drvorez ili ksilografija

drvorez ili ksilografija, Ernst Ludwig Kirchner Die Brücke (Most), naslovna strana

drvorez ili ksilografija, Hans Burgkmair Car Maksimilijan u posjetu umjetniku
drvorez ili ksilografija (grčki ksylos: drvo; grafein: pisati), najstarija grafička tehnika visokoga tiska; otiskivanje crteža urezanog u drvenu ploču; u uporabi u Kini od VI. stoljeća, a u Europi od početka XV. stoljeća. Otisak dobiven tom tehnikom. Njome su se služili mnogobrojni slikari (→ Albrecht Dürer, → Hans Baldung, → Lucas Cranach st., → Gustave Doré). U Japanu se do savršenstva razvio višebojni drvorez u djelima Utamara, Hokusaija, Hiroshigea i dr. U modernoj umjetnosti doživljava renesansu u radovima → Paula Gauguina, → Edvarda Muncha, → Božidara Jakca, → Miroslava Kraljevića i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: