Abecedar: W

Wuhsi → Wuxi

Wuhsi Wuxi

Wuhsien → Suzhou

Wuhsien Suzhou

Wuhsing → Wuxing

Wuhsing Wuxing

Wuhu

Wuhu, grad i luka na r. Chang Jiang (Yangtze), provincija Anhui, ist. Kina; grad 511 000 st., metropolitansko područje 737 100 st. Trg. i prom. (želj. i riječni promet; plovnim kanalima povezan s okolnim gradovima) središte poljoprivr. regije (uzgoj… Nastavi čitati

wulfenit

wulfenit (po austr. mineralogu F. X. Wulfenu), vulfenit, mineral, PbMoO4, kristalizira u tetragonskom sustavu, kristali pločasti. Narančastožute boje. Crt je bijel, sjaj dijamantan do baršunast. Sekundarni mineral nastao u zoni oksidacije rudnog ležišta koje sadrži olovo i molibden. Tipski lokalitet Mežica (Slovenija).

Wulfila → Ulfila

WulfilaUlfila

Wunderlich, Paul

Wunderlich, Paul, njemački slikar i grafičar (Eberswalde, 10. III. 1927 – Saint-Pierre-de-Vassols, Francuska, 6. VI. 2010). U duhu neonadrealizma hladnim koloritom stvarao figuralne kompozicije pretežito erotskoga sadržaja veristički izvedenih detalja (Sfinga, 1978). Autor velikoga grafičkog opusa i sitne plastike.

Wundt, Wilhelm

Wundt, Wilhelm, njem. psiholog i filozof (Neckerau, kraj Mannheima, 16. VIII. 1832 – Leipzig, 31. VIII. 1920). Utemeljitelj eksperimentalne psihologije. Prof. u Leipzigu gdje je opremio prvi psihol. laboratorij (1879), uzor mnogim kasnijima u svijetu. U golemu opusu od… Nastavi čitati

Wuppertal

Wuppertal, grad u sav. zemlji Nordrhein-Westfalen, sjeverozap. Njemačka, uzduž uske doline r. Wupper (desni pritok Rajne, dug 100 km), 35 km si od Kölna; 359 500 st. Tekst., kem., ind. gume, alata; pivovare, nakladništvo i graf. ind. Sveučilište (1972);… Nastavi čitati

Württemberg

Württemberg, pov. pokrajina između Švapske Jure i Schwarzwalda u jugozap. dijelu Njemačke; 19 500 km2. Obuhvaća dio ist. obronaka Schwarzwalda, bazen r. Neckar, Švapsku Juru i brežuljkasto područje koje se stepeničasto spušta prema Dunavu (Stufenland). Gl. rijeke:… Nastavi čitati

Wurtz, Charles Adolphe

Wurtz, Charles Adolphe, francuski liječnik i kemičar (Strasbourg, 26. XI. 1817 – Pariz, 12. V. 1884). Studirao medicinu, usavršavao se kod kemičara J. von Liebiga u Gießenu, radio u laboratoriju J.-B Dumasa, poslije ga naslijedio kao profesor na Medicinskom… Nastavi čitati

Würzburg

Würzburg, grad na SZ sav. zemlje Bayern (Bavarska), sred. Njemačka, na kanaliziranoj r. Majni (plovni put Rajna–Majna–Dunav); 134 700 st. Prom. i trg. središte regije Unterfranken, vinorodnoga kraja. Metaloprerađivačka, papirna, graf., elektron., drvna, kožarska ind., vinarije. Kult. i obrazovno… Nastavi čitati

Wüthrich, Kurt

Wüthrich, Kurt, švicarski kemičar (Aarberg, 4. X. 1938). Razvio nove spektroskopske tehnike nuklearne magnetske rezonancije (dvodimenzionalni spektri, uporaba nuklearnog Overhauserova efekta), primijenio spektroskopske metode u proučavanju biološki važnih makromolekula, osobito proteina. Dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 2002. Druga polovina… Nastavi čitati

Wuxi

Wuxi (prema W.-G. Wuhsi), grad na J provincije Jiangsu, ist. Kina, na Velikom kanalu (Da Junhe), s od jezera Tai; grad 1 139 600 st., metropolitansko područje 2 214 500 st. Prom., trg. i tradic. središte kin. tekst. ind. (prerada… Nastavi čitati

Wuxing

Wuxing (prema W.-G. Wuhsing), također Huzhou (Huchou) grad u provinciji Zhejiang, ist. Kina, jz od jezera Tai; 158 300 st. Trg. središte poljoprivr. kraja (uzgoj riže, uljarica, dudova svilca; ovčarstvo). Proizvodnja svile; ljuštionice riže, uljare; manja kem. ind.

Wuzhou

Wuzhou (prema W.-G. Wuchou), bivši (1913–46) Cangwu (Tsangwu), grad na krajnjem I autonomne pokrajine Guangxi, juž. Kina, na sutoku r. Xun i Gui koji nizvodno tvore Xi Jiang, najveću rijeku juž. Kine; 268 400 st. Trg. i prom. središte (cestovno… Nastavi čitati

Wyandotte

Wyandotte, grad na JI sav. amer. države Michigan, na r. Detroit, 5 km jz od Detroita; grad 26 600 st., aglomeracija Detroit–Windsor 5 905 800 st. Naselje osnovano 1818, grad od 1854. God. 1864. otvorena prva moderna čeličana (proizvodnja… Nastavi čitati

Wyatt, James

Wyatt, James, engl. graditelj (Burton Constable, 3. VIII. 1748 – Marlborough, 5. IX. 1813). Isprva klasicist (Pantheon u Londonu), potom gl. pobornik pokreta got. obnove. Projektirao (crkve, palače, dvorce, javne ustanove) i restaurirao got. crkve (prvostolnica u Durhamu).

Wyatt, Thomas

Wyatt, Thomas, engl. pjesnik (Allington, o. 1503 – Sherborne, 6. X. 1542). Autor prvih soneta na engl. jeziku (tri četverostiha i jedan distih). Među pjesnicima svojega doba popularizirao i druge tal. i franc. forme versifikacije. Začetnik engl. renesansne lirike.

Wycliffe, John

Wycliffe, John, engl. vjerski reformator (Yorkshire, prije 1330 – Lutterworth, 31. XII. 1384). Prof. na Oxfordu i župnik u Lutterworthu. Od 1370. i u dvorskoj službi kao diplomat. Promicao duhovnu dimenziju kršćanstva, ideal tražio u siromaštvu i jednostavnosti prve… Nastavi čitati