JEZIČNE ZNANOSTI I PODRUČJA

adhortativ

adhortativ (latinski: adhortativus opominjući), glagolski oblik kojim se označava poticanje, obično za 1. lice množine, rjeđe za 1. lice jednine, npr. Idemo!, Hajdemo!.

adigejski jezik

adigejski jezik, jezik Adigejaca (više od 110 000), koji žive u → Adigejskoj Republici, području krasnodarskoga kraja na jugu Rusije, te dio u Turskoj; pripada abhaskoadigejskoj skupini (sjeverozapadni kavkaski) sjevernokavkaskih jezika; skupa s kabardinskim čini čerkesku podskupinu.… Nastavi čitati

adjektiv → pridjev

adjektiv (lat.) → pridjev

adjunkt

adjunkt (latinski), vježbenik, pristav, pomoćnik u uredu, podređena osoba.

admirativ

admirativ (latinski), glagolski način kojim se izražava čuđenje, divljenje i sl., u nekim jezicima.

adresa

adresa (francuski) 1. Naznaka imena, mjesta stanovanja i stana neke osobe, ustanove, tvrtke i sl. 2. U računalstvu, oznaka za lokaciju u memoriji računala gdje je pohranjen podatak (ili naredba). 3. Pismena izjava, manifest, memorandum zakonodavnog tijela ili parlamenta upućen… Nastavi čitati

adstrat

adstrat (iz latinskog), naziv za utjecaj jednoga jezika na susjedni jezik ili na rezultat takva utjecaja.

adverb → prilog

adverbprilog

advocatus diaboli

advocatus diaboli (latinski: vražji odvjetnik) 1. U Rimokatoličkoj crkvi, osoba koja iznosi razloge protiv kanonizacije ili beatifikacije, suprotstavljajući se Božjem odvjetniku (advocatus Dei). 2. pren Osoba koja zastupa nepopularno gledište, protivno općem mišljenju.

adžami

adžami, naziv za arap. pismo koje se upotrebljava za koji nearapski jezik. Usp. alhamijado.

aeroplan

aeroplan, nekadašnji naziv za zrakoplov.

afekcija

afekcija (latinski: affectio djelovanje) 1. psihol Emocija, uzbuđenje (npr. strah, srdžba, veselje). 2. Naklonost, sklonost. 3. med Stanje zahvaćenosti nekom bolesti; tako primarni afekt označava prve znakove bolesti.

afektacija

afektacija (latinski), prenemaganje, pretvaranje, hinjenje, izvještačeno ponašanje.

afiks

afiks (latinski) (afiks/al/ni morfem), značenjski element koji se nadodaje na korijen riječi (korijenski morfem). Afiksi su prefiksi, sufiksi, infiksi.

afinitet

afinitet (latinski), srodnost, bliskost, sklonost, privlačnost. 1. filoz/psihol Sličnost psihičkih struktura (karaktera) ili pojedinih psihičkih očitovanja; sklonost prema određenim predmetima, mislima, predodžbama. 2. kem Mogućnost međusobnog privlačenja ili spajanja molekula ili atoma. 3. lingv Sličnost strukture između jezika, bez obzira… Nastavi čitati

afirmacija

afirmacija (latinski) 1. Potvrda, pozitivna tvrdnja; u širem značenju, svaki čin kojim misao nešto tvrdi. 2. filoz Jesnost suda, tj. pozitivno pripisivanje nekog predikata subjektu kopulom jest. 3. Uspjeh, priznanje, potvrđenost pred drugima ili javnošću; afirmirati se, postići uspjeh, istaknuti se, dokazati sposobnosti.

afiš ili afiša

afiš ili afiša (francuski), plakat, oglas; afiširati, oglasom obznaniti; zalijepiti oglas na vidnome mjestu.

aforizam

aforizam (grčki), sažeto izražena misao, obično u vidu duhovite izreke koja se lako pamti; jedna od najranijih zbirki aforizama jesu Hipokratovi aforizmi (←V. stoljeće). Aforistički način izražavanja svojstven je mnogim narodnim književnostima, njeguje se u pravu, filozofiji, poeziji; postoje i… Nastavi čitati

afrički jezici

afrički jezici, naziv za jezike u Africi; afrazijski, kongokordofanski, kojsanski jezici.

afrikanistika

afrikanistikaznanost koja proučava afričke jezike i književnost te etnologiju, povijest i umjetnost stanovnika Afrike.