POVIJEST I POVIJESNE ZNANOSTI

Ada-Kale ili Adakale

Ada-Kale ili Adakale(turski ada: otok, kale: grad), nekadašnji otok na Dunavu nizvodno od rumunjskoga grada Orşove, potopljen izgradnjom HE Đerdap I. Na otoku je austrijski car Leopold I. dao sagraditi utvrdu Nova Oršava (1689). Za I. srpskog ustanka… Nastavi čitati

Adam Bremenski

Adam Bremenski, njemački povjesničar (?, prije 1045 – ?, poslije 1081). Živio u Bremenu; suradnik biskupa → Adalberta. Autor crkvene povijesti Hamburga (Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum), važnog vrela za povijest naroda sjeverne Europe.

Adam Klissi

Adam Klissi, selo na Dunavu, Dobrudža, Rumunjska. Ostaci tzv. Trajanova trofeja (Trophaeum Traiani), graditeljskog spomenika što ga je rimski car Trajan podigao u spomen pobjede nad Dačanima (reljefni prikazi bitke).

Adamček, Josip

Adamček, Josip, hrvatski povjesničar (Vuka, kraj Osijeka, 13. III. 1933 – Zagreb, 25. XII. 1995). Doktorirao povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1977), na kojem je od 1983. redoviti profesor. Proučavao agrarne odnose i društvene… Nastavi čitati

Adamić, Ludovik Andrija

Adamić, Ludovik Andrija, hrvatski patricij i poduzetnik (Rijeka, 29. XI. 1767 – Rijeka, 31. X. 1828). Bavio se izvozom drva, proizvodnjom papira i stakla. Među glavnim inicijatorima gradnje Lujzinske ceste, regulacije Kupe, gradnje željezničke pruge… Nastavi čitati

Adamović-Čepinski

Adamović-Čepinski, hrvatska plemićka obitelj. Potječu vjerojatno iz Bosne, odakle su preselili u Varaždinsku i Virovitičku županiju. Ugarsko-hrvatsko plemstvo stječe (1714) Pavao, podžupan Virovitičke županije. U XVII. stoljeću ističe se veleposjednik Ivan Kapistran I. (1720–1808), koji darovnicom Marije Terezije 1765.… Nastavi čitati

Adams, Charles Francis

Adams, Charles Francis, američki pravnik, diplomat i političar (Boston, 18. VIII. 1807 – Boston, 21. XI. 1886). Sin šestoga američkog predsjednika → Johna Quincyja Adamsa i unuk → Johna Adamsa. Završio studij… Nastavi čitati

Adams, John

Adams, John, američki političar i državnik (Braintree, 30. X. 1735 – Braintree, 4. VII. 1826). Otac šestoga američkog predsjednika → Johna Quincyja Adamsa. Istaknuti sudionik pokreta za neovisnost; član Kongresa (1774–78); potpisnik Pariškoga… Nastavi čitati

Adams, John Quincy

Adams, John Quincy, američki političar i državnik (Braintree, 11. VII. 1767 – Washington, 23. II. 1848). Sin drugoga američkog predsjednika → Johna Adamsa, otac → Charlesa Francisa Adamsa. Član Senata (1803–08); isprva federalist,… Nastavi čitati

Adams, Samuel

Adams, Samuel, američki političar (Boston, 27. IX. 1722 – Cambridge, Massachusetts, 2. X. 1803). Jedan od ideologa borbe sjevernoameričkih kolonija za neovisnost. Potpisnik Deklaracije o neovisnosti (1776). Četvrti guverner države Massachusetts (1794–97).

Adašev, Aleksej Fjodorovič

Adašev, Aleksej Fjodorovič, ruski političar (? – ?, 1561). Vodeći savjetnik cara Ivana IV. Groznog; proveo reforme u upravi, sudstvu i vojsci, osvojio Kazanjski kanat (1552) i započeo rusko širenje u Sibiru. Poslije pao u nemilost; umro u tamnici.

Adela

Adela, njemačka carica i svetica (?, 931 – samostan Selz u Elzasu, 16. XII. 999). Kći burgundskoga kralja Rudolfa II. U prvom braku supruga talijanskoga kralja Lotara. Nakon muževe smrti zarobio ju je (950) markgrof Berengar II.… Nastavi čitati

adenska kultura

adenska kultura, najstarija među sjevernoameričkim pretpovijesnim tzv. “šumskim” kulturama; trajala od ←1000. do ←400. Obilježava je početak poljodjelstva (dolina Ohija) i prve grobne gomile. Raskošan zagrobni kult s mnogobrojnim grobnim prilozima. Na nju se nastavlja slična, ali naprednija hopvelska kultura (←200–300).

adlatus

adlatus (latinski: ad uz, latus bok), pobočnik, namjesnik, doglavnik. U Austro-Ugarskoj naslov koji su imali carski namjesnici i drugi poglavari austrijskih pokrajina; naziv za ministra kraljevskog savjetnika i pomoćnike visokih vojnih i državnih dužnosnika. U BiH (1882–1910) pomoćnik zemaljskog… Nastavi čitati

Adolf Nassauski

Adolf Nassauski, njemački kralj (?, oko 1250 – Göllheim, kraj Wormsa, 2. VII. 1298). Vladao od 1292. Osvajanjem → Tiringije pokušao ojačati središnju vlast protiv knezova; 1298. poginuo u borbi protiv političkih protivnika.

Adon ili Ado

Adon ili Ado, francuski kroničar (grofovija Gâtinais, 799 – ?, 16. XII. 874). Autor Kronike događaja šest doba svijeta od Adama do 869. g., važnog vrela za proučavanje povijesti franačkih vladara.

adoracija

adoracija (latinski: klanjanje, poklonstvo) 1. Ceremonija u Rimskom Carstvu (uveo je Dioklecijan) kojom je podanik klečeći poljubio kraj careva plašta. 2. Likovni motiv: u antičkim prikazima klanjanje božanstvu; u kršćanskoj ikonografiji poklonstvo pastira ili triju kraljeva Isusu. 3. U kršćanskoj… Nastavi čitati

adžemi-oglan

adžemi-oglan (turski: açami oğlan nearapsko dijete), janjičarski podmladak, popunjavan od kršćanskih mladićâ iz osvojenih krajeva (danak u krvi).

Adžija, Božidar

Adžija, Božidar, hrvatski političar i publicist (Drniš, 24. XII. 1890 – Zagreb, 9. VII. 1941). Doktorirao pravo u Pragu 1914. Nakon raspada Austro-Ugarske izabran u Drnišu 1918. za člana Narodnoga vijeća SHS-a, povjerenik za socijalnu… Nastavi čitati

Aecije (Aetije), Flavije (Flavius Aëtius)

Aecije (Aetije), Flavije (Flavius Aëtius), vojskovođa Zapadnorimskog Carstva (Durostorum, danas Silistra, oko 390 – Rim, 21. IX. 454). Vrhovni zapovjednik rimske vojske (od 425) za malodobnog cara Valentijana III. Uspješno ratovao protiv Burgunda i Gota; u bitki… Nastavi čitati