisu namjerno učinjene.

ad nauseam

ad nauseam (latinski), do gađenja, do gnušanja (npr. ponavljati nešto).

ad notam

ad notam (latinski), na znanje; uzeti nešto ad notam znači nešto zapamtiti, primiti na znanje; izvedenice: adnotirati (zabilježiti, zapisati, popratiti bilješkama) i adnotata (bilješke, opaske, primjedbe).

ad oculos

ad oculos (latinski), pred oči, vidljivo, očigledno; pokazati ad oculos znači zorno pokazati, jasno izložiti, dokazati.

ad perpetuam (rei) memoriam

ad perpetuam (rei) memoriam (latinski), na trajnu uspomenu, formula koja se bilježila na spomenicama, medaljama, diplomama i sl. dokumentima kojim bi se ovjekovječio neki događaj; nalazimo je i na početku papinskih bula.

ad rem

ad rem (latinski), na stvar, bez okolišanja, bez zaobilaženja.

ad usum Delphini

ad usum Delphini (latinski: za upotrebu dauphinu, tj. francuskom prijestolonasljedniku), oznaka na izdanjima latinskih klasika priređena po nalogu francuskoga kralja Luja XIV. za njegova sina, u kojima su ispuštena sva mjesta koja bi mogla odgojno loše djelovati. Danas naziv za… Nastavi čitati

ad usum internum

ad usum internum (latinski), za unutarnju upotrebu; kratica a. u. i.

ad vocem

ad vocem (latinski), kod te riječi, pada mi na pamet, što se tiče (toga).

adekvativ

adekvativ, neprava funkcija komparativa pridjeva u sklopovima u kojima se uspoređivanje čini tako da imenica označava ono što ima najviši stupanj dotičnoga svojstva, npr. u nas u pjesničkom stilu (…) njegda ljući guje ljute, / Malne zeca plašljiviji kleca.… Nastavi čitati

Adelung, Johann Christoph

Adelung, Johann Christophnjemački pedagog, gramatičar i leksikograf (Spantekow, kraj Anklama, 8. VIII. 1732 – Dresden, 10. IX. 1806). Znatno utjecao na standardizaciju njemačkog jezika djelom Pokušaji izradbe potpunoga gramatičko-kritičkog rječnika visokonjemačkog dijalekta (5… Nastavi čitati

adenda

adenda (latinski), dodaci, ispravci koje autor vrši na kraju knjige ili na marginama pisanog odnosno tiskanog teksta; može imati znanstveni ili bibliografski značaj.

adesiv

adesiv (latinski: adessivus, adesse biti nazočan), u nekim jezicima (na primjer uralskima) padež kojim se označava to da je nešto nekomu ili nečemu prisutno ili blizu, odgovara našim sklopovima s kod, pokraj, blizu.