Abecedar: F

Füssen

Füssen, grad u j Bavarskoj, Njemačka, u podnožju Allgäuerskih Alpa, na r. Lech, uz njem.-austr. granicu; 14 000 st. Turizam; središte zimskih športova. Sumporno lječilište. Proizvodnja odjeće i užadi. Dvorac (1270–1505, nekadašnja ljetna rezidencija augsburških knezobiskupa), barokne crkve.… Nastavi čitati

Fussenegger, Gertrud

Fussenegger, Gertrud, austrijska književnica (Plzeň, 8. V. 1912 – Linz, 19. III. 2009). Pisala novele, drame, radiodrame i pjesme, ali su joj najznačajniji romani u kojima tematizira suživot Nijemaca i Slavena te opisuje položaj žene u suvremenom… Nastavi čitati

Füssli (Fuseli), Johann Heinrich

Füssli (Fuseli), Johann Heinrich, engleski slikar i grafičar švicarskoga podrijetla (Zürich, 7. II. 1741 – London, 6. IV. 1825). Oduševljen antikom i Michelangelom proučava ih i crta za duga boravka u Rimu. Zbog likovne interpretacije… Nastavi čitati

Fust, Johannes

Fust, Johannes, njemački tiskar i knjižar (Mainz, oko 1400 – Pariz, 30. X. 1466). Financirao Gutenberga, preuzeo njegovu tiskaru i cjelokupnu nakladu Biblije (1455). Prvi tiskao dvobojno (Psaltir, 1457).

Fustel de Coulanges, Numa Denis

Fustel de Coulanges, Numa Denis, francuski povjesničar (Pariz, 18. III. 1830 – Massy, 12. IX. 1889). Sveučilišni profesor u Strasbourgu (1861–70); od 1875. do 1880. profesor srednjovjekovne povijesti na Sorboni. Znatno utjecao na razvoj povijesne… Nastavi čitati

fusuline

fusuline, vretenaste fosilne foraminifere značajne za karbon. Imaju vapnenačke kućice duge oko 1 cm; kod nas vezane uz vapnence.

Futa Jallon → Fouta Djallon

Futa JallonFouta Djallon

Futog

Futog, grad u j Bačkoj, Vojvodina, Srbija i Crna Gora; 17 600 st. Pristanište na lijevoj obali Dunava, 12 km z od Novog Sada. Prehr. i strojarska ind. Prvi se put spominje sred. XIII. st.

Futuna

Futuna (ili Hoorn), otočje u j Pacifiku, si od Fidžija i z od Samoe; dio franc. prekomorskog teritorija → Wallis i Futuna; 115 km2, 4700 st. Sastoji se od brdovitih otoka Futune (64 km2) i… Nastavi čitati

futur

futur (latinski: futurus koji će biti, budući), buduće vrijeme, gramatička kategorija vremena; za nju oblik glagola kojim se upozorava na to da ono o čemu se tim glagolom govori, u vremenu slijedi poslije trenutka govorenja ili kojega drugoga trenutka. Neki… Nastavi čitati

futures

futures (engl.), financijski ugovori s terminskim pogodbama.

futurizam

futurizam (talijanski: futurismo prema il futuro budućnost), umjetnički pokret koji se javlja početkom XX. stoljeća u Italiji i Rusiji i koji, poput sličnih avangardnih pokreta, zahtijeva obračun s tradicionalnim vrijednostima i preoblikovanje javnog, kulturnog i političkog života. Pokret je utemeljio… Nastavi čitati

futurologija

futurologija (lat. i grč.), znanost koja proučava čovjekovu budućnost; naziv uveo Ossip K. Flechtheim 1943. da bi njime obilježio znanstv., kritično i sustavno izučavanje mogućega budućega tehnol. i društv. razvoja. Po njemu, f. je znanost o kretanju civilizacije koje ima… Nastavi čitati

Fux (Fuchs), Johann Joseph

Fux (Fuchs), Johann Joseph, austr. skladatelj i glazb. teoretičar (Hirtenfeld, Štajerska, 1660. ili 1661 – Beč, 13. II. 1741). Školovao se vjerojatno u Italiji, u Beču bio orguljaš, dvorski skladatelj (od 1698) i kapelnik (od 1715). Najistaknutiji… Nastavi čitati

Fuxin

Fuxin (prema W.-G. Fu-hsin), grad u provinciji Liaoning u Mandžuriji, si Kina, 150 km z od Shenyanga; 657 900 st. Rudarsko središte; iskorištavanje bogatih ležišta ugljena (površinski kop) započelo je za jap. okupacije (1931–45). Velika termoelektrana. Kem. ind.

Fuyang

Fuyang, grad u provinciji Anhui, i Kina, na sutoku r. Ying i Quan, 175 km sz od Hefeija; 165 100 st. Središte plodna poljoprivr. područja (pšenica, riža, pamuk; stočarstvo i dr.). Prehr., tekst., kem., kožna, elektrotehn. ind. Želj. križište.

Fuzhou

Fuzhou (prema W.-G. Fu-chou ili Foochow), gl. grad i luka provincije Fujian, ji Kina, blizu ušća Mina u Tajvanski prolaz; 1 021 800 st. Jedna od prvih kin. luka otvorenih za inozemnu trgovinu Nankinškim sporazumom 1842; do kraja… Nastavi čitati

fuzija

fuzija (lat.) 1. Stapanje, spajanje, udruživanje. 2. fiz Proces spajanja lakih atomskih jezgara u teže pri čemu se oslobađa velika količina energije. Procesi f. događaju se na Suncu i zvijezdama, a umjetno su dobiveni u hidrogenskoj (termonuklearnoj) bombi (1952). Upotreba… Nastavi čitati

Fužine

Fužine, naselje i središte istoimene općine, Primorsko-goranska županija, Gorski kotar, 40 km istočno od Rijeke i 15 km jugozapadno od Delnica. Leži na 732 m nadmorske visine. Naselje ima 685, a općina 1592 stanovnika (2011). Uz… Nastavi čitati

Fyn

Fyn, drugi po veličini otok u Danskoj; 2984 km2, 424 700 st. Od poluotoka Jyllanda odvaja ga Mali Belt, a od otoka Sjællanda Veliki Belt. Glavno središte→ Odense, veće luke i industrijska središta Svendborg,… Nastavi čitati